Maaseudun kehittäminen, YAMK

Opiskele maaseudun kehittämisen huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK) edistää uraasi asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä tai omassa yrityksessä. Agrologi (YAMK) työskentelee erilaisissa maaseudun kehittämisen asiantuntijatehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palveluksessa. Tutkinnot opiskelet verkko-opintoina.

Maaseudun kehittämisen huippuosaajaksi

Luonnonvara-ala tarvitsee monipuolista asiantuntijuutta ja osaamista. Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelmassa (agrologi, ylempi amk) kehität strategista ajatteluasi, asioiden ja henkilöiden johtamisosaamistasi sekä kasvat asiantuntijana ja alan uudistajana.

YAMK-tutkinto antaa sinulle välineitä yhteiskehittää luonnonvara-alaa toimijalähtöisesti. Kestävä, elinvoimainen maaseutu edistää bio- ja kiertotaloutta, hyödyntää digitaalisia palveluita ja tarjoaa hyvinvointia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena osaat johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa yhteistyötä maaseudun eri toimijoiden kanssa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Master-koulutuksemme rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti kolmeen osaamisteemaan:

 • johtamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden. Millaista osaamista tarvitset nyt ja tulevaisuudessa?

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-opiskelijoiden kanssa. Yhteiset opinnot tehdään aidosti monialaisissa tiimeissä, jolloin pääset tutustumaan ja verkostoitumaan muiden YAMK-opiskelijoiden kanssa. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi seuraavat opintojaksot: Strateginen henkilöstöjohtaminen, Palvelumuotoilu, Projektin johtaminen, Yhteiskehittämisen menetelmät, Hankintaosaaminen, Myynti- ja asiakasosaaminen sekä Yrittäjyys.

Tutkintoon (60 op) sisältyvät opinnot ovat:

 • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot 10 op
 • Muut syventävät opinnot 15 op, jotka valitset yhteisestä tarjonnasta
 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opiskele  YAMK-tutkinto verkossa 

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäivä on noin kerran kuukaudessa ja siihen voit osallistua myös verkon välityksellä. Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja niille on tyypillistä pienryhmätyöskentely. Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen ja ryhmätöihin.

YAMK-opinnoissa verkostoidut eri alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen Master-työ, jonka aloitat opintojen alussa. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai omaan yritykseesi. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

YAMK-tutkinto kehittää valmiuksiasi vaativiin asiantuntijatehtäviin, kehittämis-, koulutus- ja esihenkilötehtäviin sekä yrittäjänä toimimiseen. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi

 • erityisasiantuntija
 • kehityspäällikkö
 • projektipäällikkö
 • maaseutuasiahenkilö
 • maaseutupäällikkö
 • tiimipäällikkö.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu 

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet 

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu 

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Opiskelijatarinoita

 • Agrologin opintoihin innosti alan lupaava työtilanne

  Agrologin opintoihin innosti alan lupaava työtilanne MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Hanne Hurskainen toimii puheenjohtajana Oamkin alumnineuvottelukunnassa, joka perustettiin keväällä 2022. Hanne on suorittanut Oamkissa agrologin AMK- ja...

 • Mari Mökkönen: ”Oli vähän mutkia matkassa!”

  Mari Mökkönen: ”Oli vähän mutkia matkassa!” Aiemmin agrologiksi Oamkista valmistunut Mari Mökkönen ehti tehdä pitkän työuran ennen kuin päätti suorittaa myös YAMK-tutkinnon työn ohella. Hän valmistui luonnonvara-alalta keväällä 2022. – Olen...

 • Maaseudun kehittämisen YAMK-tutkinto avasi ovet unelmien työhön

  Maaseudun kehittämisen YAMK-tutkinto avasi ovet unelmien työhön Minna Paakkola haki opiskelemaan maaseudun kehittämistä Oulun ammattikorkeakouluun saadakseen uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia työelämään. Opinnot kartuttivat Minnan ammatillista...

 • Uutta osaamista ja itseluottamusta

  Uutta osaamista ja itseluottamusta Juha Karvonen on viittä vaille valmis agrologi (ylempi AMK). Hän lähti opiskelemaan maaseudun kehittämisen Master-tutkintoa, koska halusi oppia uutta esimerkiksi organisaation kehittämisestä ja johtamisesta sekä saada...

Oamk-podcast: maaseudun kehittämisen koulutus

Kuuntele podcast Oamkin luonnonvara-alan YAMK-tutkinnosta, jossa yhdistyvät maaseudun ja esihenkilötaitojen kehittäminen.

Podcastin kuuntelu sivulla tallentaa selaimeesi Spotifyn markkinointiin liittyviä evästeitä.