Avoimesta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen opintojesi perusteella ilman normaaliin opiskelijavalintaan osallistumista. Ammattikorkeakoulututkintoa varten tarvitset soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja vähintään 55 opintopistettä. 60 opintopisteen laajuisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tarvitset vähintään 20 opintopistettä ja 90 opintopisteen laajuisiin puolestaan 25 opintopistettä vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun suorituksia.

Jos haet ammattikorkeakoulututkintoon, sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. 

Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin hakiessasi sinun tulee täyttää pohjakoulutusvaatimus. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot -sivuilta valitsemalla haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".  

Valintaperusteet tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien valintaperusteet ovat seuraavat:

Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55, 20 tai 25 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja. Myös muissa ammattikorkeakouluissa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan. 

 • Vapaasti valittavia opintoja hyväksytään enintään haettavan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman sisältämä vapaasti valittavien opintojen määrä.
 • Vaadituista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista suoraan hyväksiluettujen opintopisteiden määrä saa olla korkeintaan 18, 8 tai 7 opintopistettä.
 • Esimerkki 1: Hakija hakee ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja (esimerkiksi amk-tutkinto) tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 18 opintopistettä vaaditusta 55 opintopisteestä. 
 • Esimerkki 2: Hakija hakee 90 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja hän on jo suorittanut aiempia korkeakouluopintoja tai hänellä on aiempaa osaamista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, hän voi hakea hyväksilukuja aiemmalla osaamisellaan. Tässä erillishaussa suoraan hyväksiluettuja opintoja hyväksytään enintään 8 opintopistettä vaaditusta 25 opintopisteestä. (60 opintopisteen laajuiseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoraan hyväksiluettuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hyväksytään haussa 7 opintopistettä.)

Opintojesi tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. (myös mahdollisessa lisähaussa) ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
 
Suoriudut hyväksytysti mahdollisesta valintakokeesta (muun muassa kielitaito) tai sinulla on riittävä opintomenestys
 
Resurssimme ja opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.
 
Jos hakijoita on enemmän kuin voimme valita, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

 • mahdollinen valintakoe
 • opintomenestys sekä riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
 • hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä.

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi huomioimme koulutuskohtaiset kriteerit

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.).

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. 

Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin (kevään haku) on 2.–16.5 (tai sitä seuraavina arkipäivinä). 

Kevään lisähaku syksyllä alkaviin koulutuksiin on 1.-8.8. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana lisähaussa.

Keväällä aloitettaviin opintoihin (syksyn haku) hakuaika järjestetään 1.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä), mikäli tutkinto-ohjelma on mukana syksyn haussa.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin sähköinen hakemus tulee olla täytetty ja lähetetty. Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä.

Haussa on mahdollista hakea kahteen hakukohteeseen prioriteettijärjestyksessä.

Hakemuksen liitteet
Vaaditut liitteet toimitetaan hakuaikana hakemuksen liitteeksi. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Liitteeksi tulee toimittaa ajantasainen opintosuoritusote avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista. Mikäli olet suorittanut opintosi Oulun ammattikorkeakoulussa, opintosuoritusotetta ei tarvitse toimittaa. Lisäksi sinun tulee liittää hakemukseesi vapaamuotoinen suunnitelma mahdollisista keskeneräisistä opinnoista, jotka suoritat 31.7. mennessä (kevään haku) / 31.12. mennessä (syksyn haku).  Tämä liite on pakollinen, mikäli et ole vielä hakuaikana suorittanut hakuun vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Mahdolliset hakukohdekohtaiset liitevaatimukset löydät sivun alaosasta alakohtaisesti. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevien tulee toimittaa lisäksi todistusjäljennökset ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavasta pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot valitsemalla haluamasi tutkinto-ohjelman kuvauksen ja sieltä kohdan "Valintaperusteet".

Kevään 2021 haku (syksyllä 2021 alkava koulutus)
Hakuaika on 3.-17.5.2021. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä löydät sivun alaosasta alakohtaisesti. Liitteet toimitetaan hakuajan loppuun mennessä hakemuksen liitteenä. Kevään 2021 haussa ovat mukana seuraavat koulutukset:

Kulttuuri

Medianomi (AMK)
Musiikkipedagogi (AMK)
Tanssinopettaja (AMK)
Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK)
Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK)

Tekniikka ja luonnonvara-ala
Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK) konetekniikka
Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK) talotekniikka
Rakennusarkkitehti (AMK)
Rakennusmestari (AMK)
Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminta
Insinööri (ylempi AMK), autoala
Insinööri (ylempi AMK), hitsausala
Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), palveluliiketoiminnan kehittäminen
Master's degree in Engineering (MEng), Water and Environmental Management
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot
Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen

Informaatioteknologia
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Bachelor of Engineering (BEng), Information Technology
Insinööri (ylempi AMK), hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija
Master's degree in Engineering (MEng), Printed Intelligence

Liiketalous
Tradenomi (AMK) liiketalous
Bachelor of Business Administration (BBA),  International Business 
Tradenomi (ylempi AMK) liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK) palveluliiketoiminnan kehittäminen

Sosiaali- ja terveysala
Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Kätilö (AMK)
Optometristi (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)
Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK)
Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)
Kliininen asiantuntija (ylempi AMK)
Kuntoutuksen asiantuntija (ylempi AMK)
Clinical Optometry (ylempi AMK)

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella ti 25.5.2021 klo 14 alkaen. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kevään 2021 haku tutkinto-opiskelijaksi (kulttuuriala)

Hakuaika syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin on 3.-17.5.2021. Haussa ovat mukana: Medianomi (AMK), Musiikkipedagogi (AMK), Tanssinopettaja (AMK), Kulttuurituottaminen ja luova talous (ylempi AMK) ja Taiteen tekijä ja kehittäjä (ylempi AMK). Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmaan hakeneille hakukelpoisille hakijoille järjestetään valintakokeet. Hakija voidaan valita tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakokeeseen osallistumista, jos hän suorittaa vähintään 55 opintopistettä Oulun ammattikorkeakoulun musiikkipedagogikoulutuksessa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana 31.7.2021 mennessä ja opintojen keskiarvo on vähintään 3. Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman valintakoe pidetään etäkokeena. Etävalintakoe muodostuu kahdesta osiosta:

 1. instrumenttikoe, joka palautetaan 20.5. klo 12.00 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
 2. haastattelu, joka sisältää suullisen musiikinteorian osuuden. Haastattelu toteutetaan 24.-27.5.2021 Microsoft Teams-etähaastatteluna. 

Etävalintakokeeseen kutsutuksi tuleminen edellyttää, että hakija on palauttanut ennakkotehtävän 17.5.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja saanut ennakkotehtävästä hyväksytyn suorituksen. Ennakkotehtävä sisältää perustietolomakkeen tehtävineen, joilla kartoitetaan hakijan musiikillista taustaa, tietoisuutta Oamkin musiikkipedagogin koulutuksesta ja musiikkipedagogin työtehtävistä sekä motivaatiota. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävä ei vaikuta varsinaisen valintakokeen pistemäärään, mutta valintakokeen haastattelu perustuu osittain hakijan ennakkotehtävässä antamiin vastauksiin. 

Lue tarkemmat ohjeet musiikin ennakkotehtävästä ja valintakokeesta. Huom! Ennakkotehtävän palautuspäivämäärä avoimen erillishaussa on 17.5.2021 klo 15.00.

