OL00BW78  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Avohoitotyön harjoittelu

Tavoitteet:Osaa hoitaa, tukea ja ohjata keskeisiä kansansairauksia sairastavia ja akuuttia apua tarvitsevia avohoidon asiakkaita. Osaa kohdata asiakkaan kokonaisvaltaisesti ja voimaannuttavasti. Osaa tukea asiakasta ottamaan aktiivisen roolin itsensä hoidossa ja tukea tämän hoitoon sitoutumista. Osaa ohjata asiakkaan hänen tarvitsemiinsa hyvinvointipalveluihin ja kykenee kehittämään palveluita asiakaslähtöisiksi. Osaa toimia sairaanhoitajana moniammatillisessa tiimissä laatimassa kokonaisvaltaista hoito- ja palvelusuunnitelmaa yhdessä asiakkaan kanssa. Osaa toimia näyttöön perustuvan hoitotyön mukaisesti. Osaa ratkaista hoitotyössä ilmeneviä eettisiä kysymyksiä. Osaa kriittisesti tarkastella ja tunnistaa hoitotyön kehittämiskohteita. Pyrkii omalla toiminnallaan edistämään hoitotyön ja erilaisten hoitotyön käytäntöjen kehittämistä. Osaa johtaa omaa ammatillista kehittymistään.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:18 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:01.11.2021 - 23.12.2022
Tarkempi ajankohta:Syventävien teoriaopintojen jälkeen on mahdollista suorittaa harjoittelu, mikäli harjoittelupaikka/paikat järjestyvät. Harjoittelu voi olla mahdollista tehdä myös työsuhteessa. Harjoittelun voi pääsääntöisesti tehdä joustavasti oman aikataulunsa mukaan teoriaopintojaksojen jälkeen ja sen suorittamisesta voi keskustella tarkemmin opintojen vastuuopettajan kanssa. Huomaathan, että emme pysty takaamaan kaikille mahdollisuutta suorittaa harjoittelua. Mahdollisuus riippuu harjoittelupaikkojen saatavuudesta. Harjoittelun kokonaislaajuus on 18 op = 12 viikkoa.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 18.10.2021
Aloituspaikkoja:10
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

• Nÿyttöön perustuva hoitotyö: iv- lÿÿke- ja nestehoito, hoitoelvytys, vitaalielintoimintojen tutkiminen, tulkinta ja tukeminen
• Potilaan kokonaisvaltainen tutkiminen
• Hoidon tarpeen kiireellisyysluokitus triage.
• Potilaan ohjaaminen ja hoitoon sitoutumisen tukeminen
• Avohoito erilaisissa toimintaympÿrisöissÿ
• Terveysteknologia potilaan hoidossa
• Verkosto- ja työparityö, moniammatillinen yhteistyöosaaminen

Vaadittavat esitiedot

Opintojakson voi valita, kun 140 op, Outpatient care and Nurse-led healthcare services (7op), Asiakaslähtöinen hoitotyön harjoittelu (12op) on suoritettuna, ammattiopintojen lääkelaskut on hyväksytysti suoritetut harjoittelun alkuun mennessä, sekä Akuutti avohoitotyö (5op) ja/tai Kiireetön avohoitotyö (5op) on suoritettu sekä sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on hyväksytty.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142