OS00CF73  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Mieleterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu

Tavoitteet:Opiskelija toimii aktiivisesti asiakkaan hoitoprosessissa reflektoiden omaa toimintaansa. Hän käyttää tarkoituksenmukaisia asiakkaan osallistumista ja voimavaroja lisääviä auttamismenetelmiä. Opiskelijan toimintaa ohjaavat dialoginen vuorovaikutus ja hoitotyön eettiset periaatteet. Opiskelija toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti huomioiden vaikutukset ja haittavaikutukset. Hän ohjaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija toimii moniammatillisessa tiimissä ja reflektoi toimintaansa sen opiskelijajäsenenä. Opiskelija tietää mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädännön ja sen merkityksen harjoitteluyksikön toimintaan.
Opiskelija arvioi toimintaansa näyttöön perustuvan tutkimustiedon sekä asiakkaalta ja hänen läheisiltään saadun kokemustiedon ja henkilökunnan palautteen perusteella.
Opiskelija analysoi ja kehittää mielenterveys- ja päihdehoitotyön laatua tutkittuun tietoon perustuen. Opiskelija osaa toimia työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävällä tavalla ja kehittää niihin liittyviä hyviä käytänteitä. Opiskelija osaa toimia harjoitteluyksikön pelastussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija arvioi omaa ammatillista osaamistaan.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:18 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:14.03.2022 - 31.07.2022
Tarkempi ajankohta:Syventävien teoriaopintojen jälkeen on mahdollista suorittaa harjoittelu, mikäli harjoittelupaikka/paikat järjestyvät. Harjoittelu voi olla mahdollista tehdä myös työsuhteessa. Harjoittelun voi pääsääntöisesti tehdä joustavasti oman aikataulunsa mukaan teoriaopintojaksojen jälkeen ja sen suorittamisesta voi keskustella tarkemmin opintojen vastuuopettajan kanssa. Huomaathan, että emme pysty takaamaan kaikille mahdollisuutta suorittaa harjoittelua. Mahdollisuus riippuu harjoittelupaikkojen saatavuudesta. Harjoittelun kokonaislaajuus on 18 op = 12 viikkoa.
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 18.10.2021
Aloituspaikkoja:6
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Hoitoprosessi mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Psyykkiset sairaudet ja lääketieteen diagnoosiluokitukset sekä lääkehoito. Dialoginen ja potilaan kokemuksiin perustuva vuorovaikutus. Mielenterveys- ja päihdetyön lainsäädäntö. Toiminta moniammatillisessa tiimissä Dokumentointi ja tiedottaminen. Tutkimustieto mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä, kehittämisestä, laadusta ja johtamisesta. Ammatillisuus. Itsearviointi, reflektio, työnohjaus. Työturvallisuus ja työhyvinvointi mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Vaadittavat esitiedot

Opiskelija on suorittanut opintoja vähintään 140 op ja sairaanhoitotytön osaamisen osoittaminen on hyväksytty.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142