Viestinnän tutkinto-ohjelmaan hakeneille hakukelpoisille hakijoille järjestetään viestinnän valintakoehaastattelu, jonka perusteella selvitetään hakijan soveltuvuus tutkinto-opiskelijaksi. Kutsu valintakoehaastatteluun lähetetään sähköpostitse. Hakija voidaan valita tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakokeeseen osallistumista, jos hän suorittaa vähintään 55 opintopistettä Oulun ammattikorkeakoulun viestinnän tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman 1. vuosikurssin opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana 31.7.2021 mennessä ja opintojen keskiarvo on vähintään 3,0.

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaan hakeneille hakukelpoisille hakijoille järjestetään valintakoe, joka sisältää haastattelun ja tanssitaidon näytön. Valintakoehaastattelu perustuu ennakkotehtävään. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse. Ennakkotehtävä tulee liittää sähköiseen hakemukseen pdf-muotoisena dokumenttina viimeistään 17.5.2021. Ennakkotehtävän (pituus 2 sivua) tulee sisältää seuraavat asiat: - Esittely itsestä, tanssitaustasta, tanssialan opinnoista ja työkokemuksesta - Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tanssinopettaja (AMK) -tutkinnon suorittamiseksi. Hakija voidaan valita tutkinto-opiskelijaksi ilman tanssitaidon näyttöä, jos hän suorittaa vähintään 55 opintopistettä Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajan tutkinto-ohjelman opintoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana 31.7.2021 mennessä. Hakijan on kuitenkin palautettava ennakkotehtävä ja osallistuttava valintakoehaastatteluun.

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto: Kulttuurituottaminen ja luova talous. Hakijat tekevät ennakkotehtävän ja osallistuvat haastattelumuotoiseen valintakokeeseen (toteutetaan etänä). Jos hakija on osallistunut jo aiemmin Oamkissa kyseisen tutkinto-ohjelman valintakokeeseen (esimerkiksi polkuopintojen valintakoe) ja suorittanut sen hyväksytysti, hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää eikä osallistua valintakokeeseen. Haastatteluun kutsutaan kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat. Haastattelun sisältö pohjautuu ennakkotehtäviin ja toteutetaan etänä. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 17.5.2021 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi. Jos mukaan halutaan liittää video tms., tulee pdf-dokumentissa olla linkki kyseiseen tiedostoon (videon kohdalla esimerkiksi Youtubeen tai Vimeoon). Linkin toimivuus on hakijan vastuulla.

Hakijalta edellytetään seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

 1. saatekirje
 2. ansioluettelo
 3. kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Lisäksi opiskelijan tulee ilmoittaa opinnäytetyön arvosana siitä tutkintotodistuksesta, jolla hän hakee tähän koulutukseen.

 1. Saatekirje
  Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnäytetyön kehittämistehtävä (ks. alempana) liittyy siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa Kulttuurituottamisen ja luovan talouden –tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.
 2. Ansioluettelo
  Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot (kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan suuremmat menestykset kilpailuissa jne.). Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Esimerkiksi journalistin ei tarvitse listata normaaleja julkaisujaan, vaan julkaisuaktiivisuus näkyy työhistoriasta. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen.

Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, liitetään taiteellinen portfolio ansioluettelon loppuun. Taiteellinen toiminta tulee esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon.

Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua (poislukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan keskeiset ansiot.

 1. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma
  Ennakkotehtävänä hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.

Ennakkotehtävässä käsiteltävän teeman voi opiskelun aikana tarvittaessa vaihtaa. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Prosessi on aina likimain samanlainen teemasta riippumatta. Suunnitelmasta arvioidaan tavoitteiden konkreettisuuden lisäksi teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä opiskelijalle ja kulttuurialalle.

Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2–4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään:

 • työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta
 • työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään
 • mitkä ovat työn keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät
 • mitä tuloksia haetaan ja miten työn kohdetta on tarkoitus kehittää
 • tällä hetkellä tiedossasi olevat keskeiset lähteet ja mahdolliset yhteistyötahot.

