Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Onko sähköauton hankinta ekoteko? Onko tuulivoima kannattavaa? Näiden taustalla olevia seikkoja pohdit energiatekniikan insinööriopinnoissa, joissa pääteemoja ovat energian tuotanto, käyttö ja jakelu. Energiatekniikan insinöörinä ymmärrät, miten energiaa tuotetaan ja käytetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Pääset vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, energiankulutukseen ja siihen, miten ja millaisia energialähteitä käytämme. Tervetuloa opiskelemaan alaa, joka on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan! 

Energiatekniikan koulutuksessa perehdyt energiantuotantotapoihin, energian käyttöön ja jakeluun. Osaat huomioida niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulman. Osaat toteuttaa energiajärjestelmien kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät perinteiset ja uudet energiaratkaisut. Tunnet projektien työskentelytavat ja osaat toimia niissä. Pärjäät työelämän kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vaativissa tilanteissa.

Koulutus oli todella mielenkiintoinen ja työelämään valmistava.

Kirjoitin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen energia-asiantuntija tittelillä jo ennen valmistumista. Koen, että koulutus on antanut erinomaiset valmiudet työelämään. Hain kuitenkin vielä jatko-opiskelemaan, ja Oamkin opeilla pärjää varmasti myös siellä.

Mitä energiatekniikan insinööri tekee työkseen?

Oletko asiakaspalvelija tai energia-alan neuvoja, vai olisiko myynti ja markkinointi ominta alaasi? Kiinnostaisiko työpaikkana voimalaitos vai haluaisitko toimistotyön suunnittelijana? Energiatekniikan insinöörin työmahdollisuudet ovat laajat. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi tehtävissä, jotka liittyvät energiantuotantoon tai energia-alan laitteistojen suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin.

Jos työsi liittyy energian tuotantoon, siirtoon tai jakeluun, voit esimerkiksi suunnitella voimalaitoksen prosesseja tai käytönvalvojana vastata energiantuotantolaitoksen toiminnasta ja käytönaikaisesta kunnossapidosta. Voit myös toimia tuotannossa esimiehenä. Työympäristöinäsi voivat olla esimerkiksi eri teollisuusalojen tuotantolaitokset. 

Tutkimus- ja kehitystehtävissä energiatekniikan asiantuntijoita tarvitaan kehittämään järjestelmiä ja entistä tehokkaampia, ympäristöystävällisempiä, turvallisempia ja taloudellisempia energiantuotantotekniikoita. Myynti- ja markkinointitehtävissä toimivat pyrkivät edistämään yrityksen tuotteiden tunnettuutta ja myyntiä.

Energiatekniikan opiskelu Oulun ammattikorkeakoulussa

Energiatekniikassa opiskelet alalle tyypillisiä ohjelmistoja, samoin kuin kieliä ja viestintää, jotka kaikki ovat työkalujasi opinnoissa ja työelämässä. Matematiikkaa ja fysiikkaa käytät energiatekniikan ongelmanratkaisu- ja suunnittelutehtävissä. Osaamista aineen- ja lämmönsiirrosta tarvitset lämpövoimatekniikan ja energiajärjestelmien opintoja varten. Erilaista työskentelyä pääset kokeilemaan laboratoriotöissä. Kaikkea aiemmin oppimaasi voit soveltaa hybridijärjestelmiä suunnitellessasi sekä energiatekniikan projektissa, joka on yrityksen toimeksiantama, todellinen, esimerkiksi ongelmanratkaisu- tai kehittämistehtävä. Ryhmissä tehtävän projektin aihetta voi suunnata oman kiinnostuksen mukaan. Opinnäytetyössäsi yhdistelet oppimaasi teoriatietoa ja käytäntöä ja avaat oven työelämään.

Päiväryhmässäopiskelet päivisin lähiopetustunneilla. Opiskelusi koostuu ohjatusta opiskelusta ja itsenäisestä työskentelystä. Monimuotoryhmän opiskelu on päiväopiskelijoita itsenäisempää. Lähiopetuspäiviä voi olla yksi viikossa. Muutoin opiskelet verkossa olevien tehtävien, videoiden ja muun materiaalin avulla. Jos olet motivoitunut ja sinulla on aikaa opiskeluun, on se mahdollista myös työn ohessa.

Työelämää ja harjoittelua

Opintoihisi kuuluu harjoittelua 30 opintopistettä, josta vähintään 20 opintopistettä teet opintojesi aikana omalla alallasi. 1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Harjoittelussa käytät oppimaasi, tutustut opiskelualasi työelämään ja luot suhteita tulevaisuuttasi varten. Koulutusosastomme järjestää myös vuosittain yrityspäivän, joka kokoaa alan yritykset ja opiskelijat samalle kampukselle ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden markkinoida osaamistasi ja siten yhden väylän löytää harjoittelupaikka.  
Harjoittelussasi etenet osaamisesi mukaan. Aluksi tärkeää on tutustua energia-alan työskentely-ympäristöihin. Koska energiaa tarvitaan kaikkialla, melkein mikä tahansa tekniikan alan yritys sopii alussa harjoittelupaikaksi. Kaikenlainen tekniikan tuntemus on harjoitteluissasi avuksi, ja osaamisen karttuessa pääset enemmän kiinni alakohtaisiin työtehtäviin.

Vaihto-opiskelu ja kansainvälisyys energiatekniikassa

Innostaisiko lukukauden mittainen opiskelu Saksassa tai houkuttelisiko Hollanti? Voit laajentaa osaamistasi ja verkostojasi ja saada erilaisia näkökulmia opiskelualaasi jo opintojen aikana lähtemällä opiskelijavaihtoon. Kansainvälisenä alana energiatekniikan opiskelumahdollisuuksia on ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Vaihto ei kartuta vain oman alasi osaamista vaan antaa myös muita työelämän arvostamia eväitä. Kannustamme sinua vaihtamaan hetkeksi maisemaa hyväksi kokemiimme kohteisiin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Energiatekniikan insinöörinä voit jatkaa opintojasi yliopistossa.

Olen erittäin tyytyväinen Oamkiin. Haaveilin joskus mahdollisuudesta opiskella maisterivaiheen Aalto yliopistossa ja Oamk antoi siihen väylän näyttää, että minusta on siihen. Menestyin opinnoissani loistavasti ja sain opiskelupaikan Aalto yliopistosta. Ehdottomasti suosittelen Oamkia muillekin. Opiskelu Oamkssa oli elämäni parasta aikaa. Kiitos teille.

Opiskelijan kommentti

Katso Energiateollisuuden video "Maailman tärkein ala".

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Voit myös varmistaa opiskelupaikkasi energia- ja ympäristötekniikasta jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa, jos koulusi on mukana Oamk Highway -pilotissa.  Oamk Highway -mallissa toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka tekniikasta tai luonnonvara-alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia.  Katso, onko koulusi mukana Oamk Highway -pilotissa.

Lue opiskelijatarinoita

Oamk-podcast: energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Energiatekniikka on tulevaisuuden ala