OS00CF61  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Lasten ja nuorten hoitotyö II

Tavoitteet:Opiskelija hallitsee sairaanhoitajan työn edellyttämät keskeiset tiedot ja taidot, kykenee tekemään päätöksiä ja työskentelemään itsenäisesti sairaanhoitajan tehtävissä.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä eettisesti ja turvallisesti luotettavaan näyttöön perustuvaa tietoa soveltaen.

Opiskelija osaa toimia työyksikössä vastaavana hoitajana, tiimin johtajana ja asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon koordinoijana sekä moniammatillisissa tiimeissä sairaanhoidon asiantuntijana.

Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää omaa toimintaansa tavoitteellisesti
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:07.01.2022 - 13.03.2022
Tarkempi ajankohta:Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opetuksesta, harjoitustunneista sekä itsenäisestä työskentelystä.

Lukujärjestykset löytyvät valmistuttuaan (viimeistään pari viikkoa ennen opintojen alkua) lukkarikoneesta: https://lukkarit.oamk.fi/
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 30.11.2021
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Lasten ja nuorten hoitotyö avoterveydenhuollossa ja lähipalveluissa.
Lasten ja nuorten hoitotyö akuuttivastaanotolla.
Moniammatillinen tiimityöskentely sekä hoitotyön johtaminen ja kehittäminen lasten ja nuorten hoitotyössä.

Vaadittavat esitiedot

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna OS00CF60 Lasten ja nuorten hoitotyö I -opintojakso tai vastaava osaaminen.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso kuuluu hoitotyön syventäviin opintoihin. Edellytyksenä osallistumiselle on joko valmis sairaanhoitajatutkinto tai loppuvaiheessa olevat opinnot. Lisäksi tulee olla suoritettuna OS00CF60 Lasten ja nuorten hoitotyö I -opintojakso.

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142