« Takaisin koulutuslistaan

Oppimisen kipinä - Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto: -
Koulutusaika:24.8.2021 - 31.12.2021
Hakuaika: 11.12.2020 - 30.10.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Uuden lukiolain (1.8.2019) mukaan opiskelijalla on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Koulutamme nyt lukioiden opetushenkilöstöä oppimisen tuen järjestämiseen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Samalla kehitämme opetushenkilöstön yhteistyötä vastaamaan lukion opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin.

Oppimisen kipinä -hanke koostuu neljästä itsenäisestä koulutusosiosta. Voit suorittaa tarpeidesi mukaan joko koko opintokokonaisuuden tai yksittäisen/yksittäisiä osioita. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston, Tampereen ammattkorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä

Lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä oppilashuoltohenkilöstö

Sisällöt

Koulutusosioissa keskitytään opettajan osaamisen vahvistamiseen erityisesti oppimisen tuen, opiskelijan hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Lisäksi tavoitteena on pohtia pedagogista saavutettavuutta ja antaa välineitä oman työn kehittämiseen. Koulutuskokonaisuus tukee lukioiden henkilöstöä uuden lukiolain edellyttämien vaatimusten täyttämisessä. Toteutettavat koulutusosiot ovat: Pedagogin digitystä, 3 op Yksilöllisten oppimistarpeiden huomiointi, 5 op Oppimisen tuen järjestäminen, 3 op Hyvinvointia rakentamassa, 3 op

Toteutusajat

Oppimisen tuen järjestäminen -koulutusosion sisältö ja toteutus:

Oppimisen tuen järjestäminen -koulutusosio koostuu kolmesta webinaarista ja niitä täydentävistä työpajoista, joista vastaavat hankkeessa mukana olevat korkeakoulut. Etänä järjestettävät työpajat ovat teemallisia ja voit valita teemoista ne, jotka sinua kiinnostavat. Kevään 2021
webinaarien tallenteet (Pedagoginen saavutettavuus sekä Motivaatio, itseohjautuvuus ja opiskelustrategiat: toisen asteen opiskelun ihanuus ja kurjuus) ovat saatavilla ja voit hyödyntää niitä oppimispäiväkirjassasi, joka täydentää osallistumisesi opintopisteiksi (3op).

Työpajat toteutetaan zoomissa vuorovaikutteisesti työskennellen.
Syksyn työpajat:
• 24.8.2021 klo 14-16.30, Autismikirjo ja nepsykirjo lukiossa
• 9.9.2021 klo 14-16.30, Kielitietoisuus ja monikulttuurisuus
• 28.9.2021 klo 14-16.30, Lahjakkuuden tukeminen ja kehittäminen

Hyvinvointia rakentamassa 3 op, sisältö ja toteutus:

4.11. klo 14-16 Oppimisen hyvinvointi – aloitustyöpaja verkossa
15.11. klo 14-16 Näkökulmia hyvinvointiin – webinaari
1.12. klo 14-16 Kohti parempaa työyhteisöä – päätöstyöpaja

Hyödynnä ainutlaatuinen mahdollisuus! Osallistumalla Hyvinvointia rakentamassa 3 op –koulutusosioon, voit varata omaan lukioon kouluttajamme pitämään hyvinvointia tukevan webinaarin.

Pedagogin digitystä, 3 op
Tavoitteena on syventää digipedagogista osaamista ja perehtyä verkon sovelluksiin, jotka sopivat lukioon opettajan ja/tai opiskelijan työkaluksi. Harjoiteltavia sovelluksia valitaan myös yhdessä osallistujien kanssa. Koulutukseen kuuluu kuusi webinaaria sekä etätehtäviä, joiden avulla opittua sovelletaan omaan työhön. Webinaarit pidetään klo 14.30-16.30 ja ne tallennetaan osallistujien käyttöön.
to 30.9. Johdanto verkkopedagogiikkaan
ke 6.10. Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen
ke 20.10. Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina (esim. Adobe Spark, YouTube, videon tekstittäminen, CC-lisenssit)
ma 8.11. Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina (esim. ThingLink ja 360-sisällöt)
ti 23.11. Moodlen H5P-työkalut
to 9.12. Sähköinen arviointi ja kyselytyökalut

Ilmoittautuminen Pedagogin digitystaä osioon tällä lomakkeella:
https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31961/lomake.html

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Ilmoittautuminen Lisätietoa kohdan linkin kautta. Webinaareihin ja työpajoihin ilmoittaudutaan samalla lomakkeella. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla tarkempia tietoja ennen tilaisuuksia (zoom-linkit & ohjeistus oppimisalustasta).
Koulutuksessa käytetään yhteistä oppimisalustaa, jossa myös webinaaritallenteet julkaistaan.

Koulutus on Opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksutonta.
Lisätietoja kokonaisuudesta: Outi Stüber, p. 040 190 1804, outi.stuber#tuni.fi (korvaa # -> @)
Lisätietoja Oppimisen tuen järjestäminen osiosta:
Tuula Savikuja, p. 050 346 4070, tuula.savikuja#oamk.fi (korvaa # -> @)

Lisätietoa

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/oppimisen-ja-hyvinvoinnin-tuki-lukiossa#expander-trigger--field-nondegree-course-dates--in--d3569727-dfc1-4d01-99c1-187