Keväällä 2021 alkavat AMK-opinnot

Opintokokonaisuudet ja opintopolut

Ilmoittautuminen käynnissä

Ilm. päättyyIlmoittautuneita
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Kevyiden ajoneuvojen katsastajan opintokokonaisuus06.01.2021 Tilaa
Tietotekniikan polkuopinnot, ohjelmistokehitys, monimuotototeutus11.12.2020 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Avanto-yrittäjyysohjelma 31.07.2021 Tilaa
Esimiestyöosaamisen opintokokonaisuus11.12.2020 Tilaa
Taloushallinnon opintokokonaisuus11.12.2020 Tilaa

Yksittäiset opintojaksot

Ilmoittautuminen käynnissä

Koulutus alkaaIlm. päättyyIlmoittautuneita
 
Kulttuuriala
Chamber Music/Orchestra/Lied/Ensemble 2 Degree Programme in Music pedagogue 04.01.21 11.12.20 Tilaa
Introduction to Music Technology Degree Programme in Music pedagogue 04.01.21 11.12.20 Tilaa
Johdatus luovaan soitinnukseen Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 04.01.21 11.12.20 Tilaa
Johdatus musiikin tiedolliseen hahmottamiseen Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 04.01.21 11.12.20 Tilaa
Musiikin opiskelijasta alan ammattilaiseksi Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 04.01.21 11.12.20 Tilaa
Opettajan osaamisportfolio Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 04.01.21 11.12.20 Tilaa
Opetussuunnitelma Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma 01.11.20 11.12.20 Tilaa
Pedagoginen kehittäjä Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 04.01.21 11.12.20 Tilaa
Performance and Expressional Studies Degree Programme in Music pedagogue 04.01.20 11.12.20 Tilaa
Tanssi ja kulttuuri Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma, Nonstop 28.10.20 11.12.20 Tilaa
Tanssi ja yhteiskunta Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma 28.10.20 11.12.20 Tilaa
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma 04.01.21 11.12.20 Tilaa
 
Luonnontieteiden ala
Peliala Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Peliprojekti Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma 15.03.21 28.02.21 Tilaa
 
Luonnonvara- ja ympäristöala
Energiatalouden suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma  11.01.21 11.12.20 Tilaa
Maaseudun monialayrittämisen suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma  11.01.21 11.12.20 Tilaa
Maaseutuympäristön arviointi Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma  07.01.21 11.12.20 Tilaa
Maaseutuyrityksen liiketoiminnan arviointi Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma  07.01.21 11.12.20 Tilaa
Maaseutuyrityksen liiketoiminnan johtaminen Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma  15.03.21 11.12.20 Tilaa
Maaseutuyrityksen ympäristö- ja laatujohtaminen Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma  15.03.21 11.12.20 Tilaa
Metsätalouden suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma  01.01.21 11.12.20 Tilaa
Nautakarjatalouden suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma  07.01.21 11.12.20 Tilaa
Peltoviljelyn suunnittelu Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma  07.01.21 11.12.20 Tilaa
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma 15.03.21 01.02.21 Tilaa
Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma 15.03.21 01.02.21 Tilaa
Anatomia ja fysiologia Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma 15.03.21 01.02.21 Tilaa
Asiantuntijaviestintä Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma 15.03.21 01.02.21 Tilaa
Epidemiologia ja biostatistiikka Optometrian tutkinto-ohjelma 15.03.21 01.02.21 Tilaa
Ergonomic Patient Handling Fysioterapian tutkinto-ohjelma (Degree Programme in Physiotherapy)  15.03.21 01.02.21 Tilaa
First Aid See Notes 15.03.21 01.02.21 Tilaa
Lääketieteen perusteet Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa 15.03.21 01.02.21 Täynnä info
Naiseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta Vapaasti valittavat opinnot 25.03.21 05.03.21 Tilaa
Palveluohjaus ja asiakastyön dokumentointi Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 15.03.21 01.02.21 Täynnä info
Patient Safety for Future Health Care Professionals Degree Programme in Nursing and Healthcare (Hoitotyön tutkinto-ohjelma) 04.01.21 01.02.21 Tilaa
Professional English Communication Degree Programme in Biomedical Laboratory Science (Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma) 15.03.21 01.02.21 Tilaa
Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito Vapaasti valittavat opinnot 08.03.21 01.02.21 Tilaa
Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 15.03.21 01.02.21 Täynnä info
Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä Ks. kohta Muuta opintoihin liittyvää tietoa 14.01.21 11.01.21 Tilaa
Uudistuva ohjausosaaminen Vapaasti valittavat opinnot 01.04.21 22.03.21 Tilaa
Voimavaroja tukeva asiakastyöskentely Sosiaalialan tutkinto-ohjelma 15.03.21 01.02.21 Täynnä info
Yleinen farmakologia Optometrian tutkinto-ohjelma 15.03.21 01.02.21 Tilaa
Yleinen patologia ja yleissairaudet Optometrian tutkinto-ohjelma 15.03.21 01.02.21 Tilaa
eHealth and Digital Solutions in Health Care Degree Programme in Nursing and Healthcare (Hoitotyön tutkinto-ohjelma) 04.01.21 01.02.21 Tilaa
 
