« Takaisin

Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:10 op
Koulutusaika:10.12.2021 - 21.3.2022
Hakuaika: - 24.11.2021
Hinta:600,00 € (alv 0 %), sisältää koulutuksen ja sähköisen materiaalin
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Kohderyhmä

Koulutukseen valittavilta edellytetään: sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muu soveltava korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Sisällöt

  • Ulkoinen ja sisäinen sädehoito, radiolääkehoidot
  • Yleisimmät kemosädehoitoavaativat syöpätaudit, solunsalpaajahoito, sädehoito, potilaan ja läheisenohjaus 
  • Solunsalpaajat, vasta-ainehoidot, geeniterapia, soluterapia
  • Kliininensyöpätutkimus ja tutkimusetiikka 
  • Syövän kirurginen hoito, metastaasikirurgia, muut kirurgiset hoidot syövänhoidossa
  • Ravitsemus, liikunta ja muut elintapoihin liittyvät hoidot ja tuki
  • Lääkkeettömät tukihoidot kuten asentohoito ja musiikki
  • Potilas- ja asiakasturvallisuus, säteilyn käytön turvallisuus, työturvallisuus, työolosuhteet, solunsalpaajien varotoimet
  • Eri-ikäisten ja erityisryhmien syövän hoito ja hoitotyö
  • Syöpähoitojen myöhäisvaikutukset 

Toteutusajat

Toteutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opintoja sekä kirjallisia tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Lähipäivät:
10.12.2021 iltapäivä
17. - 18.1.2022 koko päivät
14.2.2022 iltapäivä
21.3.2022 aamupäivä

Kouluttaja(t)

Sivutoiminen tuntiopettaja, Terveydenhuollon erityisalat
040 1415678
Lehtori, Hoitoalat
040 1415725

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Hoitoalat
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutusosio kuuluu osana Syövän ehkäisy, syöpää sairastavan hoito ja hoitotyö erikoistumiskoulutukseen, mutta suoritetaan täydennyskoulutuksena.