« Takaisin

Positiivinen johtaminen (osa POMOKO II - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:25.8.2021 - 20.10.2021
Hakuaika: 11.1.2021 - 18.8.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Tavoite

Positiivinen johtaminen -koulutusosion tavoitteena on, että osallistuja omaksuu ja osaa soveltaa positiivisen johtamisen tutkimustietoa omassa käytännön johtamisessa, organisoinnissa ja esimiestyössä oppilaitoksessa.

Kohderyhmä

Opetustoimen johtajat ja esimiehet sekä henkilöstön kehittäjät.

Sisällöt

Sisällöt perustuvat positiivisen organisaation PRIDE-teoriaan.
- Positiivinen psykologia ja sen soveltaminen johtamisessa ja organisoinnissa
- Myönteiset käytänteet
- Vuorovaikutuksen ja yhteistyön johtaminen
- Vahvuuksien tunnistaminen ja johtaminen
- Positiivinen johtaminen ajatteluna ja toimintana
- Ilmapiirin ja tunteiden johtaminen

Lisätiedot

Koulutus on osa POMOKO ll - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa. Hanke toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä. Hanketta hallinnoi
Tampereen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Tutustu kokonaisuuteen osoitteessa: https://projects.tuni.fi/pomoko2/

Toteutusajat

Zoom-verkkototeutus 25.8., 1.9., 8.9.,15.9. ja 22.9.2021. Webinaarit aina klo 13.30 – 15.30.
Koulutusosio sisältää ennakkomateriaaliin perehtymisen (luentotallenne), viisi 2 tunnin webinaaria sekä pieniä välitehtäviä. Webinaarit ovat keskustelevia ja osallistavia, eikä niistä tehdä tallennetta.

Ilmoittautumislinkki Lisätietoa kohdassa.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1903494

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Todistuksen myöntää TAMK.

Lisätietoa

http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30193/lomakkeet.html