« Takaisin koulutuslistaan

Työhyvinvointivalmentaja

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:10 op
Koulutusaika:20.11.2023 - 10.4.2024
Hakuaika: - 15.10.2023
Hinta:1600,00 € + alv 24 %, sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:Verkko-opetus

Yleiskuvaus opinnoista

Työhyvinvointivalmentajakoulutus antaa valmiudet toimia työhyvinvoinnin kehittäjänä. Koulutuksen aikana muodostuu kokonaisvaltainen näkemys työhyvinvoinnista. Koulutus lisää työhyvinvointiin liittyvää viestintä- ja kehittämisosaamista, sekä antaa valmiuksia arvioida työhyvinvointia ja toimia työelämän haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Koulutus avaa myös valmentavan työotteen mahdollisuuksia kehittämistyössä ja esihenkilötyössä.

Tavoite

Työhyvinvointivalmentaja lisää eri tyyppisten organisaatioiden työhyvinvoinnin osaamista, vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamista  sekä suunnitelmallista ja ratkaisukeskeistä kehittämistä. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunut, sitoutunut, innovatiivinen ja yhteisöllinen. Työhyvinvointi lisää myös tuloksellisuutta sekä vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kuluja. Henkilöstöstään huolehtivassa organisaatiossa voidaan hyvin ja se on houkutteleva yhteistyökumppani ja työnantaja.

Kohderyhmä

Työhyvinvointivalmentajakoulutus on tarkoitettu kaikille työhyvinvoinnin edistämisestä ja johtamisesta kiinnostuneille.

Sisällöt

 

20.11.23 Orientaatiota koulutukseen ja omaan työhyvinvoinnin matkaan. Työhyvinvoinnin kehollisuus

21.11.23 Aivoterveyden edistäminen. Työhyvinvoinnin tarkastelu moniulotteisena ilmiönä. Evästystä koulutuksen työhyvintointipohdintoihin. MBTI persoonallisuustyyppitesti

11.12.23 Viestintä työhyvinvoinnin edistämisessä. Valmentamisen menetelmät työhyvinvoinnin edistämisessä ja työhyvinvointivalmentajan toiminnassa.

23.1.24 Itsetuntemuksen edistäminen, itsereflektion taidot. Työyhteisön ja organisaation kehittäminen vahvuuksien kautta. 

13.2.24 Strateginen johtaminen työhyvinvoinnin edistämisen suuntaajana. Viestintä työhyvinvoinnin edistämisessä.

9.4.24 Ristiriitatilanteiden ratkaisujen menetelmät. Aivoterveyden edistäminen. 

10.4.24 Työhyvinvoinnin kehollisuus. Avaimet työhyvinvointivalmentajana toimimiseen. Koulutuksen päättäminen 

 

Toteutusajat

Koulutuspäivien välissä on 4 sparrauskertaa, joiden ajankohdat sovitaan erikseen.

Koulutus toteutuu verkko-opintoina Zoom-yhteyden kautta.

Kouluttaja(t)

Yliopettaja, Liiketoiminta ja luonnonvara-alat
050 3626141
Lehtori, Sosiaaliala, kuntoutus ja kulttuuri
050 5973326
Yliopettaja, Terveysala
050 3046698
Yliopettaja, Liiketoiminta ja luonnonvara-alat
040 1415261
Lehtori, Liiketoiminta ja luonnonvara-alat
050 4018586
Yliopettaja, Terveysala
040 6733739
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1415226

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Terveysala
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Edellisten toteutusten suorittaneiden palautteita koulutuksesta:
"Itselleni parasta antia koulutuksessa olivat työhyvinvoinnin edistämisen konkreettiset menetelmät. Niitä olen hyödyntänyt jo koulutuksen aikana."
"Tästä opiskelijaryhmästä on tullut tärkeä. Olen tavannut täällä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet samoista asioista kuin minäkin. Harvoin pääsee niin mielenkiintoisiin keskusteluihin kuin täällä koulutuksessa."
"Innostuin koulutuksessa siitä, mitä kaikkea voimme kaikki tehdä oman työhyvinvointimme eteen. Myös sitä olen paljon miettinyt, miten olisin työkavereiden työhyvinvointia edistävä tyyppi, enkä sitä heikentävä."