Erillinen opiskeluoikeus

Mikäli opintosi ovat keskeytyneet, voit hakea erillistä opiskeluoikeutta opintojen loppuun suorittamiseksi. Tämä edellyttää, että sinulla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta ammatilliseen opettajankoulutukseen ja tarkoituksenasi on jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaasi koulutusta. Katso lisätietoa valintaperusteista!

Hakeminen ja käsittelymaksu

Erillisen opiskeluoikeuden haku on jatkuva. Täytä sähköinen hakulomake ja toimita opintosuoritusrekisteriote, todistus eroajankohdasta ja kuitti hakemuksen käsittelymaksusta sähköpostin liitteenä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse Ammatillisen opettajakorkeakouluun. Oamkin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aiemmin opiskelleen ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta eikä todistusta eroajankohdasta.

Erillistä opiskeluoikeutta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (A 1440/2014).

Maksutiedot

Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Pankki: Osuuspankki
Tilinumero (IBAN): FI32 5741 4020 0600 54
BIC: OKOYFIHH
Kirjoita viestikenttään maininta: Amok/50105

Valintaperusteet

  1. Hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa ammatillista opettajankoulutusta tarkoituksena suorittaa koulutus loppuun. Hakijalla ei ole voimassaolevaa opiskeluoikeutta hakemaansa koulutukseen.
  2. Hakija on menettänyt opiskeluoikeutensa jostakin seuraavasta syystä: hän on eronnut koulutuksesta tai hänen opiskeluoikeusaikansa on päättynyt.
  3. Hakijalla tulee olla tehtynä 10 - 20 opintopistettä soveltuvia opintoja. Opinnot voi olla tehtynä myös toisessa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. 
  4. Hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta.
  5. Yksikön resurssit mahdollistavat opiskelijan ottamisen koulutusohjelmaan.

Opettajankoulutusten opintoihin sisältyy mahdollisesti työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Tästä syystä ammatilliseen opettajankoulutukseen hakevalta kysytään terveydellisistä esteistä ja aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta (Lisätietoa ammattikorkeakoululaista 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34 sekä asetuksesta 1129/2014 § 11). Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa.

Valinta erillisopiskelijaksi ja muutoksenhaku

Hakemuksia käsitellään jokaisen kuukauden viimeisellä viikolla. Ammatillinen opettajakorkeakoulu tiedottaa hakijalle opiskelijavalinnan tuloksesta kahden viikon kuluessa siitä, kun valintapäätös on tehty. Opiskeluoikeus alkaa valintapäätöksen tiedoksiantamisesta seuraavan kuukauden alusta. Jos hakija ei ole tyytyväinen valintapäätökseen, hän voi pyytää kirjallisesti oikaisua. Opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö toimitetaan Oamkin Ammatilliseen opettajakorkeakouluun (Yliopistokatu 9, 90570 Oulu). 

Opiskeluoikeusaika

Opiskeluoikeus myönnetään enintään vuodeksi.

Lisätietoja


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Koulutuspäällikkö, Ammatillinen opettajankoulutus
050 5221387

Erillisen opiskeluoikeuden lomake

 

 

Täytä ainakin tähdellä (*) merkityt kohdat.


Terveydelliset vaatimukset


Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. (Lisätietoa ammattikorkeakoululaista 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34 sekä 1129/2014 § 11).

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla esimerkiksi:

 • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
 • päihde- tai huumeriippuvuus, tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
 • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
 • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumistaHuom! Sinut voidaan hyväksyä koulutukseen, jos terveydellinen este voidaan kohtuullisin toimin poistaa.Huom.! Jos olet itse perunut opiskelupaikkasi tai jos opiskeluoikeutesi on peruutettu esim. väärin ilmoitettujen todistusarvosanojen vuoksi, voit olla hakijana koulutukseen.


Mikäli vastaat lomakkeella ”kyllä” , sinulta pyydetään sähköpostitse terveydentilaselvitys ja terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto.