OL00CF56  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Kiireetön avohoitotyö

Tavoitteet:? Hallitsee somaattisessa avohoitotyössä tarvittavat keskeiset diagnostiset tutkimukset ja toimenpiteet osana potilaan kokonaishoitoa.
? Tekee johtopäätöksiä kiireettömän avohoidon asiakkaan terveydentilasta ja hoitoon sitoutumisesta sekä niissä tapahtuvista muutoksista
? Suunnittelee ja toteuttaa kiireettömän avohoidon asiakkaan hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä
? Tuntee kiireettömässä avohoitotyössä usein vastaantulevat potilasryhmät ja näiden somaattiset sairaudet ja sairauksien erityispiirteet
? Osaa ohjata ja tukea potilaan elintapoja, itsehoitoa ja hoitoon sitoutumista kansansairauksien ehkäisemisen ja hoidon kannalta.
? Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa

? Osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työryhmissä
? Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyön toimintojen kehittämiseen
? Kykenee osallistumaan hoitotyön kehittämis- ja innovaatioprosesseihin

? Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
? Tietää ja tunnistaa sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet
Paikkakunta:Oulainen
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Verkko-opetus
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:31.08.2021 - 30.09.2021
Tarkempi ajankohta:Opinnot koostuvat verkkoluennoista, harjoitustunneista Oulaisten kampuksella ja itsenäisestä opiskelusta.

Lukujärjestykset löytyvät valmistuttuaan (viimeistään pari viikkoa ennen opintojen alkua) lukkarikoneesta: https://lukkarit.oamk.fi/
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 10.08.2021
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

• Hoitotyö kiireettömÿssÿ somaattisessa avohoitotyössÿ; vastaanotoilla ja kotisairaanhoidossa
• Nÿyttöön perustuva hoitotyö: kansansairauksien ennaltaehkÿisy ja hoito, syöpÿpotilaiden hoitotyö, palliatiivinen hoito, saattohoito ja kivun hoito kotiympÿristössÿ, haavojen hoito
• Kÿypÿ hoito- ja hoitotyön suositukset
• Ohjausprosessit ja –mallit
• Omahoito-ohjelmat tietojÿrjestelmissÿ
• Voimaannuttava ja asiakasta aktivoiva hoitotyö, hoitoon sitoutumisen tukeminen

• Asiakasvastaava -toiminta terveyshyötymallissa
• Terveyspoliittiset ohjelmat ja linjaukset
• Palvelurakenteet, -prosessit ja hoitopolut
• Palvelutoiminta ja palveluasiakkuus
• Vÿestön terveysindikaattorit
• Terveyshyötymalli
• Korkean riskin asiakkaan tunnistamisen malli

• Sairaanhoitajan urakehitys

Vaadittavat esitiedot

Opintojakson voi valita, kun 140 op, Outpatient care and Nurse-led healthcare services (7op) ja Asiakaslähtöinen hoitotyön harjoittelu (12op) on suoritettuna sekä sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso kuuluu hoitotyön syventäviin opintoihin. Edellytyksenä osallistumiselle on joko valmis sairaanhoitajatutkinto tai loppuvaiheessa olevat opinnot.

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142