Kopeyhteisö

 

Kopeyhteisö on sinun ja meidän korkeakoulupedagogiikasta kiinnostuneiden kotipesä. Löydät täältä korkeakoulupedagogiikan materiaalia, verkostoja ja tapahtumia.

Laita sivu kirjanmerkiksi!

Sivusto rakennetaan valmiiksi Kokko-hankkeessa 2021-23.

KOPE korkeakoulupedagogiikan opettajien oma FB-ryhmä: Ajankohtaista tietoa ja arjen kokemuksia korkeakoulupedagogiikasta 

Kokko-hanke

Kaikkien korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämisen hanke! Kokko-hanke on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishanke vuosille 2021-23.  

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on syventää osaamista digitaalisin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin seuraavien osatavoitteiden avulla:

  1. Vertaisoppiminen ja sen vakiinnuttaminen
  2. Jatkuvan oppimisen pedagoginen perusta ja digipedagogiikka
  3. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu
  4. Pedagoginen johtamistoiminta

Katso Kokko-hankkeen esittelydiat (1.9.2021)

Kohderyhmä

Korkeakoulupedagogiikan kouluttaja ja kehittäjät kaikissa Suomen korkeakouluissa. Jos et vielä saa hankkeen postia, ilmoita yhteystietosi hankkeen yhteyshenkilölle.

Toiminta ja toteutus

Kaikki osaamistavoitteet perustuvat tutkimukseen, toteutuksessa hyödynnetään tutkivia työmenetelmiä ja käytetään tutkimusperustaisia oppimismenetelmiä.

Toiminnan suunnittelu ja osaamiskartoitus kohderyhmälle: syksy 2021

Toiminnan toteutus ja arviointi: (2021) 2022-2023.

Hankkeen tapahtumat ja koulutukset julkaistaan joulukuussa 2021 tällä sivustolla.

Tulokset

Korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaaminen on hankkeen myötä laajentunut ja olemme luoneet konkreettisia toimintamalleja digi– ja yhteisöllisissä oppimisympäristöissä toimimiseen. Näitä innovaatioita on hyödynnetty korkeakouluopettajien työntukemisessa ja se on lisännyt opiskelijoiden oppimisen laatua ja edistänyt opintoja.

Osatoteuttajat

Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto

Haaga-Helian amk, Hämeen amk, Satakunnan amk ja Tampereen amk

Koordinaattori ja yhteyshenkilö

Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hanna Alaniska
hanna.alaniska(at)oamk.fi,
puh. 040 642 8025

Hankkeen rahoitus

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö