OS00CF75  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveystyö

Tavoitteet:Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten mielenterveyteen yhteydessä olevia tekijöitä perheessä, yhteisössä ja yhteiskunnassa ja osaa toimia mielenterveyttä edistävästi. Hän tietää lasten ja nuorten mielenterveysongelmien tunnuspiirteet ja hoitomuodot. Hän osaa ohjata ja auttaa lasta, nuorta ja hänen perheitään erilaisissa kriiseissä ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:30.08.2021 - 31.10.2021
Tarkempi ajankohta:Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opetuksesta, harjoitustunneista sekä itsenäisestä työskentelystä.

Lukujärjestykset löytyvät valmistuttuaan (viimeistään pari viikkoa ennen opintojen alkua) lukkarikoneesta: https://lukkarit.oamk.fi/
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 10.08.2021
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Lasten ja nuorten mielenterveyteen yhteydessä olevat tekijät perheessä, yhteisössä ja yhteiskunnassa. Mielenterveyttä edistävät toimintatavat. Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ja niiden hoitomuodot. Ohjaus- ja auttamismenetelmät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kriiseissä ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Moniammatilliset toimintatavat lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisessa.

Vaadittavat esitiedot

Opiskelija on suorittanut 140 op sairaanhoitajaopintoja ja sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna OS00BW01 Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö I, OS00BW02 Mental Health and Substance Abuse Nursing and Family Nursing II sekä OS00BW04 Mielenterveystyön ja perheen hoitotyön harjoittelu -opintojaksot tai vastaava osaaminen

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso kuuluu hoitotyön syventäviin opintoihin. Edellytyksenä osallistumiselle on joko valmis sairaanhoitajatutkinto tai loppuvaiheessa olevat opinnot.

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142