 

Kulttuuriala, ylempi AMK-tutkinto: Taiteen tekijä ja kehittäjäHakijat tekevät ennakkotehtävän ja osallistuvat haastattelumuotoiseen valintakokeeseen. Jos hakija on osallistunut jo aiemmin Oamkissa kyseisen tutkinto-ohjelman valintakokeeseen (esimerkiksi polkuopintojen valintakoe) ja suorittanut sen hyväksytysti, hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää eikä osallistua valintakokeeseen. Ennakkotehtävän ohjeistus on sama kuin kevään 2021 yhteishaussa. Ohjeistus ennakkotehtävään päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 17.5.2021 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

 

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella ti 25.5.2021 klo 14 alkaen. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:

 • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
 • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

 

Kevään 2021 haku tutkinto-opiskelijaksi (tekniikka ja luonnonvara-ala)

Hakuaika syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin on 3.-17.5.2021. Haussa ovat mukana: Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka, Insinööri (AMK) konetekniikka, Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka, Insinööri (AMK) talotekniikka, Rakennusarkkitehti (AMK), Rakennusmestari (AMK), Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot, Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen, Insinööri (ylempi AMK) teknologialiiketoiminta, Insinööri (ylempi AMK) autoala, Insinööri (ylempi AMK) hitsausala, Insinööri (ylempi AMK) talotekniikka, Insinööri (ylempi AMK) palveluliiketoiminnan kehittäminen ja Master's degree in Engineering (MEng), Water and Environmental Management. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

Kaikki tekniikan alan tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Talotekniikan, energiatekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmiin hakevilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti tutkintoon sisältyvistä opinnoista vähintään 5 op matematiikkaa ja 5 op fysiikkaa. Vastaavat opinnot voivat olla myös yliopistossa/ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja, jos hakijalla on vähintään 55 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Vastaavuudesta päättää tutkintovastaava tai opintojakson vastuuopettaja.

Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaan hakevien on tullut suorittaa hyväksytysti valtakunnallinen rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskoe vuonna 2014 tai sen jälkeen. Keväältä 2017 tai sen jälkeen hyväksytysti suoritettu DIA-yhteisvalinnan arkkitehtuurin valintakoe hyväksytään myös.

Palveluliiketoiminnan kehittäminen, insinööri (Ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin kevään 2021 yhteishaussa. Ennakkotehtävän ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 17.5.2021 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:
Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella ti 25.5.2021 klo 14 alkaen. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kevään 2021 haku tutkinto-opiskelijaksi (informaatioteknologia)

Hakuaika syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin on 3.-17.5.2021. Haussa ovat mukana: Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka, BEng Information Technology, Insinööri (Ylempi AMK) hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija, Master in Engineering (MEng) Printed Intelligence, Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

Kaikki tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma:

Opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen, kirjalliseen tehtävään ja tarvittaessa hakijan haastatteluun. Kirjallista tehtävää ei edellytetä Oamkissa polkuopiskelijoina opiskelevilta hakijoilta. Muut kuin Oamkin omat polkuhakijat tekevät kirjallisen tehtävän (pituus 2 sivua), jonka tulee sisältää seuraavat asiat:

- Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksestasi.
- Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi, ja tieto siitä haetko päivä- vai monimuoto-opiskelijaksi.

Kirjallinen tehtävä tulee palauttaa hakemuksen liitteeksi hakuaikana 3.-17.5.2021 klo 15:00 mennessä. Merkitse tiedoston nimeksi "Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi".

Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma (Insinööri ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin kevään 2021 yhteishaussa. Ennakkotehtävän ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 17.5.2021 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:
Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella ti 25.5.2021 klo 14 alkaen. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kevään 2021 haku tutkinto-opiskelijaksi (liiketalous)

Hakuaika syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin on 3.-17.5.2021. Haussa ovat mukana: Tradenomi (AMK) liiketalous (osaamispolut: esimiestyö ja henkilöstöosaaminen, markkinointi ja myynti ja taloushallinto sekä Terwa-akatemia), BBA International Business, Tradenomi (ylempi AMK) liiketoiminnan kehittäminen ja Tradenomi (ylempi AMK) palveluliiketoiminnan kehittäminen. Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla. 

