Tietoa uudelle YAMK-opiskelijalle 

Uusien AMK-opiskelijoiden materiaali löytyy täältä.

Kevään 2022 toisen yhteishaun (suomenkielinen koulutus) YAMK-hakukohteiden on julkaistu 2.6.2022. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun. Opetushallitus lähettää 8.7.2022 jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta. Varasijavalinta päättyy 2.8.2022.

Aloittavan uuden opiskelijan muistilista

   • Ota vastaan opiskelupaikka ja ilmoittaudu.
   • Toimita todistusjäljennökset
   • Hae käyttäjätunnukset Oamkin järjestelmiin.
   • Kirjaudu Moodle-oppimisympäristöön.
   • Tutustu Digistarttipakettiin ja aloita sen tekeminen.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun. 8.7.2022 mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 15.7.2022 kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 7 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden, poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden, läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan; tai
 • jos opintojen aloittaminen on estynyt covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. 

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Edellytyksenä on, että toimitat poissaolosta asiakirjan.

Voit lähettää poissaolotodistuksen sähköpostilla tai toimittaa postitse asiakirjoista jäljennöksen hakijapalveluihin. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, sinut kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Mikäli lähetät poissaolotodistuksesi sähköpostina, sinun tulee käyttää turvapostia:

 • Rekisteröi sähköpostiosoitteesi palveluun https://securemail.oulu.fi/.
 • Tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Turvaposti Oulun Yliopisto”. Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla tunnistaudut palveluun.
 • Kirjoita To-kenttään vastaanottajaksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Subject (aiheeksi) “Poissaolotodistus”.
 • Liitä viestiisi lääkärintodistus tai muu todistus.
 • Lähetä luottamuksellinen viesti palvelussa.

Luottamuksellisten viestien käsittelyyn käytetään Deltagon Sec@GW-palvelua.

 

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan tulee toimittaa kopiot korkeakoulututkintotodistuksesta ja hakukelpoisuuteen vaadittavista työtodistuksista (vähintään kaksi vuotta). Lisäksi toimitetaan kopio mahdollisesta opistoasteen tutkintotodistuksesta työkokemuksen todentamista varten.

Todistuskopiot tulee liittää hakemukselle 15.7.2022 mennessä tai opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan mukaisesti. Todistuskopioiden liittäminen hakemukselle tapahtuu kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Todistukset liitetään kohtaan ”Opiskelijaksi valitun todistukset”. Kirjautuminen Opintopolkuun on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumisella.

Jos todistusjäljennösten liittäminen hakemukselle ei ole mahdollista, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai toimittaa postitse asiakirjoista jäljennökset hakijapalveluihin. Jäljennösten ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. 

Paperisena toimitettaviin dokumentteihin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon sinut on hyväksytty. Määräaika on sama kuin sähköisesti liitettävissä liitteissä. 

Mikäli olet hakuaikana liittänyt kaikki vaaditut todistukset hakemukselle, sinun ei tarvitse toimittaa niitä uudelleen.

Koulutuksen aloitus- ja lähiopetuspäivät

Aloituspäivien ohjelma

25.8.2022 klo 8.30–16.00

klo 10.00 saakka Master-tutkintojen yhteinen Zoom-osoite ja klo 10.15 lähtien tutkinto-ohjelmakohtaiset/koulutusalakohtaiset Zoom-osoitteet

klo 8.30 – 8.40 Rehtori Heidi Fagerholmin tervehdys

klo 8.40 – 8.55 Oamk Master School, yksikönjohtaja Taina Junttila

klo 8.55 – 10.00 Monialaisten opintojaksojen esittely, opintojaksojen opettajat

klo 10.00 – 10.15 Kahvitauko

klo 10.15 – 11.30 Tutkinto-ohjelman esittely (siirrytään tutkinto-ohjelmakohtaisiin/koulutusalakohtaisiin Zoom-tiloihin)

klo 11.30 – 12.30 Lounastauko

klo 12.30 – 16.00 Tutkinto-ohjelmakohtaista työskentelyä

 

26.8.2022 klo 8.30–16.00

Tutkinto-ohjelmakohtaiset/koulutusalakohtaiset Zoom-tilat

klo 8.30 – 12.00 Opinnäytetyön kick off

klo 12.00 – 13.00 Lounastauko

klo 13.00 – 16.00 Tutkinto-ohjelma-/koulutusalakohtaista työskentelyä

 

Zoom-osoitteet:

Master-tutkintojen yhteinen Zoom-osoite https://oamk.zoom.us/meeting/66474297513

Alakohtaiset Zoom-osoitteet:

Koulutuksen muut lähi-/webinaaripäivät lukuvuonna 2022-2023:


Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut: 8.9.2022, 15.9.2022, 6.10.2022, 10.11.2022, 16.11.2022, 8.12.2022, 9.12.2022, 12.1.2023, 26.1.2023, 9.2.2023, 16.3.2023, 17.3.2023, 13.4.2023, 4.5.2023.

