Uraohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksessa on tarjolla kolme alueellista toteutusta. Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmän toteutuksesta vastaavat TAMK ja Oamk.

Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmä

Toteutus: Monimuoto-opiskelu

Ajankohta: 18.2.–19.11.2021

Hakuaika päättynyt. 

Hinta: 1900 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu)

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä. 

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op

Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op

Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3 op)
Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Koulutuksen toteutuksessa painotamme työelämäläheisyyttä sekä teoriatiedon ja omien ammattikäytäntöjen tiivistä reflektointia. Koulutukseen kuuluu myös omaan työhön kytkeytyvä ohjattu kehittämistehtävä. Suosittelemme varaamaan lähiopetus- ja ohjauswebinaaripäiville aikaa klo 9–16. Lähiopetus- ja ohjauswebinaarien lisäksi koulutus edellyttää itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä omalla ajalla.

Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Aikataulu

18.–19.2.2021 Koulutuspäivät, verkko
22.3.2021 Ohjauswebinaari
9.4.2021 Koulutuspäivä, verkko
27.4.2021 Ohjauswebinaari
20.5.2021 Koulutuspäivä,verkko
2.9.2021 Ohjauswebinaari
28.9.2021 Koulutuspäivä, Oulu
15.10.2021 Ohjauswebinaari
18.–19.11.2021 Koulutuspäivät, Tampere

Kevätkauden opetus toteutetaan etäopetuksena, mutta syksyllä 2021 koulutuspäivät järjestetään hybriditoteutuksena koronatilanteen niin salliessa. Koulutus on siis mahdollista suorittaa myös kokonaan etäopintoina.  Noudatamme opetuksen toteuttamisessa viranomaisen antamia ohjeita. 

Lähipäivinä johdatellaan opetussuunnitelman mukaisiin teemoihin monipuolisin osallistavin työskentelytavoin. Työskentelytapoja ovat muun muassa luentoalustukset, asiantuntijapuheenvuorot, keskustelut ja pienryhmätyöskentely.

Ohjauswebinaareissa työskentelytapa vaihtelee oppimisprosessin vaiheiden mukaisesti. Työskentelytapoja ovat pienryhmä- ja yksilöohjaus, koko opintoryhmän yhteinen ohjaus, itsenäinen pienryhmä- ja yksilötyöskentely sekä osaamisen osoittaminen yksilöllisesti, pareittain tai pienryhmittäin.

Haku ja opiskelijavalinta

Hakuaika: 2.–30.11.2020. Hakuaikaa jatkettu 29.1.2021 saakka.

Hakulomake löytyy JAMKin sivuilta. 

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. Kaikkiin ryhmiin haku samassa haussa JAMKin -sivuston kautta. Ilmaise siinä, minkä alueryhmän toteutukseen ensisijaisesti ja toissijaisesti olet hakeutumassa. Kukin toteuttajataho ilmoittaa valinnan tuloksesta hakijoilleen. 

Valintaperusteet:

1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä.
2. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
Valinta opintoihin perustuu ensisijaisesti 1. valintaperusteen täyttävien hakijoiden hakeutumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen toissijaisesti valita hakeutumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät valintaperusteen 2.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1900 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutuksen voi halutessaan maksaa kolmessa erässä.
Peruutusehdot: Ryhmän valinnan ja koulutukseen osallistumisen vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilöille (Oamkissa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). 

Kouluttajat

 Tarja Juurakko-Koskinen

  Lehtori/Lecturer 
  Opinto-ohjaajankoulutus, jatko- ja täydennyskoulutus/Career counsellor education, further and in-service training
  Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional Teacher Education 
  Puh: +358 469 218 229
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 Tiina Laajala

  Lehtori/Senior Lecturer
  Opinto-ohjaajankoulutus ja ammatillinen opettajankoulutus/Guidance counsellor education and Professional teacher education
  Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional teacher education 
  Puh: +358 504624754
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 Pirjo-Liisa Lehtelä

  Yliopettaja/Principal Lecturer
  Opinto-ohjaajankoulutus ja ammatillinen opettajankoulutus/Guidance counsellor education and Professional teacher education
  Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional teacher education 
  Puh: +358 505257790
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 Outi Rantanen

  Lehtori/Lecturer
  Opinto-ohjaajankoulutus, jatko- ja täydennyskoulutus/Career counsellor education, further and in-service training
  Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional Teacher Education
  Puh: +358 40 6720889
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 Tamkin ja Oamkin logot