Kaikki liiketalouden tutkinto-ohjelmat: vaadittuihin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei voi sisällyttää harjoittelua.

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Opiskelijavalinta perustuu opintomenestykseen ja kirjalliseen tehtävään. Kirjallista tehtävää ei edellytetä Oamkissa polkuopiskelijoina opiskelevilta hakijoilta. Kirjallinen tehtävä (pituus 2 sivua)  sisältää seuraavat asiat:

- Lyhyt esittely itsestäsi ja työkokemuksesta.
- Haluamasi osaamispolku, haetko päivä- vai monimuoto-opiskeluun ja perustelut valinnalle.
- Opiskelusuunnitelma ja -aikataulu tradenomin tutkinnon suorittamiseksi.
- Kuvaile motivaatiotasi tutkinnon suorittamiseen.
- Urasuunnitelmasi koulutuksen jälkeen.

Hakijalla tulee olla suoritettuna kieliopinnoissa Oamkin tai jonkin toisen korkeakoulun Liiketalouden tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman mukainen, vähintään 3 op ruotsin opintojakso sekä liiketalouden englantia vähintään 3 op. Poikkeustapauksissa voidaan valita myös hakija, joka ei ole suorittanut näitä opintoja. Tällöin hakijan täytyy muulla tavoin perustella kirjallisessa tehtävässä riittävä kielitaito tradenomin tutkinnon suorittamiseksi (esimerkiksi opiskelu tai asuminen ulkomailla). Kirjallinen tehtävä tulee palauttaa 17.5.2021 klo 15:00 mennessä hakemuksen liitteenä. (Merkitse tiedoston nimeksi "Liiketalouden tutkinto-ohjelman kirjallinen tehtävä, oma nimesi").

Degree programme in International Business
Suoritettujen opintojen keskiarvo tulee olla vähintään 3. Hakijalla tulee olla suoritettuna moduulissa KB00BP22 suoritettava Proficiency in Business English tai sama erillisenä opintojaksona KB00BU92 Proficiency in Business English (vähintään arvosanalla 3), ja/tai hakijalle järjestetään haastattelu.

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, Tradenomi (ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ohjeistus ja tehtävät ovat samat kuin kevään 2021 haussa tutkinto-ohjelmaan hakeneilla. Ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 17.5.2021 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma, Tradenomi (ylempi AMK): Valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ohjeistus ja tehtävät ovat samat kuin kevään 2021 haussa tutkinto-ohjelmaan hakeneilla. Ohjeet päivitetään myöhemmin. Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 17.5.2021 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:
Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella ti 25.5.2021 klo 14 alkaen. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Kevään 2021 haku tutkinto-opiskelijaksi (sosiaali- ja terveysala)

Hakuaika syksyllä 2021 aloitettaviin opintoihin on 3.-17.5.2021. Haussa ovat mukana: Bioanalyytikko (AMK), Ensihoitaja (AMK), Fysioterapeutti (AMK), Kätilö (AMK), Optometristi (AMK), Röntgenhoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen, Sosionomi (AMK), Suuhygienisti (AMK), Terveydenhoitaja (AMK), Toimintaterapeutti (AMK),  Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma (sosiaali- ja terveys alan ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (ylempi AMK), Akuutti ja ensihoidon kehittäminen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (ylempi AMK), Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (ylempi AMK), Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (ylempi AMK) ja Degree Programme in Clinical Optometry (Master of Health Care/ Optometristi (ylempi AMK). Osassa hakukohteissa on yleisten valintaperusteiden lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia valintakriteerejä. Nämä mainittu alla.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto-ohjelmiin hakevien valinta tapahtuu ennakkotehtävän perusteella. Mikäli haet seuraaviin tutkinto-ohjelmiin, palauta ennakkotehtävä hakemuksesi yhteyteen 17.5.2021 klo 15.00 mennessä: Bioanalyytikko (AMK), Ensihoitaja (AMK), Fysioterapeutti (AMK), Kätilö (AMK), Optometristi (AMK), Röntgenhoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen, Sosionomi (AMK), Suuhygienisti (AMK), Terveydenhoitaja (AMK), Toimintaterapeutti (AMK).