Monialaiset vaihtoehtoiset opintojaksot:

Strateginen henkilöstöjohtaminen 5 op, 16.9.2022 klo 8.30–11.45
Palvelumuotoilu 5 op, 7.10.2022 klo 8.30–11.45
Yhteiskehittämisen menetelmät 5 op, 11.11.2022 klo 8.30–11.45
Projektin johtaminen 5 op, 13.1.2023 klo 8.30–11.45
Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op, 10.2.2023 klo 8.30–11.45
Hankintaosaaminen 5 op, 14.4.2023 klo 8.30–11.45
Yrittäjyys 5 op, 5.5.2023 klo 8.30–11.45

 
Palveluliiketoiminnan kehittäminen: 8.9.2022, 6.10.2022, 13.10.2022, 10.11.2022, 17.11.2022, 8.12.2022, 12.1.2023, 19.1.2023, 9.2.2023, 23.3.2023, 30.3.2023, 20.4.2023, 25.5.2023. Torstain lähiopetus järjestetään klo 17–20.30.

Lisäksi opiskelijalla voi olla lähiopetusta muutamina perjantaipäivinä riippuen koulutusalasta ja vapaasti valittavista opinnoista.


Kulttuurituottaminen ja luova talous: 16.9.2022, 7.10.2022, 11.11.2022, 9.12.2022, 13.1.2023, 10.2.2023, 17.3.2023, 14.4.2023, 5.5.2023


Maaseudun kehittäminen: 16.9.2022, 7.10.2022, 11.11.2022, 9.12.2022, 13.1.2023, 10.2.2023, 17.3.2023, 14.4.2023, 5.5.2023


Liiketoiminnan kehittäminen: 16.9.2022, 7.10.2022, 11.11.2022, 9.12.2022, 13.1.2023, 10.2.2023, 17.3.2023, 14.4.2023, 5.5.2023


Taloushallinnon kehittäminen: 
8.9.2022 klo 17.00–20.30
16.9.2022 klo 12.30–16
6.10.2022 klo 17.00–20.30
7.10.2022 klo 12.30–16
20.10.2022 klo 17.00–20.30
3.11.2022 klo 17.00–20.30
24.11.2022 klo 17.00–20.30
8.12.2022 klo 17.00–20.30
15.12.2022 klo 17.00–20.30
12.1.2023 klo 17.00–20.30
13.1.2023 klo 12.30–16
9.2.2023 klo 17.00–20.30
10.2.2022 klo 12.30–16
16.3.2023 klo 17.00–20.30
17.3.2023 klo 12.30–16
30.3.2023 klo 17.00–20.30
13.4.2023 klo 17.00–20.30
20.4.2023 klo 17.00–20.30
11.5.2023 klo 17.00–20.30
25.5.2023 klo 17.00–20.30


Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen: 8.9.2022, 15.9.2022, 6.10.2022, 10.11.2022, 16.11.2022, 8.12.2022, 9.12.2022, 12.1.2023, 26.1.2023, 9.2.2023, 2.3.2023, 16.3.2023, 17.3.2023, 13.4.2023, 4.5.2023

Monialaiset vaihtoehtoiset opintojaksot:

Strateginen henkilöstöjohtaminen 5 op, 16.9.2022 klo 8.30–11.45
Palvelumuotoilu 5 op, 7.10.2022 klo 8.30–11.45
Yhteiskehittämisen menetelmät 5 op, 11.11.2022 klo 8.30–11.45
Projektin johtaminen 5 op, 13.1.2023 klo 8.30–11.45
Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op, 10.2.2023 klo 8.30–11.45
Hankintaosaaminen 5 op, 14.4.2023 klo 8.30–11.45
Yrittäjyys 5 op, 5.5.2023 klo 8.30–11.45


Kliininen asiantuntija: 8.9.2022, 15.9.2022, 6.10.2022, 10.11.2022, 8.12.2022, 9.12.2022, 12.1.2023, 26.1.2023, 9.2.2023, 16.3.2023, 17.3.2023, 13.4.2023, 4.5.2023

