OS00CF68  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Gerontologinen hoitotyö

Tavoitteet:Opiskelija hallitsee gerontologisen sairaanhoitotyön edellyttämät keskeiset tiedot ja taidot, kykenee tekemään päätöksiä ja työskentelemään itsenäisesti gerontologisen sairaanhoitajan tehtävissä.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida gerontologista hoitotyötä eettisesti ja turvallisesti luotettavaan näyttöön perustuvaa tietoa soveltaen

Opiskelija osaa tehdä yhteistyötä yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa edistäessään ikääntyneen asiakkaan terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Opiskelija osaa toimia hoitotyön asiantuntijana gerontologisen hoitotyön tiimissä asiakkaan hoitoprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja kehittää omaa toimintaansa tavoitteellisesti.
Paikkakunta:Oulu
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:07.01.2022 - 13.03.2022
Tarkempi ajankohta:Opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opetuksesta sekä itsenäisestä työskentelystä.

Lukujärjestykset löytyvät valmistuttuaan (viimeistään pari viikkoa ennen opintojen alkua) lukkarikoneesta: https://lukkarit.oamk.fi/
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 30.11.2021
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Ikääntyneiden terveyden edistämisen, ennaltaehkäisevän ja kuntoutumista tukevan ja kliinisen hoitotyön yhteiskunnalliset ja yksilölliset haasteet. Kansalliset ohjelmat, suositukset ja säädökset. Sairaanhoitajan asiantuntijuus ja osaaminen ikääntyneiden hyvinvoinnin monialaisessa edistämisessä ja hoitotyössä. Näyttöön perustuva ikääntyneen hoitotyö ja sen kehittäminen. Ohjaus, opetus ja luovat toiminnat sekä kliiniset taidot ikääntyneiden hoitotyössä. Hyvinvointiteknologia. Ikääntyneiden hoitotyön ajankohtaiset erityiskysymykset.

Vaadittavat esitiedot

Opiskelija on suorittanut 140 op sairaanhoitajaopintoja ja sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti. Opiskelija suorittanut opintojakson Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö (tai vastaava osaaminen) ja vähintään neljä viikkoa ikääntyneen asiakkaan sairaanhoitotyön harjoittelua (tai vastaava työkokemus).

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso kuuluu hoitotyön syventäviin opintoihin. Edellytyksenä osallistumiselle on joko valmis sairaanhoitajatutkinto tai loppuvaiheessa olevat opinnot.

Opintojakso toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142