OS00CF58  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Perioperatiivinen hoitotyö I

Tavoitteet:Opiskelija hallitsee perioperatiivisen sairaanhoitajan työn edellyttämät keskeiset tiedot ja taidot, kykenee tekemään päätöksiä ja työskentelemään itsenäisesti perioperatiivisen sairaanhoitajan tehtävissä.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perioperatiivista hoitotyötä eettisesti ja turvallisesti luotettavaan näyttöön perustuvaa tietoa soveltaen.

Opiskelija osaa toimia osana perioperatiivisen hoitotyön tiimiä perioperatiivisen hoitoprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää omaa toimintaansa tavoitteellisesti.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:07.01.2022 - 20.03.2022
Tarkempi ajankohta:Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, itsenäinen tyoskentelystä, harjoituksista ja simulaatioista. Kontaktiopetus on pakollista, mutta opiskelijan on aiemman osaamisensa ja kokemuksensa perusteella mahdollista henkilökohtaistaa opetukseen osallistumista (sovittava
vastuuopettajan kanssa).

Lukujärjestykset löytyvät valmistuttuaan (viimeistään pari viikkoa ennen opintojen alkua) lukkarikoneesta: https://lukkarit.oamk.fi/
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 30.11.2021
Aloituspaikkoja:6
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Eri-ikäisten potilaiden anestesia- ja leikkaushoitotyö erilaisissa oppimisympäristöissä.
Perioperatiivisen potilaan elintoiminnot ja niissä tapahtuvat muutokset.
Sairaanhoitajan toiminta perioperatiivisen tiimin jäsenenä hoitoprosessin eri vaiheissa.
Eettiset haasteet perioperatiivisessa hoitoprosessissa.
Perioperatiivisen potilaan nestehoito, kivunhoito sekä anestesiointiin liittyvä muu lääkehoidon.
Potilasturvallisuus perioperatiivisessa hoitotyössä.
Toimenpidealueen ja välineiden valmistelu leikkaukseen.
Leikkauksessa avustaminen.
Toiminta perioperatiivisessa tiimissä.
Välitön pre- ja post-vaiheen hoito.

Vaadittavat esitiedot

Opiskelijalla on sairaanhoitajaopintoja suoritettuna vähintään 140 op.

Anestesiologia ja teholääketiede tai Kirurgia ja anestesiologia suoritettu (tai vastaava osaaminen).

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso kuuluu hoitotyön syventäviin opintoihin. Edellytyksenä osallistumiselle on joko valmis sairaanhoitajatutkinto tai loppuvaiheessa olevat opinnot.

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142