Monialaiset vaihtoehtoiset opintojaksot:

Strateginen henkilöstöjohtaminen 5 op, 16.9.2022 klo 8.30–11.45
Palvelumuotoilu 5 op, 7.10.2022 klo 8.30–11.45
Yhteiskehittämisen menetelmät 5 op, 11.11.2022 klo 8.30–11.45
Projektin johtaminen 5 op, 13.1.2023 klo 8.30–11.45
Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op, 10.2.2023 klo 8.30–11.45
Hankintaosaaminen 5 op, 14.4.2023 klo 8.30–11.45
Yrittäjyys 5 op, 5.5.2023 klo 8.30–11.45


Kuntoutuksen asiantuntija: 8.9.2022, 15.9.2022, 29.9.2022, 6.10.2022, 10.11.2022, 8.12.2022, 9.12.2022, 12.1.2023, 26.1.2023, 9.2.2023, 16.3.2023, 17.3.2023, 13.4.2023, 4.5.2023

Monialaiset vaihtoehtoiset opintojaksot:

Strateginen henkilöstöjohtaminen 5 op, 16.9.2022 klo 8.30–11.45
Palvelumuotoilu 5 op, 7.10.2022 klo 8.30–11.45
Yhteiskehittämisen menetelmät 5 op, 11.11.2022 klo 8.30–11.45
Projektin johtaminen 5 op, 13.1.2023 klo 8.30–11.45
Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op, 10.2.2023 klo 8.30–11.45
Hankintaosaaminen 5 op, 14.4.2023 klo 8.30–11.45
Yrittäjyys 5 op, 5.5.2023 klo 8.30–11.45


Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen: 8.9.2022, 15.9.2022, 6.10.2022, 10.11.2022, 8.12.2022, 9.12.2022, 12.1.2023, 26.1.2023, 9.2.2023, 16.3.2023, 17.3.2023, 13.4.2023, 4.5.2023

Monialaiset vaihtoehtoiset opintojaksot:

Strateginen henkilöstöjohtaminen 5 op, 16.9.2022 klo 8.30–11.45
Palvelumuotoilu 5 op, 7.10.2022 klo 8.30–11.45
Yhteiskehittämisen menetelmät 5 op, 11.11.2022 klo 8.30–11.45
Projektin johtaminen 5 op, 13.1.2023 klo 8.30–11.45
Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op, 10.2.2023 klo 8.30–11.45
Hankintaosaaminen 5 op, 14.4.2023 klo 8.30–11.45
Yrittäjyys 5 op, 5.5.2023 klo 8.30–11.45

Opiskelu YAMK-koulutuksessa

Master-koulutusta linjaa ja määrittää eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys. Master-opinnot edellyttävät opiskelijalta itseohjautuvuutta, vastuullisuutta, sitoutuneisuutta ja uteliaisuutta heittäytyä haastaviinkin tilanteisiin ja rohkeasti kokeilla uutta. Master-koulutuksessa opinnot koostuvat alakohtaisista ja monialaisista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä muiden Oamkin Master-tutkinto-ohjelmien kanssa. Monialainen ryhmätyöskentely mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen jakamisen ja verkostoitumisen. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointeja, joilla tuetaan opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sekä opiskelijoiden keskinäistä kollegiaalisuutta ja yhteistoimintaa.

Tutkinto-ohjelman tarkempi rakenne, opintojaksojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät Opinto-oppaasta. Opintojen tarkempi ajoituskaavio löytyy Moodlesta.

Käyttäjätunnuksen hakeminen ja omat laitteet

Tarvitset opiskelijatunnuksen eli students.oamk.fi-käyttäjätunnuksen, että voisit käyttää Oamkin verkkopalveluita (esim. sähköposti, pilvitallennustilat ja verkko-opiskeluympäristöt). Kun otat tunnuksen käyttöön, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja hyväksyt samalla käyttöehdot.

Hae tunnuksesi Suomi.fi -palvelusta ohjeen mukaan. Tunnusta hakiessasi sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi suomalaisella verkkopankkitunnuksella (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmeenteella). Voit hakea tunnuksesi elokuun alusta lähtien. Huomaa kuitenkin, että tunnuksen haku edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja on kulunut 2-3 arkipäivää siitä, kun olet ilmoittautunut lukuvuodelle 2022-2023. Jos tunnuksen haku ei onnistu, tarkistathan ilmoittautumisesi Opintopolku-palvelusta.

