kuvakorkeus:

Opettajaksi Suomeen OSU

Ulkomailla opettajan tutkinnon suorittanut tarvitsee Suomessa työskentelemistä varten virallisen opettajan kelpoisuuden. Opetushallitus voi määrätä, että kelpoisuutta varten täytyy suorittaa täydentäviä opintoja, joihin pääseminen voi olla haastavaa. Näin ollen myös työllistyminen voi viivästyä. Opettajaksi Suomeen OSU -hankkeessa tavoitteenamme on helpottaa maahanmuuttajataustaisten opettajien polkua alan opintoihin ja työelämään. 

Hankkeessa toteutetaan kaksi polkua:

A) Yksilöllinen täydentävien opintojen polku ehdollisen rinnastamispäätöksen omaaville. Hakuaika (täydennyshaku) koulutukseen on päättynyt. Haku tapahtui sähköisellä hakulomakkeella Opintopolussa.

B) Maahanmuuttajataustaisille, Suomessa päteville opettajille suunnattu uraohjauksen polku. Uraohjauksen polkuun voivat osallistua sekä A-polun koulutukseen osallistuneet että muut maahanmuuttajataustaiset opettajat. B-polku käynnistetään vuonna 2022. 

Täydentävät opinnot (A-polku)

A-polku on suunnattu opettajille, jotka tarvitsevat opettajan työn kelpoisuutta varten täydentäviä opintoja. A-polku sisältää yksilölliset pedagogiset opinnot, suomen kielen opintoja ja opetusharjoittelua. Voit hakea opintoihin, kun sinulla on korkeakoulutasoinen opettajankoulutus sekä tutkinnon tunnustamiseen ja pedagogisiin opintoihin liittyvä rinnastamispäätös Opetushallitukselta. Koulutus antaa yleisen pedagogisen pätevyyden.

Lue myös kevään 2022 täydentävään hakuun liittyvä uutinen Tampereen ammattikorkeakoulun sivuilta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

  1. Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova: Ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalta edellytetään korkeakoulututkintoa ja vähintään kolme vuotta hakututkinnon alaa vastaavaa ammatillista työkokemusta. Sosiaali- ja terveysalan opettajaksi aikovalta edellytetään ammattikorkeakoulututkintoa ja viisi vuotta työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä TAI ylempää korkeakoulututkintoa ja kolme vuotta hakututkinnon alaa vastaavaa ammatillista työkokemusta (sosiaali- ja terveysalan kandidaatin tutkinto ei anna hakukelpoisuutta). Tanssi- tai sirkusalan hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa tai kolmen vuoden soveltuvia opintoja sekä taiteellista tai muuta ammatillista ansioituneisuutta. Opettajankoulutuksen haussa katsotaan vähintään kolmen vuoden ammattialan työkokemuksen vastaavan tätä vaatimusta.
  2. Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova: Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajaksi voidaan tässä haussa tulkita hakija, joka on opiskellut ylemmässä korkeakoulututkinnossa pääaineena esimerkiksi: kielitieteitä, filosofiaa, psykologiaa, teologiaa, kirjallisuutta, kulttuurien tuntemusta, tilastotiedettä, matematiikka, fysiikkaa, kemiaa, politiikkatieteitä, oikeustieteitä, terveyskasvatusta.
  3. Suomen Opetushallituksen tai opetusministeriön päätös tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon ja opettajankoulutukseen.

Lisäksi hakijalta edellytetään

  1. Riittävää suomen kielen taitoa. Hakijan tulee selviytyä opinnoista pääasiassa suomen kielellä. Kielitaitoa tuetaan koulutuksen aikana.
  2. Verkko-opiskeluvalmiudet sekä yleiset tieto- ja viestintätekniset perustaidot ja -tiedot.

Koulutuksen toteutus (A-polku)

Koulutus toteutetaan verkossa ja pääasiassa suomen kielellä. 

Orientaatio: 9.6.2022 klo 10–14

Tuutoroinnit: 10.–17.6.2022

Webinaarit:

23.–24.8.2022 klo 10–14
5.–6.9.2022 klo 10–14
3.–4.10.2022 klo 9–12
22.–23.11.2022 klo 10–14
1.12.2022 klo 9–12

 

Opiskelijavalinta

Seuraava hakuaika (täydennyshaku) koulutukseen on 4.–18.4.2022. 

Täydennyshaku on käynnissä yhtä aikaa kaikissa haussa mukana olevissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa (Jamk, Oamk ja TAMK). Täytä vain yksi hakulomake.

Tutustu tarkempiin valintaperusteisiin täältä: valintaperusteet

Tarvitset seuraavia liitteitä hakulomakkeelle:

  1. kopio hakukelpoisuuteen vaadittavasta tutkinnosta
  2. kopio Opetushallituksen rinnastamispäätöksestä
  3. kopio tai kopiot työtodistuksista (oman alan työkokemus)

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan yksilöhaastatteluun. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään haastattelun pisteytyksen perusteella. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään sähköpostitse. 

Haastattelupäivät (Tarkat kellonajat sovitaan erikseen hakijoiden kanssa)

22.4. klo 9-14

26.4. klo 8-12 

Hakulomake

Ilmoittautuminen on päättynyt. 

Lisätietoja koulutuksesta

Projektipäällikkö Riikka Barber, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 4733383

 

Opettajaksi Suomeen OSU -hanke on viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishanke. Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Hämeen ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.