« Takaisin

Kohti positiivista oppilaitosyhteisöä (osa Hyvinvointia ja pedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen! -hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:1-5 op
Koulutusaika:23.11.2020 - 31.12.2021
Hakuaika: 23.11.2020 - 31.10.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Haluatko tutkimusperustaista tietoa, toimintamalleja ja pedagogisia menetelmiä, joilla voit edistää opiskelijoiden ja oppimisyhteisön hyvinvointia, osallisuutta ja oppimista? Tule mukaan Hyvinvointia ja pedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen –hankkeen koulutuksiin!

Tässä verkkovalmennuksessa perehdytään positiivisen oppilaitoksen osatekijöihin ja siihen, miten jokainen voi omalta osaltaan olla edistämässä koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja oppimista eli pedagogista hyvinvointia. Verkkovalmennus sisältää luentotallenteen, luentodiat sekä manuaalin, jonka avulla verkkovalmennuksesta voi koota omaan oppilaitokseen tai tiimiin 6–7 kerran (a’ noin 60 min) valmennuskokonaisuuden. Verkkovalmennuksen rinnalla annetaan myös kirjasuosituksia, joiden ympärillä voi halutessaan toteuttaa lukupiirityöskentelyä. Oman oppilaitoksen tai tiimin toteutuksesta on mahdollista saada todistus 1 opintopisteen kokonaisuudesta. Organisaationa tai tiiminä osallistuvat voivat tehdä myös laajemman kokonaisuuden palauttamalla oppimispäiväkirjan yksittäisen osallistujan tapaan. Oppimispäiväkirjan voi tehdä yksilönä tai ryhmänä. 

Yksittäiselle osallistujalle verkkovalmennus tarjoaa mahdollisuuden suorittaa 2–5 opintopistettä oppimispäiväkirjan ja kirjallisuuden avulla (arviointiasteikko: hylätty/hyväksytty/täydennettävä, ei erillistä sanallista palautetta).

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisessa koulutuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaan sivistystyön parissa.

Sisällöt

Valmennuksen sisältöteemat I. Johdanto: Pedagoginen hyvinvointi ja innostus; positiivinen psykologia ja positiivinen organisaatio. II. Myönteiset tunteet ja ilmapiiri (E) III. Vuorovaikutus ja yhteistyö (R) IV. Vahvuudet (I) (+ Voimakehätyöskentely) V. Myönteiset käytänteet (P) VI. Kohti positiivista kouluyhteisöä.

Lisätiedot

Hankkimalla valmennuksen, saat sähköpostiisi tallennelinkin, luentodiat pdf-muodossa sekä ohjaajan manuaalin, joka sisältää tarkempaa tietoa ja vinkkejä valmennuksen toteuttamiseen ryhmässä (verkossa tai yhteisessä tilassa). Valmennuksen voi tehdä myös yksittäinen henkilö itsekseen.

Toteutusajat

Yksittäiselle osallistujalle suoritusaikaa on kaksi kuukautta ilmoittautumisesta. Organisaatiolle suositeltu käyttöaika max. 6 kuukautta (määritellään ilmoittautumisen yhteydessä).

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1903494

Yhteystiedot

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5845127

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Valmennus toteutetaan osana Hyvinvointia ja pedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen -hanketta, joka on OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksuton. Tilaamalla valmennuksen sitoudut käyttämään valmennusta vain kyseiseen tarkoitukseen ja toimittamaan osallistujatiedot OPH:n tilastointia varten. Materiaaleja ja tallennelinkkiä ei ole lupa välittää eteenpäin.