Ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön uusimpia julkaisuja 

 

Vuosi 2021

Brauer, S., Ratinen, I., Kumpulainen, K., Kyrö-Ämmälä, O., Nikander, L., & Väänänen, I. (2021). Agency, Expertise and Working Life Skills - Students’ Conceptions of the Generic Competences Required in the World of Work. European Journal of Education Studies, 8(5), 26-54. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i5.3710

Brauer, S., Isoherranen, V., Kangasoja, J., & Tervaskanto, M. (2021). Competence Renewal, RDI and Industry Co-Operation in Higher Education. Smart Campus RDI Network – From Innovations to Business. https://smartcampus.fi/competence-renewal-rdi-and-industry-co-operation-in-higher-education/ 

Brauer, S., Halttunen, T., Hartikainen, A. & Juntunen, E. (2021). Osaamismerkit työelämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202103238026 

Brauer, S. (2020). Jatkuvaa oppimista osaamismerkein tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittäen. Aikuiskasvatus, 40(4), 351-358. https://doi.org/10.33336/aik.100546. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100546/58069 

Rusanen, T. & Halonen, L. (2021). Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallisuutta ja kokonaisvaltaista tilannekartoitusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101293247 

Tynjälä, P., Kettunen, J., Virolainen, M., Virtanen, A., Helin, J., Wikström-Grotell, C., Mäki, K., Pakkala, A., Brauer, S., Virkki-Hatakka, T.& Ikävalko, M. (2020). Eväitä eteenpäin - Kokemuksia Työpeda-hankkeesta. https://www.tyopeda.fi/blogit/evaita-eteenpain 

Vuosi 2020

Aine R., Eronen S., Karjalainen P., Nuutinen U., (2020). Amkista uralle : uraseurantakyselyt apuna ohjaustyössä. Suomen opinto-ohjaajat ry. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020101684281 

Brauer, S. (2020). Digital Open Badge-Driven Learning – Practical Applications to Support Validation of Prior Learning. Teoksessa: R. Duvekot, A. Karttunen, M. Noack and L. Van den Brande (toim.) Making Policy Work - Validation of Prior Learning for Education and the Labour Market. Series VPL-Biennale nr. 7. pp. 147-158. European Centre Valuation of Prior Learning & Bertelsmann Stiftung. Houten/ Berlin. https://ec-vpl.nl/download/entry/162/

Brauer, S. (2020). Jatkuvaa oppimista osaamismerkein tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittäen. Aikuiskasvatus 40(4), 351-358. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100546/58069 

Brauer, S. (2020). Prospect: Turbulent Digital Disruption in Higher Education. Special 15th international online conference DisCo 2020 - Education in the Age of Covid-19. 22.-23.6.2020. University of West Bohemia. Prague, Czech Republic. DOI:10.13140/RG.2.2.13161.31848 Abstrakti

Brauer, S., Siklander, P., Impiö, N., & Vuopala, E. (2020). Osaamismerkit arvioinnin menetelmänä - uutta ajattelua opetussuunnitelmiin. Teoksessa A. Virtanen, J. Helin & P. Tynjälä. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -käsikirja. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. https://www.tyopeda.fi/julkaisut/tyoelamapedagogiikka-korkeakoulutuksessa.pdf  

Korento, K. & Kotimäki, E. (2020). Työelämäpedagogista osaamista ammattikorkeakoulujen opettajille ja työelämän edustajille. Teoksessa A. Virtanen, J. Helin & P. Tynjälä. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -käsikirja. Jyväskylän yliopistopaino: Jyväskylä. https://www.tyopeda.fi/julkaisut/tyoelamapedagogiikka-korkeakoulutuksessa.pdf  

Kotimäki, E. (2020). Ammatillisten opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittäminen ja uramallit. Teoksessa: Raudasoja A. (toim)., (2020). Ajassa uudistuvat ja kehittyvät ammatilliset opettajankoulutukset. HAMKin e-julkaisuja 6/2020, Hämeen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-829-9   

Kuortti, K. (2020) Myydäkö yksin vai tarjotako kimpassa? Teoksessa: Eksymä P., Hokkanen L., Ilvesviita S., Jurkko K., Kananen M., Luukkonen M., Niemi E., Paloniemi M., Ruohomäki E., Suutari S., Viherkari A. (Eds.)., (2020). Koulutusviennin käsikirja. , Oulun ammattikorkeakoulu. 28-29 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-597-194-4

Larna, R., Salo, T., Wenström, S., Orenius, M. & Mykrä, T. (toim.) (2020). Oppimisen iloa ilmiöpohjaisesti. Haaga-Helian julkaisut 12/2020. Luettavissa: https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/oppimisen-iloa-ilmiopohjaisesti

Susimetsä, M., Tapani, A., Lehtonen, H., Ruhalahti, S. & Brauer, S. (2020). “Loistavaa, kun opittavat asiat piti löytää omasta työstä”. HAMK Unlimited Scientific 5.6.2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020060540806

Virkkula, E. (2020) Evaluating motivational characteristics in vocational music education within the perspective of self-determination theory. Empirical Research in Vocational Education and Training, 12 (14). Luettavissa: https://ervet-journal.springeropen.com/articles/10.1186/s40461-020-00098-5

Virkkula, E. (2020) Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen opettajan työssä kaksi opetusvideota. Oulun ammattikorkeakoulu. Luettavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020111290046

Virkkula, E. (2020) Student teachers’ views of competence goals in vocational teacher education. European Journal of Teacher Education. Taylor & Francis.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619768.2020.1806229 Vapaasti luettavissa: https://tinyurl.com/y6dd6fde

Wenström, S. (2020) Positiivinen johtaminen: Johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN: 978-952-370-023-9