OS00CF99  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Tehohoitotyön harjoittelu

Tavoitteet:1. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä akuutti- ja tehohoitopotilaan elintoiminnoista sekä niissä tapahtuvista muutoksista ja soveltaa niitä päätöksenteossa. Hän osaa ohjata potilasta ja hänen omaisiaan.
2. Opiskelija osaa valita keskeisimmät akuutti- ja tehohoitopotilaan hoitotyönmenetelmät ja arvioida niiden vaikuttavuutta.
3. Opiskelija osaa arvioida akuutti- ja tehohoitopotilaan hoitoympäristöä ja käyttää sitä potilaan hoidon tukena.
4. Opiskelija tietää kriittisesti sairaan potilaan hoidon etenemisen ja turvaamisen sairaalan sisällä (hoitopolku, päivystys, Met-tiimi, traumatiimi) ja käyttää tätä tietoa potilaan hoidon suunnittelussa sekä potilaan ja omaisten ohjauksessa.
5. Opiskelija osaa toimia tiimissä niin johtajana kuin toimijana. Hän arvioi ja kehittää tiimityöskentelytaitojaan käyttäen apuna tietouttaan CRM-osa-alueista.
6. Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesti tehohoidon lääkehoitoa
7. Opiskelija käyttää diagnostisia tutkimuksia potilaan hoitotyön päätöksen teossa.
8. Opiskelijalla on valmiuksia kehittää akuutti- ja tehohoitopotilaan potilaan hoitotyötä tutkitun tiedon, suositusten ja hyvien käytäntöjen sekä potilasturvallisuuden näkökulmasta
9.Opiskelija huomioi potilaan hoitamisessa esiin tulevia mahdollisia eettisiä haasteita ja toimii eettisten periaatteiden mukaan.
10. Opiskelija osaa käyttää hoitoteknologiaa turvallisesti tehohoitopotilaan hoitotyössä ja ymmärtää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja vaatimuksia tehohoitotyössä.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:18 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:14.03.2022 - 23.12.2022
Tarkempi ajankohta:Syventävien teoriaopintojen jälkeen on mahdollista suorittaa harjoittelu, mikäli harjoittelupaikka/paikat järjestyvät. Harjoittelu voi olla mahdollista tehdä myös työsuhteessa. Harjoittelun voi pääsääntöisesti tehdä joustavasti oman aikataulunsa mukaan teoriaopintojaksojen jälkeen ja sen suorittamisesta voi keskustella tarkemmin opintojen vastuuopettajan kanssa. Huomaathan, että emme pysty takaamaan kaikille mahdollisuutta suorittaa harjoittelua. Mahdollisuus riippuu harjoittelupaikkojen saatavuudesta. Harjoittelun kokonaislaajuus on 18 op = 12 viikkoa.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 18.10.2021
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Potilaan elintoimintojen tarkkailu, päätöksen teko, arviointi.
Potilaan ja omaisten ohjaus.
Turvallinen ja hoitoa tukeva tehohoitoympäristö.
Tiimityöskentetaidot.
Tehohoitotyön kehittäminen potilasturvallisuuden, hyvien käytänteiden ja tutkitun tiedon näkökulmasta. Kehittämistehtävä.
Diagnostiset tutkimukset.
Turvallinen lääkehoito.
Eettinen tehohoitotyö.
Tehohoitopotilaan hoitoketju.
Hoitoteknologia ja digitalisaatio.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142