kuvakorkeus: 800

Opettajaksi Suomeen OSU

Ulkomailla opettajan tutkinnon suorittanut tarvitsee Suomessa työskentelemistä varten virallisen opettajan kelpoisuuden. Opetushallitus voi määrätä, että kelpoisuutta varten täytyy suorittaa täydentäviä opintoja, joihin pääseminen voi olla haastavaa. Näin ollen myös työllistyminen voi viivästyä. Opettajaksi Suomeen OSU -hankkeessa tavoitteenamme on helpottaa maahanmuuttajataustaisten opettajien polkua alan opintoihin ja työelämään. 

Hankkeessa toteutetaan kaksi polkua:

A) Yksilöllinen täydentävien opintojen polku ehdollisen rinnastamispäätöksen omaaville. Hakuaika koulutukseen on käynnissä 1.-15.10.2021. Hakuaikaa on jatkettu 29.10. klo 15 saakka. Opiskelijat valitaan ensisijaisesti varsinaisen hakuajan (1.-15.10.) puitteissa hakeneista opiskelijoista. Tämän jälkeen täydennämme ryhmää jatkohaulla. 

Linkki hakulomakkeeseen

B) Maahanmuuttajataustaisille, Suomessa päteville opettajille suunnattu uraohjauksen polku. Uraohjauksen polkuun voivat osallistua sekä A-polun koulutukseen osallistuneet että muut maahanmuuttajataustaiset opettajat. B-polku käynnistetään vuonna 2022. 

Täydentävät opinnot (A-polku)

A-polku on suunnattu opettajille, jotka tarvitsevat opettajan työn kelpoisuutta varten täydentäviä opintoja. A-polku sisältää yksilölliset pedagogiset opinnot, suomen kielen opintoja ja opetusharjoittelua. Voit hakea opintoihin, kun sinulla on korkeakoulutasoinen opettajankoulutus sekä tutkinnon tunnustamiseen ja pedagogisiin opintoihin liittyvä rinnastamispäätös Opetushallitukselta. Koulutus antaa yleisen pedagogisen pätevyyden.

Lue myös aiheeseen liittyvä uutinen Tampereen ammattikorkeakoulun sivuilta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

  1. Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova: Ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalta edellytetään korkeakoulututkintoa ja vähintään kolme vuotta hakututkinnon alaa vastaavaa ammatillista työkokemusta. Sosiaali- ja terveysalan opettajaksi aikovalta edellytetään ammattikorkeakoulututkintoa ja viisi vuotta työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä TAI ylempää korkeakoulututkintoa ja kolme vuotta hakututkinnon alaa vastaavaa ammatillista työkokemusta (sosiaali- ja terveysalan kandidaatin tutkinto ei anna hakukelpoisuutta). Tanssi- tai sirkusalan hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa tai kolmen vuoden soveltuvia opintoja sekä taiteellista tai muuta ammatillista ansioituneisuutta. Opettajankoulutuksen haussa katsotaan vähintään kolmen vuoden ammattialan työkokemuksen vastaavan tätä vaatimusta.
  2. Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova: Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajaksi voidaan tässä haussa tulkita hakija, joka on opiskellut ylemmässä korkeakoulututkinnossa pääaineena esimerkiksi: kielitieteitä, filosofiaa, psykologiaa, teologiaa, kirjallisuutta, kulttuurien tuntemusta, tilastotiedettä, matematiikka, fysiikkaa, kemiaa, politiikkatieteitä, oikeustieteitä, terveyskasvatusta.
  3. Suomen Opetushallituksen tai opetusministeriön päätös tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon ja opettajankoulutukseen.

Lisäksi hakijalta edellytetään

  1. Riittävää suomen kielen taitoa. Hakijan tulee selviytyä opinnoista pääasiassa suomen kielellä. Kielitaitoa tuetaan koulutuksen aikana.
  2. Verkko-opiskeluvalmiudet sekä yleiset tieto- ja viestintätekniset perustaidot ja -tiedot.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan verkossa ja pääasiassa suomen kielellä. Koulutuksen aikataulu:

Kaikille yhteiset tapaamiset
Ti 7.12. klo 9-14 (Orientaatio)
Ti 11.1. klo 9-14
Ti 18.1. klo 9-14
Ti 8.2. klo 9-14
Ti 22.3. klo 9-14
Ti 31.5. klo 9-14 (Yhteinen päätöspäivä)

Osaamisen teemapäivät (valinnaiset)
Ti 5.4. klo 14-16
Ti 12.4. klo 9-14
Ti 10.5. klo 9-14

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

Opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on käynnissä 1.-15.10.2021. Hakuaikaa on jatkettu 29.10. klo 15 saakka. Opiskelijat valitaan ensisijaisesti varsinaisen hakuajan (1.-15.10.) puitteissa hakeneista opiskelijoista. Tämän jälkeen täydennämme ryhmää jatkohaulla. 

Haku on käynnissä yhtä aikaa kaikissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Täytä vain yksi hakulomake.

Tutustu tarkempiin valintaperusteisiin täältä: valintaperusteet

Tarvitset seuraavia liitteitä hakulomakkeelle:

  1. kopio hakukelpoisuuteen vaadittavasta tutkinnosta
  2. kopio Opetushallituksen rinnastamispäätöksestä
  3. kopio tai kopiot työtodistuksista (oman alan työkokemus)

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan yksilöhaastatteluun, jotka toteutetaan tiistaina ja keskiviikkona 2.11. - 3.11. etänä tai Oulussa. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään haastattelun pisteytyksen perusteella.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 8.11.2021.Tieto valinnan tuloksesta lähetetään sähköpostitse. 

Hakulomake

Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella Opintopolussa.

Linkki hakulomakkeeseen

Täytä lomake huolellisesti. Liitä hakemukseen kaikki liitteet. 

Lisätietoja koulutuksesta

Projektipäällikkö Riikka Barber, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 050 4733383

Koulutussuunnittelija Elina Juntunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 5845127

 

 

Opettajaksi Suomeen OSU -hanke on viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishanke. Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Hämeen ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.