OS00CF59  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Perioperatiivinen hoitotyö II

Tavoitteet:Opiskelija hallitsee perioperatiivisen sairaanhoitajan työn edellyttämät keskeiset tiedot ja taidot, kykenee tekemään päätöksiä ja työskentelemään itsenäisesti sairaanhoitajan tehtävissä.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vaativaa perioperatiivista hoitotyötä eettisesti ja turvallisesti luotettavaan näyttöön perustuvaa tietoa soveltaen.

Opiskelija osaa toimia työyksikössä vastaavana hoitajana, tiimin johtajana ja asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon koordinoijana sekä moniammatillisissa tiimeissä sairaanhoidon asiantuntijana.

Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää omaa toimintaansa tavoitteellisesti.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:07.01.2022 - 20.03.2022
Tarkempi ajankohta:Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, itsenäinen tyoskentelystä, harjoituksista ja simulaatioista. Kontaktiopetus on pakollista, mutta opiskelijan on aiemman osaamisensa ja kokemuksensa perusteella mahdollista henkilökohtaistaa opetukseen osallistumista (sovittava vastuuopettajan kanssa).

Lukujärjestykset löytyvät valmistuttuaan (viimeistään pari viikkoa ennen opintojen alkua) lukkarikoneesta: https://lukkarit.oamk.fi/
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 30.11.2021
Aloituspaikkoja:6
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Anestesia erityyppisissä leikkauksissa.
Anestesia erityispotilasryhmissä.
Anestesiologiset erityistilanteet.
Vaativat leikkaukset.
Leikkaustoiminnan erityistilanteet.
Tiimin johtaminen.

Vaadittavat esitiedot

Opiskelija on suorittanut 140 op sairaanhoitajaopintoja ja sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti.

Perioperatiivinen hoitotyö I suoritettu.

Anestesiologia ja teholääketiede tai Kirurgia ja anestesiologia suoritettu (tai vastaava osaaminen).

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso kuuluu hoitotyön syventäviin opintoihin. Edellytyksenä osallistumiselle on joko valmis sairaanhoitajatutkinto tai loppuvaiheessa olevat opinnot.

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142