Kevään 2021 YAMK-opinnot

Opintokokonaisuudet ja opintopolut

Ilmoittautuminen käynnissä

Ilm. päättyyIlmoittautuneita
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Kevyiden ajoneuvojen katsastajan opintokokonaisuus06.01.2021 Tilaa

Yksittäiset opintojaksot

Ilmoittautuminen käynnissä

Koulutus alkaaIlm. päättyyIlmoittautuneita
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa Sosiaali- ja terveysalan yamk-tutkinto-ohjelmat, ks. muuta 07.01.21 11.12.20 Täynnä info
Ensihoidon ja akuuttihoitotyön johtajuus ja johtaminen Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (Yamk) 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Ensihoitolääketieteen soveltaminen ja näyttöön perustuva toiminta Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (Yamk) 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Kuntoutuksen näyttöön perustuvuus, vaikuttavuus ja laatu Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (Yamk) 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit Kuntoutuksen erityisasiantuntijan tutkinto-ohjelma (Yamk) 11.12.20 09.12.20 Tilaa
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmat (Yamk) ks. muuta 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Operatiivisen johtamisen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma 07.01.21 11.12.20 Tilaa
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Printed Electronics Printed Intelligence (Master-level), Nonstop 07.01.21 11.03.21 Tilaa
Printed Intelligence Product Development Degree Programme in Printed Intelligence 01.01.21 11.12.20 Tilaa
 
Yhteiset opinnot
Hankintaosaaminen Monialainen opintojakso (Yamk)  16.04.21 31.03.21 Tilaa
Myynti- ja asiakasosaaminen Monialainen opintojakso (Yamk) 12.02.21 31.01.21 Täynnä info
Paikkatiedon hyödyntäminen kehittämisessä ja suunnittelussa Monialainen opintojakso (Yamk) 17.03.21 28.02.21 Tilaa
Palvelumuotoilu Monialainen opintojakso (Yamk) 12.02.21 30.01.21 Tilaa
Projektin johtaminen Monialainen opintojakso (Yamk) 15.01.21 11.12.20 Tilaa
Strateginen henkilöstöjohtaminen Monialainen opintojakso (Yamk) 01.04.21 31.03.21 Täynnä info
Uudistava digitalisaatio ja sen johtaminen Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma 07.01.21 11.12.20 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Asiantuntijana ja esimiehenä kehittyminen Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (Yamk) 07.01.21 11.12.20 Täynnä info
Strateginen johdon laskentatoimi Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (LTK20SY) 19.03.21 28.02.21 Tilaa