Testaa tunnuksesi toimivuus ennakkoon ennen opintojen alkamista: Kokeile esimerkiksi kirjautua Oamkissa käytössä olevaan MS 365 -pilvipalveluun (kirjautumisohje). Ongelmatilanteissa ole yhteydessä ICT-palveluihin. Pääset nyt kirjautumaan myös opiskelijaintra Oivaan ja Oamkin Moodleen (verkko-opiskeluympäristö). Huom! Office 365 -palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (käyttäjätunnus(at)students.oamk.fi), kun taas esimerkiksi Moodleen ja Oivaan kirjaudutaan pelkällä käyttäjätunnuksella (jätetään siis sähköpostin loppuosa @students.oamk.fi pois).

Jos sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmennetta), voit hakea students-tunnuksen koulutuspalveluista elokuussa. Jos haet tunnuksen koulutuspalveluista, sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi, eli ota mukaan voimassa oleva passi, henkilökortti tai ajokortti.

Tietokone
Huolehdithan, että sinulla on opintojesi alkaessa kannettava tietokone, toimiva verkkoyhteys, selainohjelma (esim. Chrome) ja web-kamera. Lisäksi tarvitset myös kuulokemikrofonin verkko-opetus- ja ohjaustilanteita varten. Saat opintojesi ajaksi ilmaiseksi käyttöösi MS 365 palvelut, joka sisältää mm. yleisimmät toimistosovellukset (Word, Excel, Powerpoint, OneNote). Nämä voit ottaa käyttöösi kirjautumalla MS 365 palveluun opiskelijatunnuksellasi.

 

Verkkoympäristöt ja Digistarttipaketti


Moodle
 

Master-tutkinto-ohjelmissa käytetään Moodlea, josta löytyvät kaikki Master-opinnot, ohjeet ja aikataulut. Alustat avautuvat elokuussa. Kirjaudu Moodleen opiskelijatunnuksellasi ja salasanallasi osoitteessa http://oamk.fi/moodle. Kirjautuessasi ympäristöön käytät kurssiavaimena opiskeluryhmäsi ryhmätunnusta. Katso ryhmätunnus kohdasta Digistarttipaketti. 

Moodle alustat: 

 

Digistarttipaketti 

Opiskelu ammattikorkeakoulussa edellyttää hyviä digitaalisia opiskelutaitoja sekä opiskelua hyödyttävien ja mahdollistavien digitaalisten palveluiden hallintaa. Digitaalisten opiskelutaitojen ja digitaalisten palvelujen hallinnan tueksi on rakennettu Moodleen Digistarttipaketti, jonka avulla opit käyttämään opiskelun kannalta välttämättömiä digitaalisia ohjelmia ja palveluita. 

Voit aloittaa Digistarttipaketin sen jälkeen, kun olet saanut opiskelijatunnukset käyttöösi. Voit tehdä Digistarttipaketin tehtäviä itsenäisesti omaan tahtiisi, sinulle sopivana ajankohtana. Digistarttipaketti suositellaan tehtäväksi jo ennen opintojen aloituspäiviä tai orientaatioviikon/ensimmäisen periodin aikana. Tutkinto-ohjelma voi opintojen alkaessa tarkemmin ohjeistaa Digistarttipaketin tehtävien tekemisestä erikseen.

Digistarttipaketti avautuu Moodlessa elokuussa. Kirjaudu Moodleen opiskelijatunnuksellasi ja salasanallasi osoitteessa http://oamk.fi/moodle.

Kirjautumisen jälkeen valitse kohta Selaa kursseja ja hae hakusanoilla Master Digistarttipaketti 2022-2023. Katso tarkemmat ohjeet Moodle kirjautumisesta ja kurssialueelle rekisteröitymisestä (pdf-tiedosto). Digistarttipaketin kurssiavaimena käytät opiskeluryhmäsi ryhmätunnusta:

Agrologi (ylempi AMK), Maaseudun kehittäminen

MAK22SY

Agrologi (ylempi AMK), Palveluliiketoiminnan kehittäminen

PLK22SYLUOVA

Insinööri (ylempi AMK), Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut

HYD22SYTEKN

Insinööri (ylempi AMK), Palveluliiketoiminnan kehittäminen

PLK22SYTEKN

Kulttuurialan ylempi AMK, Kulttuurituottaminen ja luova talous

KLT22SY

Kulttuurialan ylempi AMK, Palveluliiketoiminnan kehittäminen

PLK22SYKULT

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

AJE22SY

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut 

HYD22SYSOTE

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntija

KLA22SY

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kuntoutuksen asiantuntija

KAS22SY

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Palveluliiketoiminnan kehittäminen