Tekniikan ja liikenteen ala
Calculus and Physics in Data Analysis Degree Programme in Information Technology 11.01.21 11.12.20 Täynnä info
Cloud Services  04.01.21 13.12.20 Tilaa
Databases and Basics of PHP Programming Degree Programme in Information Technology 01.01.21 11.12.20 Tilaa
Engineering English Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 01.01.21 11.12.20 Tilaa
Finnish Language and Culture 2 Degree Programme in Information Technology 01.01.21 11.12.20 Tilaa
Intercultural Competences Common Studies 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Internet-ohjelmointi ja tietokannat Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 01.01.21 11.12.20 Tilaa
Johdatus ohjelmointiin Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 01.01.21 11.12.20 Tilaa
Lämmön- ja kosteudensiirto Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 11.01.21 11.12.20 Tilaa
Lämmön- ja kosteudensiirto Talotekniikan tutkinto-ohjelma  11.01.21 11.12.20 Täynnä info
Object Oriented Browser Programming Degree Programme in Information Technology 01.01.21 11.12.20 Tilaa
Ohjelmistokehityksen sovellusprojekti Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 15.03.21 11.12.20 Tilaa
Olio-ohjelmointi ja oliopohjainen suunnittelu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 01.01.21 11.12.20 Tilaa
Pientalon ilmanvaihto Talotekniikan tutkinto-ohjelma  11.01.21 11.12.20 Tilaa
Pumppaustekniikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 11.01.21 11.12.20 Tilaa
Soil Construction Degree Program in Civil Engineering 01.09.20 11.12.20 Tilaa
Sovellettu fysiikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 11.01.21 11.12.20 Tilaa
Soveltava fysiikka ja matematiikka mittauksissa Tietotekniikan tutkinto-ohjelma 01.01.21 11.12.20 Tilaa
Vesi- ja viemäritekniikka Talotekniikan tutkinto-ohjelma 11.01.21 11.12.20 Täynnä info
Virtaustekniikka Energiatekniikan tutkinto-ohjelma 11.01.21 11.12.20 Tilaa
Web Programming Project Degree Programme in Information Technology 15.03.21 11.12.20 Tilaa
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Coachingin perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma 07.01.21 11.12.20 Tilaa
InnoWeek Innovation Project OSAOn opiskelijoille / For students of OSAO Vocational College  15.03.21 28.02.21 Tilaa
InnoWeek Innovation Project  15.03.21 28.02.21 Tilaa
Insolvenssioikeuden perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma 22.03.21 02.02.21 Tilaa
Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen Liiketalouden tutkinto-ohjelma, monimuoto-opetus 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen Liiketalouden tutkinto-ohjelma, päivätoteutus 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Johdon laskentatoimi Liiketalouden tutkinto-ohjelma 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Johtamisen haasteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma 07.01.21 28.02.21 Tilaa
Kehittyvät organisaatiot Liiketalouden tutkinto-ohjelma 15.03.21 28.02.21 Tilaa
Lähiesimiehenä toimiminen Liiketalouden tutkinto-ohjelma 15.03.21 28.02.21 Tilaa
Organisaatiokäyttäytyminen Liiketalouden tutkinto-ohjelma 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Perhe- ja perintöoikeuden perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma 22.03.21 02.02.21 Tilaa
Projektijohtaminen Liiketalouden tutkinto-ohjelma 07.01.21 28.02.21 Tilaa
Prosessioikeuden perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma 07.01.21 11.12.20 Täynnä info
Rikosoikeuden perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma 22.03.21 11.03.21 Täynnä info
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä Liiketalouden tutkinto-ohjelma 15.03.21 28.02.21 Tilaa
Strateginen johtaminen Liiketalouden tutkinto-ohjelma 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Tiimivalmennuksen ABC Liiketalouden tutkinto-ohjelma 07.01.21 11.12.20 Tilaa
Tilintarkastuksen perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma 15.03.21 28.02.21 Tilaa
Työoikeuden perusteet Liiketalouden tutkinto-ohjelma 15.03.21 28.02.21 Tilaa
Vastuullinen liiketoiminta Liiketalouden tutkinto-ohjelma 15.03.21 11.12.20 Tilaa
Yrityksen talouden analysointi Liiketalouden tutkinto-ohjelma 07.01.21 11.12.20 Tilaa