OS00CG06  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Gerontologisen hoitotyön harjoittelu

Tavoitteet:Opiskelija osaa soveltaa asiakaslähtöisesti gerontologisen sairaanhoitajan tiedollista, taidollista ja päätöksenteko-osaamista asiakkaan/potilaan hoitotyössä.

Opiskelija noudattaa hoitotyön eettisiä ohjeita ja periaatteita ja toimii hoitotiimin ja -yhteisön vastuullisena jäsenenä.

Opiskelija osaa toimia työyksikössä vastaavana hoitajana ja asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon koordinoijana sekä moniammatillisissa tiimeissä gerontologisen sairaanhoidon asiantuntijana.

Opiskelija osaa vastata oman osaamisensa arvioinnista ja kehittämisestä ja kykenee osallistumaan työyhteisön toiminnan kehittämiseen.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:18 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:14.03.2022 - 23.12.2022
Tarkempi ajankohta:Syventävien teoriaopintojen jälkeen on mahdollista suorittaa harjoittelu, mikäli harjoittelupaikka/paikat järjestyvät. Harjoittelu voi olla mahdollista tehdä myös työsuhteessa. Harjoittelun voi pääsääntöisesti tehdä joustavasti oman aikataulunsa mukaan teoriaopintojaksojen jälkeen ja sen suorittamisesta voi keskustella tarkemmin opintojen vastuuopettajan kanssa. Huomaathan, että emme pysty takaamaan kaikille mahdollisuutta suorittaa harjoittelua. Mahdollisuus riippuu harjoittelupaikkojen saatavuudesta. Harjoittelun kokonaislaajuus on 18 op = 12 viikkoa.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 18.10.2021
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Ikääntyneiden terveyden edistämisen, ennaltaehkäisevän ja kuntoutumista tukevan ja kliinisen hoitotyön yhteiskunnalliset ja yksilölliset haasteet.
Kansalliset ohjelmat, suositukset ja säädökset.
Sairaanhoitajan asiantuntijuus ja osaaminen ikääntyneiden hyvinvoinnin monialaisessa edistämisessä ja hoitotyössä.
Näyttöön perustuva ikääntyneen hoitotyö ja sen kehittäminen.
Ohjaus, opetus ja luovat toiminnat sekä kliiniset taidot ikääntyneiden hoitotyössä.
Hyvinvointiteknologia.
Ikääntyneiden hoitotyön ajankohtaiset erityiskysymykset.

Vaadittavat esitiedot

Opiskelija on suorittanut 140 op sairaanhoitajaopintoja ja sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelija on suorittanut opintojakson Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö (tai vastaava osaaminen) ja siihen kuuluvan harjoittelun (tai vastaava työkokemus).

Tukevia lääketieteen opintoja on suoritettu tai suoritetaan rinnalla.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142