PLK22SYSOTE

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen

SJK22SY

Tradenomi (ylempi AMK), Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut

HYD22SYTIK

Tradenomi (ylempi AMK), Palveluliiketoiminnan kehittäminen

PLK22SYLIIKE

Tradenomi (ylempi AMK), Taloushallinnon kehittäminen

TAL22SY

Tradenomi (ylempi YAMK), Liiketoiminnan kehittäminen

LTK22SY


Digistarttipaketti on käytettävissäsi koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Voit tarvittaessa palata Moodle alustalle kertaamaan asioita koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. 

 

Peppi

Peppi on Oamkissa käytössä oleva järjestelmä, jossa on kaikki opiskeluusi liittyvät perustiedot eli esim. läsnäolo- ja ilmoittautumistiedot, opintosuunnitelmat ja opintosuoritukset. Pääset kirjautumaan Peppiin opiskelijatunnuksellasi heti opiskeluoikeutesi alettua, eli ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien. Opiskelijana sinulla on oma työpöytä Pepissä, jonka kautta voit mm. tarkastella omia tietojasi, suunnitella opintojasi, tehdä hyväksilukuhakemuksen ja hakea opiskelutodistuksen. On tärkeää, että pidät yhteystietosi ajantasalla Pepissä, voit itse muuttaa niitä siellä. 

Pepissä opiskelija mm. ilmoittautuu opintojaksoille, katsoo omia opintosuorituksia, päivittää yhteystietojaan ja laatii HOPS:n. 

Oamkin kampukset ja pysäköinti kampuksilla

Linnanmaan kampuksella on informaatioteknologian, tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja luonnonvara-alan koulutuksemme sekä ammatillinen opettajankoulutus. Oamkin opiskelijana voit hankkia Linnanmaan kampukselle ympärivuorokautisen 24/7-kulkuoikeuden. Lisätietoja kulkukortista

Sosiaali- ja terveysalan kampukset sijaitsevat Oulussa (Kontinkangas) ja Oulaisissa.  

Oulu Campus Navigator

Oulu Campus Navigator on sisätilanavigointiin tarkoitettu mobiilisovellus Linnanmaan kampuksella, joka on ladattavissa Google Playsta ja App Storesta. Campus Nav Sovellus mahdollistaa kampuksen käyttäjille oman sijainnin paikantamisen, tilojen hakemisen sekä oikean reitin löytämisen haluttuun tilaan. Sovellus ei vaadi kirjautumista, eikä sillä seurata yksittäisten käyttäjien sijaintia. Sovelluksen toiminta perustuu kampuksen käytäville asennettujen Bluetooth-lähettimien signaaleihin.

Lisätietoa pysäköinnistä kampuksilla saat opiskelijaintra Oivasta. Opiskelijaintraan kirjaudut students.oamk.fi -käyttäjätunnuksella. 

 

 

Muuta hyödyllistä tietoa  

Oamk seuraa koronavirustilannetta koko ajan. Koronavirukseen liittyvät Oamkin ohjeet ja tiedotteet löytyvät jatkuvasti päivittyvältä koronavirus-sivulta.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opinnot esitellään ja opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan opintojen aloituspäivillä. Tutkinto-ohjelman opintoihin, osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin on hyvä tutustua etukäteen Opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu alkavat heti opintojen alussa. Opiskelijoiden on hyvä ennen opintojen alkua miettiä aihetta, johon opinnäytetyössä haluaa keskittyä. Oamk tarjoaa opiskelijoille monialaisia yhteistyöprojekteja opinnäytetyön aiheeksi. Näistä tarkemmin tietoa opintojen alettua. 

Osaamisperusteisuus

Master-koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa olennaisena on opiskelijoiden aiemman osaamisen ja toisaalta kehittymisen tarpeiden mahdollisimman onnistunut tunnistaminen. Osaamisen tunnistamisen perusteella suunnitellaan osaamistavoitteiden mukainen osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen. 

