OS00CF72  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Mielenterveyshoitotyö

Tavoitteet:Opiskelija suunnittelee, toteuttaa (tiedottaminen, dokumentointi) ja analysoi asiakkaan ja hänen perheensä hoitoa huomioiden asiakkaan kokemuksen ja kokonaistilanteen. Hän tunnistaa keskeiset aikuisen mielenterveyden häiriöt ja osaa käyttää mielenterveyshoitotyön arviointi-, ohjaus- ja auttamismenetelmiä. Opiskelija arvioi psyykkisiä häiriöitä lääketieteen diagnostiikan, oireiden ja niiden määrän, keston sekä lääkehoidon näkökulmasta. Opiskelija osaa toimia monialaisen työryhmän jäsenenä. Hän arvioi ja kehittää mielenterveyshoitotyön laatua tutkitun tiedon, suositusten ja hyvien käytänteiden näkökulmasta. Opiskelija yhdistää sairaanhoitajien eettiset ohjeet, mielenterveystyöhön liittyvät lait, asetukset ja muut ohjeet omaan toimintaansa.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Lähiopetus päivisin
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:07.01.2022 - 13.03.2022
Tarkempi ajankohta:Opinnot koostuvat luennoista ja pakollisista harjoitustunneista (harjoituksia yht. n. kaksi päivää), verkko-opetuksesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Luennot pääsääntöisesti etänä Zoomilla.

Lukujärjestykset löytyvät valmistuttuaan (viimeistään pari viikkoa ennen opintojen alkua) lukkarikoneesta: https://lukkarit.oamk.fi/
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 18.10.2021
Aloituspaikkoja:6
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Tietoinen työskentely (traumatietoisuus) ja hoitosuhde. Aikuisten psykoottistasoiset häiriöt, persoonallisuushäiriöt, mielialahäiriöt, neuroottistasoiset häiriöt ja psykosomaattiset sekä somatoformiset häiriöt. Mielenterveyshoitotyön arviointi, ohjaus ja auttamismenetelmät. Psykiatrinen lääkehoito. Tiimityö. Kokemuksellisuus ja dialogisuus. Hoitotyön laatu, eettinen toiminta, mielenterveyttä ohjaavat lait ja asetukset

Vaadittavat esitiedot

Opiskelija on suorittanut 140 op sairaanhoitajaopintoja ja sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna OS00BW01 Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö I, OS00BW02 Mental Health and Substance Abuse Nursing and Family Nursing II sekä OS00BW04 Mielenterveystyön ja perheen hoitotyön harjoittelu -opintojaksot tai vastaava osaaminen

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso kuuluu hoitotyön syventäviin opintoihin. Edellytyksenä osallistumiselle on joko valmis sairaanhoitajatutkinto tai loppuvaiheessa olevat opinnot.

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142