« Takaisin

YTO ja moninaiset opiskelijat (osa YTYÄ-hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:5.11.2021 - 25.11.2021
Hakuaika: 26.10.2020 - 31.10.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Yhteisten tutkinnon osien opettaja! Haluatko kehittää osaamistasi ja saada tukea luovien toteutusmallien rakentamiseen monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät huomioiden? Tule mukaan YTYÄ - Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen -hankkeen koulutuksiin!

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, esimiehet ja kehittämistehtävissä toimivat henkilöt

Sisällöt

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat: - Oman pedagogisen ajattelun ja toiminnan lähtökohtien ja perusteluiden tunnistaminen - Opetuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden opettajien ja verkostotoimijoiden kanssa henkilökohtaistamisen ja osaamisperusteisuuden periaatteita noudattaen - Erilaisten opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien moninaisuuden ja työelämän tarpeiden huomioiminen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa - Yhteisten tutkinnon osien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen uraohjauksen toteuttamisessa - Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen pedagogisissa ratkaisuissa saavutettavuuden huomioiden - Erilaisten oppimisvaikeuksien ja erityisen tuen huomioiminen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Toteutusajat

Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää verkossa perjantaina 5.11.2021 sekä torstaina 25.11.2021. Koulutuspäiville tulee varata aikaa klo 9-16. Koulutuspäivien väliin kuuluu sparrausta ma 15.11. klo 14-16.

Koulutuspäivien välillä osallistujat tekevät omaan työhönsä liittyvän kehittämistehtävän.

HUOM! Koulutuspäivät ovat muuttuneet alkuperäisestä (muutos tehty 22.9.).

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4733249
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3464070

Yhteystiedot

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5845127

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuttomia. Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.