Osaamisperustaisessa opiskelussa

 • voit itse suunnitella osaamisen kehittämisen ja osoittamisen
 • voit osoittaa osaamistasi itsenäisesti tai ryhmässä
 • voit halutessasi hyödyntää myös tarjottuja vaihtoehtoisia suoritustapoja
 • voit verkostoitua eri alojen opiskelijoiden kanssa
 • opintojen eteneminen on aikaan ja paikkaan sitoutumatonta
 • voit nopeuttaa valmistumista
 • olet edelleen oman tutkinto-ohjelmasi opiskelijaryhmän jäsen

Mitä osaamisperustainen työskentely vaatii?

 • vastuunottamista omasta oppimisestasi ja sen suunnittelusta
 • osaamisen jakamista myös muille opiskelijoille
 • halua kokeilla uudenlaista opiskelijalähtöistä osaamisen kehittämisen ja osoittamisen toimintatapaa 

Opintotuki

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta tuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi. Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista.

YAMK-opiskelijana huomioithan erityisesti opintotuen tulorajat ja opintojen edistymisen vaatimukset.

Lisätietoa opintotuesta Kelan www-sivuilta.

Lisätietoa yleisestä asumistuesta Kelan www-sivuilta.

Opiskelijakunta OSAKOn opas uusille opiskelijoille

Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan opas löytyy osoitteesta http://www.osakoweb.fi/uudenopiskelijanopas/

Tuudo-mobiilisovellus

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä. Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.

App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo&hl=fi 

YTHS-palvelut ja terveydenhoitomaksu

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakouluopiskelijat maksavat lukukausikohtaisen terveydenhoitomaksun Kelalle. YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu aina, jos olet oikeutettu YTHS:n palveluihin. Et voi saada maksusta vapautusta mistään syystä. Terveydenhoitomaksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos opiskelijan sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Mikäli toisen EU-/ETA-maan, Sveitsin tai Iso-Britannian sosiaaliturvaan kuuluva opiskelija suorittaa jotain yllä olevista tutkinnoista, hän saa käyttää YTHS:n palveluja. Lisätietoa asiasta Kelan sivuilta.

Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä on syyslukukaudella 30.9. ja kevätlukukaudella 31.1. joka lukuvuonna.

Kelan ateriatuki

Kelan ateriakortin voi tarvittaessa hakea Kontinkankaan tai Linnanmaan Oamk-lähipalvelun palvelupisteestä. Ateriakortin voi tilata myös kotiosoitteeseen lähettämällä pyynnön osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoa ateriatuesta ja opiskelijaravintoloista.

Yhteystiedot


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Liiketalous
050 5298364

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Kulttuuri, yhteiset
050 5907618

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tiimipäällikkö, Yliopettaja, Sosiaali- ja terveysalat, yhteiset
050 9135979

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Tietotekniikka
040 1415093
 

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tuntiopettaja, Tutkintovastaava, Yliopettaja, Tekniikka ja luonnonvara-ala, yhteiset
040 6307641
 

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Luonnonvara-ala
050 3174881

Koulutuspalvelut ja hakijapalvelut

Koulutuspalvelut

Oamk-lähipalvelut tavoitat sähköpostitse study.oamk(at)oulu.fi 
Koulutuspalveluiden puhelinnumerot:
- Linnanmaan kampus puh. 029 448 9210 (Tekniikka ja luonnonvara-ala, Informaatioteknologia, Kulttuuri ja Liiketalous), ma - pe klo 10-12.
- Kontinkankaan ja Oulaisten kampus puh. 029 448 9211 (Sosiaali- ja terveysala), ma - pe klo 10-12.

Palvelupisteet sijaitsevat Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla.
Palvelupisteiden aukioloajat

 

Hakijapalvelut 

Hakijapalvelut tavoitat sähköpostitse hakijapalvelut(at)oamk.fi
Puhelin: 029 448 9002, ma-to klo 9-13.
Postiosoite:
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405
90101 OULU

 

Oulu Campus Navigator

Oulu Campus Navigator on sisätilanavigointiin tarkoitettu mobiilisovellus Linnanmaan kampuksella, joka on ladattavissa Google Playsta ja App Storesta. Campus Nav Sovellus mahdollistaa kampuksen käyttäjille oman sijainnin paikantamisen, tilojen hakemisen sekä oikean reitin löytämisen haluttuun tilaan. Sovellus ei vaadi kirjautumista, eikä sillä seurata yksittäisten käyttäjien sijaintia. Sovelluksen toiminta perustuu kampuksen käytäville asennettujen Bluetooth-lähettimien signaaleihin.

Oamkin opiskelijana voit hankkia Linnanmaan kampukselle ympärivuorokautisen 24/7-kulkuoikeuden. Lisätietoja kulkukortista