Syksyn 2021 AMK-opinnot

Ilmoittautumiset alkavat opintojakson kuvauksessa ilmoitettuna päivänä klo 10:00.

Ilmoittautuminen käynnissä

Koulutus alkaaIlm. päättyyIlmoittautuneita
 
Luonnonvara- ja ympäristöala
Maaseutuyrityksen liiketoiminnan johtaminen Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, verkko-opetus 01.11.21 15.10.21 Tilaa
Maaseutuyrityksen ympäristö- ja laatujohtaminen Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, verkko-opetus 18.11.21 15.10.21 Tilaa
Nautakarjatalouden suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma  01.09.21 08.10.21 Tilaa
Vastuullinen ruoantuotanto Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, nonstop 17.05.21 31.05.22 Tilaa
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Akuutti avohoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Anatomian ja fysiologian perusteet Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Asiantuntijaviestintä Toimintaterapian tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Avohoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 01.11.21 04.10.21 Tilaa
Digiohjaaja - MOOC Vapaasti valittavat opinnot 30.08.21 10.12.21 Tilaa
Ensiapu Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Farmakologia ja toksikologia Bioanalytiikan, suun terveydenhuollon ja radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelmat 15.10.21 30.09.21 Tilaa
Gerontologinen hoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 14.03.22 04.10.21 Tilaa
Hoitotyön ja lääkehoidon perusvalmiudet Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa 01.11.21 30.09.21 Tilaa
Ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Kiireetön avohoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Kirurginen hoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Lasten ja nuorten hoitotyö I Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Lasten ja nuorten hoitotyö II Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 14.03.22 04.10.21 Tilaa
Lääketieteen syventävät opinnot Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 30.08.21 04.10.21 Tilaa
Mielenterveyshoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Mieleterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 14.03.22 04.10.21 Tilaa
Mikrobiologian ja patologian perusteet Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Tilaa
Mikrobiologian, immunologian ja patologian perusteet Optometrian tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Tilaa
Moniammatillinen kuntoutuksen teoriaperusta Toimintaterapian tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Perioperatiivinen hoitotyö I Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Perioperatiivinen hoitotyö II Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 14.03.22 04.10.21 Tilaa
Professional English Communication Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Tilaa
Päihdehoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 01.11.21 04.10.21 Tilaa
Sisätautipotilaan hoitotyö Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Solubiologian, biokemian ja perinnöllisyyden perusteet Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.09.21 Täynnä info
Tehohoitotyö I Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Tehohoitotyö II Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 07.01.22 04.10.21 Tilaa
Tehohoitotyön harjoittelu Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot) 14.03.22 04.10.21 Tilaa
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Lean-johtaminen Konetekniikan tutkinto-ohjelma INFO 06.03.22 Tilaa
Louhintatekniikka Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, nonstop 30.08.21 01.06.22 Tilaa
Louhintatekniikka ja maarakennusmateriaalit Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma, nonstop 30.08.21 01.06.22 Tilaa
Mittaustekniikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 01.11.21 30.10.21 Tilaa
Mittaustekniikka Talotekniikan tutkinto-ohjelma  01.09.21 30.09.21 Tilaa
Soil Construction Degree Program in Civil Engineering, nonstop 30.08.21 01.06.22 Tilaa
Suunnittelutyökalujen perusteet Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 30.09.21 Tilaa
Ydintekniikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 30.08.21 30.09.21 Tilaa
 
Yhteiset opinnot
Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä Nonstop 13.09.21 15.06.22 Tilaa
Social Media Opportunities for Work and Leisure Nonstop 01.08.21 15.06.22 Tilaa
Sosiaalisen median mahdollisuudet töissä ja vapaa-ajalla Nonstop 01.08.21 31.05.22 Tilaa
Tiimivalmennuksen ABC Insinööriliiton jäsenille 01.11.21 14.10.21 Tilaa
Tiimivalmennuksen ABC Liiketalouden tutkinto-ohjelma 01.11.21 14.10.21 Tilaa
Videos and Digital Stories Demonstrating Competence Nonstop 01.08.21 15.06.22 Tilaa
Videos and Digital Stories Demonstrating Competence For Engineers Union Members 01.09.21 30.06.22 Tilaa
Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä AMK-tasoinen toteutus, nonstop 01.08.21 15.06.22 Tilaa
Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä Insinööriliiton jäsenille (AMK-taso) 01.09.21 30.06.22 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Asunto- ja kiinteistökauppa sekä käyttöoikeudet  01.11.21 14.10.21 Tilaa
Hallinto-oikeuden perusteet  01.11.21 14.10.21 Tilaa
Insolvenssioikeuden perusteet  01.11.21 14.10.21 Tilaa
Prosessioikeuden perusteet  01.11.21 14.10.21 Tilaa