Mielenterveys- ja päihdetyö –erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

20 aloituspaikkaa
Hakuaika on päättynyt.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa osaamistasi. Voit hyödyntää koulutusta mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa, kuntoutuksessa sekä mielenterveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä päihdetyössä.

Koulutuksen sisältö

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
 • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito
 • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
 • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
 • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

Pohjakoulutusvaatimus

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto. Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 6.4.–16.5.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Opiskelijavalinta suoritetaan työkokemuksen ja seuraavien hakemuksessa olevien kysymysten perusteella:

 • Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max. 3 p.)
 • Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 3 p.)
 • Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max. 2 p.)

Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.)

 • alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • 1-3 vuotta = 1 piste
 • yli 3 vuotta = 2 pistettä

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 10 pistettä, ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1 500 €. Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2022 alussa. 

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähiopetuspäiviä (2 pv/kk) ja itsenäistä opiskelua. 

Lähipäivät 2021–2022:

9.–10.9.2021, 14.–15.10.2021, 11.–12.11.2021, 9.–10.12.2021
13.–14.1.2022, 10.–11.2.2022, 17.–18.3.2022, 21.–22.4.2022, 19.–20.5.2022.

Koulutus toteutetaan usean ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Yhteyshenkilö


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Hoitoalat 1
050 3046698

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat 1
040 1415706