Vuonna 2016 Oamkista valmistunut - Vastaathan ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakyselyyn

Julkaistu: 13.10.2021 klo 09:23 Ammattikorkeakoulu tiedottaa

Miten AMK- tai YAMK-opintosi ovat vaikuttaneet urapolkuusi? Miten hyvin tutkintosi vastaa työelämän tarpeita? Muun muassa näitä kysymyksiä selvitetään ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyllä, joka toteutetaan 13.10.–9.11.2021. Kysely kohdistuu kaikille vuonna 2016 ammattikorkeakoulusta valmistuneille. Uraseurantakysely lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä, työuran kokonaisuudesta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon.  Tiedot ovat tärkeitä koulutuksen kehittämisessä sekä opintojen ohjauksessa.

– Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen kehittämistä. Valmistuneelle ei enää riitä hyvät oman alansa alakohtainen osaaminen vaan opiskelijalla on oltava mm. kyky oppia ja omaksua uutta. Kysely tuottaa tietoa siitä, millaista osaamista ammattikorkeakouluista valmistuneet alumnit itse pitävät tärkeänä viiden vuoden työuran jälkeen, toteaa Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Valtakunnallisen kyselyn yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, ovatko ammattikorkeakoulusta valmistuneet tyytyväisiä saamansa koulutukseen. Uraseurantakyselyssä on rahoitusmalliin valikoituneita kysymyksiä, joilla pyritään arvioimaan koulutuksen laatua. Rahoitusmalliin vaikuttavien vastausten perusteella Opetus ja kulttuuriministeriö jakaa ammattikorkeakouluille 3 % perusrahoituksesta.

Ammattikorkeakoulut toivovat, että mahdollisimman moni valmistunut jakaa kokemuksensa opinnoista ja työurastaan. Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen uraseurantakyselyn kanssa.

Aikaisempien uraseurantakyselyn tuloksia löytyy Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta sekä Töissä.fi:stä.