Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

20 aloituspaikkaa
Hakuaika on päättynyt.
Esite (PDF)

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan, työyhteisön, organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä.

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), kätilö (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai toimintaterapeutti (AMK). Koulutukseen voidaan hyväksyä myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 6.–29.4.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy työkokemuksen ja seuraavien hakemuksessa olevien tehtävien perusteella:

  • Miksi hakeudut erikoistumiskoulutukseen? (max 1 p.)
  • Arvioi ja kuvaa opiskelu- ja tiedonhakuvalmiuksiasi sekä tietojenkäsittelytaitojasi. Kerro, millaisia oppimisympäristöjä olet käyttänyt (Moodle, DigiCampus). (max 1 p.)

Vastausten pituus enintään 150 sanaa.  

Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.)  

  • alle 2 vuotta työkokemusta, 0 pistettä 
  • 2-5 työkokemusta, 1 piste 
  • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta, 2 pistettä. 

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 4 pistettä; ei alarajaa.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2022 alussa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään ns. hydridimallia, joka mahdollistaa joustavasti erilaisten opetus- ja oppimismuotojen hyödyntämisen. Opinnot soveltuvat tehtäväksi työn ohella. Oppimista tukevat lähiopetus, virtuaalisesti tapahtuva oppiminen, itsenäinen ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja oman henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat 1
040 1415725


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Terveydenhuollon erityisalat
040 1415678