kuvakorkeus:

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksessa on tarjolla kolme alueellista toteutusta: Keski-Suomen alueryhmä, Etelä-Suomen alueryhmä sekä Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmä. Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmän toteutuksesta vastaavat TAMK ja Oamk. Koulutuksen tiedot TAMKin sivuilla: Uraohjauksen erikoistumiskoulutus.

Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmä

Toteutus: Verkko-opiskelu

Ajankohta: 25.1.2022 - 24.11.2022

Hakuaika: 1.10 - 29.10.2021

Hinta: 500 € (alv 0%)

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen, toisen asteen tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti muille opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville kuin opinto-ohjaajankoulutuksen suorittaneille. Koulutukseen voidaan ottaa myös em. oppilaitoksessa toimiva henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä. 

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op

Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op

Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus (3 op)
Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Koulutus toteutetaan verkossa, etäopetuksena.

Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmän aikataulu 

ti 25.1.22 koko verkoston yhteinen aloitus 

ke 26.1.22 koulutuspäivä 

to 17.2.22 ohjauswebinaari 

to 24.3.22 koulutuspäivä 

to 28.4.22 ohjauswebinaari 

ti 24.5.22 koulutuspäivä 

 

ti 1.9.22 ohjauswebinaari 

ke 21.9. koulutuspäivä (yhteinen päivä kaikkien alueryhmien osallistujille)

ti 11.10.22 ohjauswebinaari  

ke-to 23.-24.11.22 koulutuksen päätös 

 

Muiden alueryhmien aikataulut löydät Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta

Haku ja opiskelijavalinta

Hakuaika: 1.–29.10.2021. 

Koulutuksen haku tapahtuu viimeistään 29.10.2021 sähköisellä lomakkeella Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta. Ilmaise hakiessasi, minkä alueryhmän toteutukseen ensisijaisesti ja toissijaisesti olet hakeutumassa. Mikäli haluat mukaan Oamkin toteutukselle, valitse Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmä.

Valintaperusteet:

  1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. Lisäksi hakijan on kuuluttava varhaiskasvatuksen tai oppilaitoksen henkilöstöön (perusopetus, toinen aste tai vapaa sivistystyö).
  2. Koulutukseen voidaan valita myös oppilaitoksen henkilöstöön kuuluva hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valitsemme koulutukseen ensisijaisesti 1. valintaperusteen täyttäviä hakijoita hakemisjärjestyksessä. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, voimme valita koulutukseen myös valintaperusteen 2. täyttäviä hakijoita hakemisjärjestyksessä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 500 € (alv 0%). 
Peruutusehdot: Ryhmän valinnan ja opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta valinta- ja hallintokuluina. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilöille (Oamkissa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). 

Kouluttajat

 Tarja Juurakko-Koskinen

  Lehtori/Lecturer 
  Opinto-ohjaajankoulutus, jatko- ja täydennyskoulutus/Career counsellor education, further and in-service training
  Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional Teacher Education 
  Puh: +358 469 218 229
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 Tiina Laajala

  Lehtori/Senior Lecturer
  Opinto-ohjaajankoulutus ja ammatillinen opettajankoulutus/Guidance counsellor education and Professional teacher education
  Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional teacher education 
  Puh: +358 504624754
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 Pirjo-Liisa Lehtelä

  Yliopettaja/Principal Lecturer
  Opinto-ohjaajankoulutus ja ammatillinen opettajankoulutus/Guidance counsellor education and Professional teacher education
  Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional teacher education 
  Puh: +358 505257790
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 Outi Rantanen

  Lehtori/Lecturer
  Opinto-ohjaajankoulutus, jatko- ja täydennyskoulutus/Career counsellor education, further and in-service training
  Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/Professional Teacher Education
  Puh: +358 40 6720889
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Tamkin ja Oamkin logot