« Takaisin

Vahvuuksien johtaminen - Kehityskeskustelut myönteisenä käytänteenä, Positiivisen johtamisen näkökulmia kehityskeskusteluihin

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto: - / 4 h
Koulutusaika:7.10.2021 - 7.10.2021
Hakuaika: 1.2.2021 - 1.9.2021
Hinta:125 € + alv 24 %
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Positiivisella johtamisella on mahdollista johtaa organisaatioita hyvinvointia, työn imua, innostusta ja yhteisöllistä oppimista edistäen. Positiivinen johtaminen on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ihmistyötä, jossa sovelletaan positiivisen psykologian tutkimustietoa johtamiseen, organisointiin ja henkilöstön kehittämiseen. Positiivista johtamista voi jäsentää positiivisen organisaation niin kutsutun PRIDE-teorian avulla (Cheung, 2014; Wenström, 2020).

Vaadittavat esitiedot

Valmennukseen osallistuminen edellyttää perustietoja positiivisesta johtamisesta, esimerkiksi • Wenström, S. (2020). Positiivinen johtaminen. Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. PS-kustannus. https://www.ps-kustannus.fi/7116.html • Positiivinen johtaminen oppilaitoksissa. Verkkoluento #ETTA-sarjassa. Tilaa maksuton tallenne: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c9c97a7c-9b98-4833-9567-9e02fd061898?displayId=Fin1911481

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu kaikille johtamis- ja esihenkilötehtävissä tai HR- ja henkilöstön kehittämisen parissa työskenteleville toimialasta riippumatta. Lisäksi valmennus soveltuu täydennyskoulutukseksi VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajille, joilla on voimassaoleva TARMO- tai VIRTA-lisenssi. Valmennuksen sisältöä materiaaleja ei voi hyödyntää kaupallisessa toiminnassa (koulutus, konsultointi) ilman VOIMAKEHÄ®-lisenssiä (VIRTA).

Sisällöt

Tässä verkkovalmennuksessa perehdytään positiivisen johtamisen periaatteiden soveltamiseen vahvuuksien johtamisen osa-alueella, erilaisten kehityskeskustelujen (vahvuuskeskustelujen, onnistumiskeskustelujen) näkökulmasta. Valmennukseen sisältyy teoriaa, käytännön esimerkkejä ja harjoituksia sekä konkreettisia työkaluja ja työskentelymalleja vahvuuksien johtamiseen ja kehityskeskustelujen toteuttamiseen.

Toteutusajat

Valmennus toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun Zoom-yhteydellä 7.10.2021, klo 8.00 – 12.00. Ohjeet ja verkkolinkit sekä pieni ennakkotehtävä/lukeminen lähetetään ilmoittautuneille viikkoa ennen toteutusta.

Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on vähintään kymmenen.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1903494

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Kouluttajana toimii KT, FM, Sanna Wenström, positiivisen psykologian, -organisaatioiden ja –johtamisen sekä työinnostuksen asiantuntija. Hänen väitöskirjansa käsittelee positiivista johtamista ja organisaatiota työinnostuksen mahdollistajana. Viimeisen 10 vuoden ajan Sanna on työskennellyt ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen parissa mm. kehityspäällikkönä ja asiantuntijana. Tällä hetkellä hän toimii myös PoJo-positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hankkeen projektipäällikkönä ja asiantuntijana.
Tutustu Sannan kirjoituksiin ja koulutusteemoihin https://www.linkedin.com/in/sannaw/