Uraohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Mukana koulutusten toteutuksissa ovat kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Jyväskylän yliopisto.

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op

Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op

Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3 op)
Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Toteutus

Toteutuksesta vastaavat Oamk ja TAMK.

Toteutus: Verkko-opiskelu

Ajankohta: 13.3.–21.12.2023

Hakuaika: 1.11.–14.12.2022

Koulutus- ja ohjauspäivät:

13.–14.3.2023 koulutuspäivät, joista 14.3. on yhteinen kaikkien ryhmien osallistujille 

27.3.2023 koulutuspäivä 

19.4.2023 koulutuspäivä

30.5.2023 koulutuspäivä 

22.8.2023 koulutuspäivä 

13.9.2023 koulutuspäivä 

11.10.2023 koulutuspäivä 

14.–15.11.2023 koulutuspäivät, joista 14.11. on yhteinen kaikkien ryhmien osallistujille

Koulutuspäivät toteutetaan verkossa klo 9–16.

Muiden ryhmien aikatauluihin voit tutustua Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta.

Haku ja opiskelijavalinta

Hakuaika: 1.11.–14.12.2022. 

Koulutuksen haku tapahtuu viimeistään 14.12.2022 sähköisellä lomakkeella Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta. IIlmaise hakiessasi minkä ryhmän toteutukseen ensisijaisesti ja toissijaisesti olet hakeutumassa. Mikäli haluat mukaan Oamkin ja TAMKin toteuttamaan koulutukseen, valitse ryhmä 3.

Valintaperusteet korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden henkilöstölle

  1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. 
  2. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valinta opintoihin perustuu 1. valintaperusteen täyttävien hakijoiden hakeutumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen valita hakeutumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät valintaperusteen 2.

Hakulomakkeeseen liitetään:

  1. Tutkintotodistus / -todistukset skannattuna yhdeksi tiedostoksi.
  2. Dokumentti, jolla osoitat uraohjaustyökokemuksesi (työtodistus, ansioluettelo ja/tai muu selvitys työkokemuksesta) skannattuna yhdeksi tiedostoksi. 

Hinta

Koulutus toteutetaan kokonaan maksullisena, koska toteutukseen ei ole erillistä rahoitusta. Koulutuksen hinta on 1 950 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutuksen voi halutessaan maksaa kolmessa erässä.

Peruutusehdot

Ryhmän valinnan ja opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta valinta- ja hallintokuluina. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilöille (Oamkissa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). 

Kouluttajat

 Tarja Juurakko-Koskinen

  Lehtori/Lecturer 
  Opinto-ohjaajankoulutus, jatko- ja täydennyskoulutus/Career counsellor education, further and in-service training
  Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional Teacher Education 
  Puh: +358 469 218 229
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 Tiina Laajala

  Lehtori/Senior Lecturer
  Opinto-ohjaajankoulutus ja ammatillinen opettajankoulutus/Guidance counsellor education and Professional teacher education
  Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional teacher education 
  Puh: +358 504624754
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 Pirjo-Liisa Lehtelä

  Yliopettaja/Principal Lecturer
  Opinto-ohjaajankoulutus ja ammatillinen opettajankoulutus/Guidance counsellor education and Professional teacher education
  Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional teacher education 
  Puh: +358 505257790
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 Outi Rantanen

  Lehtori/Lecturer
  Opinto-ohjaajankoulutus, jatko- ja täydennyskoulutus/Career counsellor education, further and in-service training
  Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional Teacher Education
  Puh: +358 40 6720889
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Tamkin ja Oamkin logot