Moniammatillinen kotikuntoutus -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Hakuaika 6.4.–17.5.2021, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15 (koulutus ei toteudu)
20 aloituspaikkaa
Esite (pdf)

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta kuntoutusalan tehtävistä. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa kotikuntoutusta.

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus vaikuttaa laajasti monialaisen kuntoutuksen rakenteisiin, menetelmiin ja sisältöihin nykyisten toimintakulttuurien ja -mallien muuttuessa. Tässä muutoksessa sosiaali- terveysalan ammattilaisilta edellytetään uudenlaista osaamista palvelujen siirtyessä lähemmäs asiakasta, hänen arkeaan ja elinympäristöjään.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa valmiuksia kehittää, suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa moniammatillista kotikuntoutusta.

  • Kotikuntoutuksen asiantuntijaksi kehittyminen (2 op) 
  • Asiakkaan arki, toimijuus ja kuntoutuminen (5 op) 
  • Kotikuntoutus sote-järjestelmässä (4 op) 
  • Kotikuntoutuksen prosessit ja menetelmät ( 5 op) 
  • Teknologia kotikuntoutuksessa ( 4op) 
  • Kehittämistehtävä (10 op)

Pohjakoulutusvaatimus

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai aiempi vähintään opistoasteen tutkinto.
Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 6.4.-17.5.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy hakulomakkeessa olevien kysymysten perusteella:

  1. Kuvaa ja arvioi perustellen, millaista on tämänhetkinen osaamisesi ja työkokemuksesi kotikuntoutuksessa ja millä perustelet koulutustarpeesi. (enintään 5 pistettä)
  2. Mistä uudesta työhösi liittyvästä tiedosta innostuit viimeksi? Kuvaa, mistä hait tietoa, mainitse lähteet ja arvioi käyttämiesi tietolähteiden laatua. Kuvaa lisäksi, miten hyödynsit löytämääsi tietoa omassa työssäsi. (enintään 5 pistettä)
  3. Mitä käsityksiä sinulla on kotikuntoutuksesta kokemuksiisi ja muuhun tietoon pohjautuen? (enintään 5 pistettä)
  4. Miten aiot hyödyntää tässä erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista työorganisaatiossasi, työyhteisössäsi tai muutoin työelämässä? (enintään 5 pistettä).

Jokaisesta osa-alueesta tulee saada vähintään yksi (1) piste.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 900 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2022 alussa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 23.9.2021–31.12.2022. Opetus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Molemmat ammattikorkeakoulut vastaavat tahoillaan oman opetusryhmän opintojen toteutuksesta. Opetus toteutuu etäopetuksena ja itsenäisenä työskentelynä.

Syksyn 2021 webinaaripäivät ovat: 23.-24.9.2021 (2 pv), 22.10.2021 (vain Oamk) ja 18.-19.11.2021 (2 pv) ja 10.12.2021 (1pv).

Muut päivät ilmoitetaan myöhemmin, yhteensä webinaaripäiviä on 18 (6 päivää/lukukausi).

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
040 1415712


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
040 1415727