Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, työelämässä jo toimiville ja edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Keväällä 2021 alkavat erikoistumiskoulutukset

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Syksyllä 2021 alkavat erikoistumiskoulutukset

Syksyllä 2021 alkavista erikoistumiskoulutuksista päivitetään lisätietoja alkuvuodesta 2021. Muutokset toteutettavissa koulutuksissa mahdollisia.

Luonnonvara-ala

  • Biotalous, 30 op

Sosiaali- ja terveysala

  • Aivoterveyden edistäminen, 30 op
  • Asiakas ja palveluohjaus, 30 op
  • Haavahoidon asiantuntija, 30 op
  • Moniammatillinen kotikuntoutus, 30 op
  • Palliatiivinen hoitotyö 30 op
  • Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, 30 op
  • Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju, 30 op

Ammatillinen opettajakorkeakoulu