OL00CF57  |  Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)

Akuutti avohoitotyö

Tavoitteet:? Hallitsee akuutissa avohoitotyössä tarvittavat diagnostiset tutkimukset ja keskeiset toimenpiteet osana potilaan kokonaishoitoa erilaisissa akuutin avohoitotyön ympäristöissä
? Tekee johtopäätöksiä akuutin avohoidon asiakkaan terveydentilasta ja hoitoon sitoutumisesta sekä niissä tapahtuvista muutoksista
? Suunnittelee ja toteuttaa akuutin avohoitoasiakkaan hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä
? Osaa turvallisesti toteuttaa suonensisäistä lääke- ja nestehoitoa, kivun hoitoa, erilaisten haavojen hoitoa sekä tutkia, tulkita ja tukea potilaan vitaalielintoimintoja.

? Osaa käyttää 5-portaista triagea työvälineenä ja asiakaspalvelukeinona potilaan hoidon laadun ja turvallisuuden parantamiseksi.
? Hallitsee ohjauksen, opetuksen ja hoitoon sitoutumien tukemisen sairaanhoitajan työmenetelmänä avohoitotyössä
? Osaa käyttää asiakasta voimaannuttavia ja aktivoivia ohjaus- ja työmenetelmiä
? Kykenee käyttämään hoitotieteellistä tietoa päätöksenteossa.

? Kykenee arvioimaan osaamistaan ja kehittymistään vuorovaikutussuhteissa.
? Kykenee ratkaisemaan ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä.
Paikkakunta:Oulainen
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Lähiopetus päivisin
Itseopiskeluaineistoon perustuva
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:07.01.2022 - 13.03.2022
Tarkempi ajankohta:Toteutuu pääosin verkko-opetuksena, sisältäen itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Pakollisia harjoitus/simulaatioita n. 5 päivänä, osa näistä toteutuu verkossa ja osa Oulaisten kampuksella.

Lukujärjestykset löytyvät valmistuttuaan (viimeistään pari viikkoa ennen opintojen alkua) lukkarikoneesta: https://lukkarit.oamk.fi/
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Hoitotyö, sairaanhoitaja (syventävät opinnot)
Ilmoittautumisaika:30.07.2021 - 30.11.2021
Aloituspaikkoja:5
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

• Hoitotyö akuutissa pÿivystys- ja avohoitotyössÿ
• Nÿyttöön perustuva hoitotyö: iv- lÿÿke- ja nestehoito, hoitoelvytys, vitaalielintoimintojen tutkiminen, tulkinta ja tukeminen
• Potilaan kokonaisvaltainen tutkiminen
• Sosiaalinen ja psyykkinen ensiapu
• Hoidon tarpeen kiireellisyysluokitus triage.
• Potilaan ohjaaminen ja hoitoon sitoutumisen tukeminen
• Kotiin vietÿvÿt akuutin kotisairaanhoidon palvelut
• Terveysteknologia potilaan hoidossa
• Verkosto- ja työparityö, moniammatillinen yhteistyöosaaminen
• Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
• Hoitotyön laatu ja laadunhallinta
• MAPA
• Syventÿvÿ lÿÿkehoito
• Ammatti-identiteetti ja eettinen osaaminen

Vaadittavat esitiedot

Opintojakson voi valita, kun 140 op, Outpatient care and Nurse-led healthcare services (7op) ja Asiakaslähtöinen hoitotyön harjoittelu (12op) on suoritettuna sekä sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen on suoritettu hyväksytysti

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Opintojakso kuuluu hoitotyön syventäviin opintoihin. Edellytyksenä osallistumiselle on joko valmis sairaanhoitajatutkinto tai loppuvaiheessa olevat opinnot.

Lisätietoa syventävistä opinnoista: https://www.oamk.fi/fi/1142