YY00CI09  |  Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma

Johdatus musiikin tiedolliseen hahmottamiseen

Tavoitteet:Ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelmiin hakeutuvien opiskelijoiden osaamisen lähtötasot ovat nykyään hyvin monenlaiset, ja lähtötaitojen kirjavuus näkyy haasteensa erityisesti teoriaopetuksessa. Kurssi antaa opiskelijalle paremmat valmiudet osallistua ammattikorkeakoulun pakollisten teoriaopintojaksojen opetukseen. Opiskelija voi valita moduuleja itsenäisesti tilannearvionsa mukaisesti tai hänelle voidaan suositella tiettyjen moduulien valitsemista valintakokeen tai lähtötasotestin perusteella. Näin opiskelija voi räätälöidä moduuleista tarvitsemansa kokonaisuuden, joka tarkoituksenmukaisimmin tukee hänen mahdollisuuksiaan pärjätä varsinaisissa teoriaopinnoissa.
Paikkakunta:opiskelu ei ole sidottu paikkakuntaan
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Opetuskieli:suomi
Laajuus:5 op
Hinta:Ilmoittautuminen ja hinnat
Toteutusaika:04.01.2021 - 14.05.2021
Taso:amk-tutkinto
Tutkinto-ohjelma:Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma
Ilmoittautumisaika:28.10.2020 - 11.12.2020
Aloituspaikkoja:30
Lisätietoja:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0213

Opintojen sisältö

Kurssi jakautuu kahteen moduuliin, perustietohin (I) ja syventäviin/soveltaviin tietoihin (II). Kurssi rakentuu Moodlealustan teoriasisällöstä, linkkimateriaalista, opetusvideoista, kuunteluesimerkeistä sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Moduuli I (perustiedot): 1. Sävellajit, sävelnimet, oktaavialat, klaavit, diatoniset asteikot (duuri, mollit ln., harm., mel., itäm.); 2. Intervallit (1-8) laatuineen; 3. Kolmisoinnut (käännöksineen); 4. Nelisoinnut (käännöksineen); 5. Sointufunktiot ja harmonia (duurin ja mollin sointuasteet; peruskadenssit; K(6/4); V- ja VII-asteen välidominantti)

Moduuli II (syventävät ja soveltavat tiedot): 1. Sävellajit (modulaatiot); 2. Intervallit (1-10) ja asteikot; 3. Kolmisoinnut ja nelisoinnut; 4. Sointufunktiot ja harmonia (Väidominantit; Modaaliset muunnesoinnut; Napolin seksti; Modulaatiot); 5. Hajasävelet.

Vaadittavat esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Muuta opintoihin liittyvää tietoa

Huom! Voit ilmoittautua opintojaksolle avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana tai toisen asteen opiskelijana. Kirjoita ilmoittautumisjärjestelmän lisätiedot -kenttään, jos olet toisen asteen opiskelija.