AMK-tutkinto-ohjelmien ennakkotehtävän ohjeistus: 

1. Lyhyt esittely itsestäsi, harrastuksistasi, aiemmista opinnoistasi sekä työkokemuksestasi.
2. Miksi haet tähän tutkinto-ohjelmaan? 
3. Millainen Oamkiin hakemasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on? Miten olet suunnitellut sen mukaan eteneväsi? Esim. opetussuunnitelman samanlaisuus/erilaisuus, opiskeletko päätoimisesti, opiskeluun käytettävissä oleva aika, tavoittelemasi valmistumisaika.
4. Pohdi ja kirjaa esimerkeillä havainnollistaen: 
- Miten käsityksesi itsestäsi on muuttunut viimeisen vuoden aikana 
          - opiskelijana 
          - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena 
- Mitkä ovat vahvuuksiasi 
          - opiskelijana 
          - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena 
- Mitä kehittymishaasteita tunnistat itsessäsi 
          - opiskelijana 
          - hakemasi tutkinnon tulevana ammattilaisena
5. Miksi juuri sinut pitäisi valita tutkinto-opiskelijaksi Oamkiin? 

Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 17.5.2021 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

Clinical Optometry (Master of Health Care/ Optometristi (ylempi AMK): The student selection is two-phased. Applicants are required to write advance assignment as mandatory part of the admission process. The assignment is uploaded into online application by the deadline of documents. The assignment is evaluated pass/fail. All applicants that pass the advance assignment are invited to second phase of student selection and take part in an individual online interview. Instructions on the advance assignment will be updated later.

Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (ylempi AMK)
Akuutti ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (ylempi AMK)
Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (ylempi AMK)
Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (ylempi AMK)

Yllä olevissa ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmissa valinta perustuu ennakkotehtävään. Jos hakija on jo aiemmin tehnyt ja suorittanut hyväksytysti ennakkotehtävän (esim. tullessaan valituksi kys. tutkinto-ohjelmaan polkuopiskelijaksi), hakijan ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää. Ennakkotehtävä on sama kuin kevään 2021 yhteishaussa. Ennakkotehtävän ohjeistus päivitetään myöhemmin.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen 17.5.2021 klo 15.00 mennessä pdf-tiedostona hakemuksen liitteeksi.

Kaikkia haussa olevia tutkinto-ohjelmia koskeva kielitaitovaatimus:

Mikäli hakija hakee suomenkieliseen koulutukseen, mutta hakijan koulusivistyskieli* ei ole suomi, hakijan kielitaito testataan Oamkissa erillisellä kielitaitokokeella. Kielitaitokoe pidetään Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella ti 25.5.2021 klo 14 alkaen. Kielitaitokokeen sijaan voidaan näyttönä hyväksyä, jos hakija on suorittanut Yleisestä kielitutkinnosta vähintään taitotaso 4 (B2) tai Valtionhallinnon kielitutkinnosta vähintään taitotaso "hyvä".

*Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
- kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
- kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.

Opiskelijavalinta ja muutoksenhaku

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6., lisähaussa 31.8. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen opintosuoritusrekisteriote on tarkistettu ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevan määrän opintosuorituksia.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkeakoulujen hakurekisteriin.

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi vaatia oikaisua. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.) Oikaisuvaatimukset käsitellään menettelyohjeen 8.4.2015 § 84 mukaisesti. 

Lisätietoja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 020611 0213