« Takaisin

Tulevaisuusosaaminen johtamisessa ja kehittämisessä NON-STOP -koulutus (osa POMOKO II - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:1.10.2020 - 31.12.2021
Hakuaika: 25.9.2020 - 3.10.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Onko organisaationne tulevaisuusorientoitunut, vai kaipaako kehittämistä? Tuntuuko siltä, että tarvitset tietoa ja osaamista ennakointiin? Onko tehtävänäsi henkilöstön tai opiskelijoiden tulevaisuusohjaus? Haluatko kehittää tulevaisuusosaamistasi Sinulle parhaiten sopivana aikana?

Tavoite

Osion tavoitteena on organisaation toiminnan kannalta keskeisten tulevaisuuksien hahmottaminen ja käytännönläheisesti tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen sekä ennakointitiedon hyödyntäminen oman organisaation toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.

Kohderyhmä

Tulevaisuusosaaminen kuuluu kaikille! Siksipä kokonaisuus on suunnattu opetusalan (perusopetus, lukio, ammatillinen) johtajille, esimiehille ja opetushenkilöstölle.

Sisällöt

Osiossa paneudutaan koulutusorganisaation toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen tulevaisuusosaamisen ja ennakointitiedon avulla. Koulutusosion toteutuksen lähtökohtana on osallistujan oman organisaation ennakointikyvykkyyden kehittäminen ja sen merkityksen ymmärtäminen uudistuvan ammatillisen koulutuksen tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle.

Lisätiedot

Koulutus on osa POMOKO II - Opetustoimen johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa. Hanke toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä. Hanketta hallinnoi Tampereen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Tutustu kokonaisuuteen osoitteessa: https://projects.tuni.fi/pomoko2/

Toteutusajat

Tämä osio suoritetaan itseohjautuvana verkko-opintoina.
Jokaiseen teemaan liittyy tehtäviä, joiden tavoitteena on tukea osallistujan aineistoon perehtymistä ja ohjata tulevaisuus- ja ennakointiosaamisen
kehittymistä.

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30198/lomake.html

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5966950

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus ja on osallistujalle maksutonta.
Lisätietoja
Ulla Mäntykangas, ulla.mantykangas#oamk.fi (korvaa # -> @), p. 040 596 6950.
Lisätietoja käytännön järjestelyistä: Arja Räinä-Räisänen, arja.raina-raisanen#oamk.fi (korvaa # -> @), 050 375 0269