Koulutusviennin erikoistumiskoulutus, 30 op

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Koulutusviennin asiantuntija! Haluatko kehittää osaamistasi, saada vertaistukea ja kokonaisvaltaisempaa näkemystä koulutusvientiin? Syksyllä 2021 alkavassa koulutusviennin erikoistumiskoulutuksessa syvennät osaamista, joka soveltuu niin pieneen kuin suureenkin koulutusvientiin. 

Koulutuspaikka: Oulu ja/tai verkko

Toteutus: Monimuoto-opiskelu

Ajankohta: 1.9.2021–11.5.2022

Hinta: 660 € (alv. 0 %)

Hakuaika: 15.3.–16.4.2021. Jatkettu 7.5. saakka.

Koulutus on tarkoitettu koulutusviennissä toimiville asiantuntijoille, projektipäälliköille, kouluttajille ja opettajille ammatillisella toisella asteella, lukioissa, vapaassa sivistystyössä ja perusopetuksessa. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä (2-3 hlöä) organisaatioista.

Koulutuksessa osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään:

 • tunnistaa asiakastarpeita koulutusviennin asiakkaan kanssa neuvotellen
 • suunnitella ja tuotteistaa palveluita
 • toteuttaa ja arvioida koulutusviennin projekteja kotimaassa ja ulkomailla
 • tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia
 • kehittää tiimimäisesti oman organisaation koulutusvientiosaamista

Tutustu koulutuksen esitteeseen tästä.

Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen teemat ja aikataulut

Koulutuspäivät 1 & 2: Koulutusvienti liiketoimintana

Ajankohta: 1.9.2021 klo 12–17 ja 2.9.2021 klo 9–15

Teemat:

 • Koulutusviennin käsite ja muodot
 • Erilaiset asiakkuudet / kumppanuudet
 • Esimerkkejä koulutusviennin suunnittelusta, projekteista ja johtamisesta

Koulutuspäivä 3: Pedagoginen kontekstualisointi

Ajankohta: 12.10.2021 klo 9–16

Teemat:

 • Oppimiskäsitykset meillä ja muualla
 • Erilaiset pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
 • Kulttuurienvälinen kompetenssi

Koulutuspäivä 4: Myynti-ja neuvottelutaidot koulutusviennissä

Ajankohta: 1.12.2021 klo 9–16.30

Teemat:

 • Co-creation, tuotteistaminen ja narratiivit
 • Palveluiden ja ratkaisujen myynti ja markkinointi
 • Myyntineuvottelut käytännössä

Webinaari: 2/2022 (ajankohta tarkennetaan myöhemmin)

Koulutuspäivä 5: Tarjousprosessi

Ajankohta: 15.2.2022 klo 9–16

Teemat:

 • Tarjouspyynnöstä sopimukseen
 • Kannattavuus, kustannusrakenne ja hinnoittelu
 • Riskienhallinta
 • Sopimus

Webinaarit: 3/2022 (ajankohdat tarkennetaan myöhemmin)

Koulutuspäivä 6: Koulutusvientihankkeen toteutuksen seuranta kehittäminen

Ajankohta: 7.4.2022 klo 9–16

Teemat:

 • Seuranta
 • Arviointi ja vaikuttavuus
 • Jälkihoito
 • Palvelun ja omien prosessien edelleen kehittäminen

Koulutuspäivä 7: Kehittämisprojektien purku

Ajankohta: 11.5.2022 klo 9–16

Teemat:

 • Esitykset ja tulevaisuuden suunnitelmien ideointi
 • Koulutuksen palautteet

Aikataulu on alustava ja muutokset ovat mahdollisia. 

Toteutus

Osallistujan prosessi perustuu projektimaisesti oman organisaation koulutusvientitoiminnan, koulutusvientituotteen, sen osan tai aihion kehittämiseen. Koulutuksessa sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja: Lähipäivät, webinaarit, pienryhmätyöskentely verkossa, kehittämistehtävät, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä itsenäinen työskentely. Koulutukset toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tietokone).

Opiskelijan asiantuntemuksen osoittaminen perustuu autenttisiin työnäytteisiin, esimerkkeinä koulutusviennin asiakkaille tehtävät tarjoukset, palvelukuvaukset ja myyntiesittelyt monimuotoisina dokumentteina.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT): Aiemmin hankittu osaaminen tarvittaessa tunnistetaan virallisten dokumenttien (todistukset) avulla tai osaamisen näytöllä.

Haku ja opiskelijavalinta

Koulutuksen hakuaika on 15.3.–16.4.2021. Jatkettu 7.5. saakka.

 

Osallistujien valinta

Valinta perustuu hakemuksiin, jotka pisteytetään. Hakemuksessa vaadittavat liitteet:

 • tutkintotodistusjäljennös (korkeakoulututkinto tai vähintään opistoasteen tutkinto)
 • ansioluettelo (CV)
 • hakijan englanninkieliset perustelut hakeutumiselleen

Osallistumisen edellytyksenä on työnantajan sitoutuminen koulutusvientitoiminnan kehittämiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi millä tavoin oma organisaatio on mukana koulutuksen aikana tapahtuvassa kehitystyössä.

Mikäli hakijoita on tavoiteltua enemmän, tasapistetilanteessa osallistujavalinta perustuu arvontaan. 

Koulutuksen hinta on 660 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä. Koulutusten toteutuksen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia.

Matka-, majoitus-ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ennen koulutuksen alkamista tapahtuvista peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkamista, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Hakeutumiseen ja käytännön järjestelyihin liittyvät kysymykset voi osoittaa koulutussuunnittelijalle: Elina Juntunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 5845127.

Kouluttajat

Kimmo Kuortti 

Lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus

puh. 040 7718494
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Kimmo Kuortti toimii lehtorina Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja työskentelee myös koulutusviennin parissa. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat koulutusvienti, kansainvälisyys, myynti ja markkinointi. 

 

 

Jussi Haukkamaa

Lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalous/Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

puh. 040 1955446
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Jussi Haukkamaa toimii lehtorina Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä ja työskentelee myös koulutusviennin hankkeiden parissa. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat koulutusvienti, verkostoituminen ja liiketoimintasuunnittelu. 

 

 

Koulutusviennin erikoistumiskoulutus toteutetaan osittain yhteistyössä HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun vastaavan erikoistumiskoulutuksen kanssa.