Asiakkaan palvelupolku ja sen kehittäminen palvelumuotoilun avulla - Case Rokua

Julkaistu: 17.10.2017 klo 12:18 Ajankohtaista

Kasku-hankkeen kolmas kehitystutkimus on toteutettu opinnäytetyön Asiakkaan palvelupolku ja sen kehittäminen palvelumuotoilun avulla - Case Rokua (Olli-Petteri Help, 2016) ja siitä johdetun vapaa-ajan palvelun ja asiakaskokemuksen kehittämisen työkalun (Minna Karukka ja Heidi Ålander, 2017) muodossa. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kehityssuunnitelma, jonka avulla voidaan kehittää Rokuan matkailualueen palveluita asiakaslähtöisesti. Palvelun eri vaiheita esipalveluista jälkipalveluihin havainnoitiin asiakkaan näkökulmasta ja tutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä olivat mitä asiakkaat haluavat palveluilta, miten Rokuan alueen palvelut näkyvät asiakkaille ja onko heillä jotain tiedostamattomia tarpeita. Lopputuloksena oli käsitys asiakkan palvelupolusta Rokuan alueelle ja miten asiakas kokee polun eri vaiheet. Sen pohjalta opinnäytetyössä on laadittu kehittämissuunnitelma.

Työkalu vapaa-ajan palvelun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen kehitettiin opinnäytetyön perusteella. Työkalua voivat hyödyntää kaikki alan toimijat oman palvelunsa kehittämisessä. Työkalussa esitettyjen kysymysten avulla yritykset voivat kerätä tietoa asiakkaiden toiveista ja tarpeista.

 Liitetiedostot
rivityyppi Nimi Koko
asiakkaan_palvelupolku_ja_sen_kehittaminen_palvelumuotoilun_avulla_.pdf asiakkaan_palvelupolku_ja_sen_kehittaminen_palvelumuotoilun_avulla_.pdf 3226 KB 
palvelunkehitystarpeettyokalu.pdf palvelunkehitystarpeettyokalu.pdf 95 KB