Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Tervetuloa opiskelemaan rakentamistekniikkaa Oulun ammattikorkeakouluun! Rakennusinsinöörinä työskentelet monipuolisissa rakennusalan tehtävissä ja kuulut rakennusalan ammattilaisten laajaan joukkoon. Rakennusinsinöörit kantavat merkittävän vastuun rakennetusta ympäristöstämme ja sen kehittämisestä. Rakennetussa ympäristössä - rakennuksissa ja infrarakenteissa – on kiinni noin 70 prosenttia kansallisesta varallisuudestamme. Hanki tutkinto, jolla on merkitys! 

Seuraava haku 15.–30.3.2023.

 

 

Rakennusinsinöörin koulutus

Koulutamme Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakentamis- ja yhdyskuntatekniikan ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja kansainväliseen toimintaan. 

Rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoetoa: talonrakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka. Päivätoteutuksessa valitset sinua kiinnostavan suuntautumisvaihtoehdon ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella. Suuntautumisvaihtoehtojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa. Syksyllä 2022 alkavassa monimuotototeutuksessa suuntaudutaan yhdyskuntatekniikkaan. 

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto 

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija saa valmiudet talonrakentamisen monipuolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja tarkastustehtäviin sekä uudis- että korjausrakentamisen alalle. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voi syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. 

Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto

Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa tie- ja liikennealan hankkeiden sekä vesihuolto-, vesirakentamis-, vesistö- ja ympäristöhankkeiden tutkimus-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. Suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään myös ympäristövaikutusten arviointiin, maankäytön suunnitteluun sekä maisema- ja ympäristörakentamiseen. 

Rakennusinsinöörin muut opinnot ja opintopolut

Rakennusinsinöörikoulutus on osa Oulun ammattikorkeakoulun rakentamistekniikan osaston opetusta, jota on tarjolla myös rakennusmestarin ja rakennusarkkitehdin tutkintoihin. Vuosittain useat rakennusinsinööriopiskelijat täydentävät alan osaamistaan valitsemalla pakollisten opintojen lisäksi vapaasti valittavia opintoja (15 op) rakennetekniikan, tuotantotekniikan, yhdyskuntatekniikan tai rakennusmestarikoulutuksen opinnoista. Rakennusarkkitehtiopintoihin osallistuminen edellyttää hyväksyttävän soveltuvuuskokeen suorittamista kevään yhteishaun yhteydessä. Hyväksyttävä tulos on vähintään puolet maksimipisteistä.

Useamman rakennusalan tutkinnon suorittaminen samanaikaisesti edellyttää toista hakua, ja tarkoittaa vähintään kahden vuoden lisäopintoja.

Myös aikaisemman tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneita pääsee vuosittain hakuprosessin kautta suorittamaan rakennusinsinöörin opintoja.

Rakennusinsinöörin jatko-opiskelumahdollisuudet

Voit jatkaa opintojasi ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, kun sinulle on kertynyt tutkinnon jälkeen vähintään kaksi vuotta alan työkokemusta. Voit myös jatkaa opintojasi diplomi-insinöörin tutkintoon asti yliopistossa. Olemme tehneet yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa tämän opintopolun mahdollistamiseksi. 

Vaihtoon lähteminen ja kansainvälisyys

Rakennusinsinöörin tutkinto on yleinen ja tunnettu tutkinto niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Oamkin rakennusinsinööriopiskelijat ovat hakeutuneet opiskelijavaihtoon korkeakouluihin ja yliopistoihin laajan kansainvälisen yhteistyöverkostomme avulla. Oamkin opiskelijavaihtomahdollisuuksista on lisää tietoa Oamkin sivuilla.

Rakennusinsinööri työelämässä

Rakennusinsinööritutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. 70–80 % kertoo olevansa koulutusta vastaavassa työssä jo valmistuessaan.

Perus- ja ammattiopinnot antavat valmiudet työllistyä jo opintojen aikana. Opiskelijat suorittavat opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua toukokuu-elokuu aikana. Rakennusalan töitä on yleensä hyvin tarjolla kesäisin, koska rakentaminen painottuu kesäaikaan. Kahden ensimmäisen vuoden ja erityisesti kolmen vuoden opintojen jälkeen useat opiskelijat ovat toimineet myös osa-aikaisina työntekijöinöä suunnittelutoimistoissa, rakennusliikkeissä ja rakennusteollisuudessa.

Tutkinnon suorittanut voi toimia suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä asiantuntija- ja opetustehtävissä talonrakennus- tai yhdyskuntatekniikan alalla.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • rakennusinsinööri 
 • talonrakennusinsinööri
 • yhdyskuntatekniikan insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • rakennesuunnittelija
 • satamainsinööri
 • ratainsinööri
 • katurakennuspäällikkö
 • työnjohtaja
 • hankintainsinööri
 • kustannuslaskija
 • kehitysinsinööri
 • rakennustarkastaja
 • laatuinsinööri
 • laatupäällikkö.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Voit myös varmistaa opiskelupaikkasi rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa, jos koulusi on mukana Oamk Highway -pilotissa.  Oamk Highway -mallissa toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka tekniikasta tai luonnonvara-alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia.  Katso, onko koulusi mukana Oamk Highway -pilotissa.

Rakennusinsinööriopiskelijoiden tarinoita

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelu Oamkissa – Janin tarina

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelu Oamkissa – Mikon tarina

 

Oamk-podcast: rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Rakennusinsinööri rakentaa taloja ja teitä