Biotalouden erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä

10 aloituspaikkaa
Hakuaika on päättynyt.

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemin köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta biotaloutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja. Biotalousala on kovassa kasvussa ja sen kehittymiseksi tarvitaan asiantuntijoita ja yrittäjiä, jotka hallitsevat biomassojen käyttö-, jalostus-, liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia.

Koulutuksen tavoite

Biotalouden erikoistumiskoulutus tuottaa asiantuntijoita biotalouden ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittäjiksi. Erikoistumiskoulutus sopii henkilöille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa.

Koulutuksen suorittanut:

  • osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
  • hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia
  • kykenee yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia
  • osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja
  • kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
  • osaa ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia
  • tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot.

Pohjakoulutusvaatimus

Maa- ja metsätalousalan, luonnonvara-alan, luonnontieteiden tai tekniikan alan korkeakoulututkinto tai muu biotalouden alalle soveltuva vähintään opistoasteen tutkinto.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 7.4.–7.5.2021. Hakuaikaa jatkettu 31.5.2021 saakka. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakemukseen on tällä sivulla hakuaikana.

Opiskelijavalinta perustuu hakemuksen pisteytykseen: 

  1. Osaamis- ja koulutustausta 0-5 p
  2. Erikoistumiskoulutuksen hyödyt omalle ammatilliselle kehittymiselle ja/tai oman työpaikan/yrityksen kehittymiselle 0-5 p
  3. Yrityksen tai muun organisaation mahdollinen sitoutuminen kehittämistehtävien suorittamiselle 0-5 p

Korkein pistemäärä on 15 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 2 pistettä.

Tasapistetilanteessa hakijat laitetaan ensisijaisesti paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti erikoistumiskoulutuksen hyödyn (kohta 2) ja toissijaisesti osaamis- ja koulutustaustan (kohta 1) perusteella. Jos hakijat ovat tämän jälkeen vielä tasasijalla, valintajärjestys arvotaan.

Osallistumismaksu

Koulutus on pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu on 900 €. Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2022 alussa. Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä. Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa syyslukukauden aikana, veloitetaan myös jälkimmäinen erä koulutusmaksusta (poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu vakava sairaus, joka estää koulutuksen jatkamisen).

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua sekä opintoretkiä. Lähi-/verkko-opetusta (sis. opintoretket) on kerran kuukaudessa perjantaisin klo 9–15 välillä lukuun ottamatta joulukuuta.

Suunnitellut opetuspäivät ovat (muutokset mahdollisia): 27.8.2021, 24.9.2021, 15.10.2021, 12.11.2021, 14.1.2022, 18.2.2022, 25.3.2022 ja 22.4.2022. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Luonnonvara-ala
050 3314665