« Takaisin

Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytyvyyden tukeminen

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:6 op
Koulutusaika:21.3.2022 - 22.8.2022
Hakuaika: - 2.3.2022
Hinta:360,00 € (alv 0 %), sis. koulutuksen ja sähköisen materiaalin
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Kohderyhmä

Koulutukseen valittavilta edellytetään: sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muu soveltava korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.? 

Sisällöt

  • Elämänlaatua ja selviytyvyyttä edistävät ja niihin vaikuttavat tekijät 
  • Selviytyvyyden arviointi potilaan ja läheisen elämässä
  • Eri ikäisen syöpää sairastavan ja hänen läheistensä ihmislähtöinen tukeminen ja ohjaus
  • Palliatiivisen hoidon erityispiirteet 
  • Kolmas sektori osana syöpää sairastavan hoitoa ja hoitotyötä
  • Seksuaalisuus syöpää sairastavan kokonaishoidossa
  • Terveyden edistäminen ja toimintakyky
  • Syöpää sairastavan toimintakyvyn moniulotteinen arviointi?(ICF-luokitus),?kuntoutustarpeen tunnistaminen?ja kuntoutussuunnitelman laadinta asiakkaan tavoitteiden mukaisesti?osana moniammatillista hoitoa ja kuntoutusta?

Toteutusajat

Toteutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opintoja sekä kirjallisia tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Lähipäivät:
21.3.2022 iltapäivä
16.5.2022 aamupäivä
22.8.2022 iltapäivä

Kouluttaja(t)

Sivutoiminen tuntiopettaja, Terveydenhuollon erityisalat
040 1415678
Lehtori, Hoitoalat
040 1415725

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Hoitoalat
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutusosio kuuluu osana Syövän ehkäisy, syöpää sairastavan hoito ja hoitotyö erikoistumiskoulutukseen, mutta suoritetaan täydennyskoulutuksena.