Ammatillinen opettajankoulutus

Tunnetko paloa opettamiseen? Järjestämme ammatillista opettajankoulutusta Oulussa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Länsi-Lapin alueella sekä etäopintoina verkossa. Seuraava haku koulutukseen on 5. - 21.1.2021. 

Osaamisperusteiset opinnot

Ammatillinen opettajankoulutus on 60 opintopisteen kokonaisuus, joka on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajaksi aikoville. Koulutuksesta saat valmiudet toimia osaamisperusteisesti oman alasi opettajana.

Meillä voit kouluttautua opettajaksi opiskelemalla pää- tai sivutoimisesti ja oman työsi ohessa. Opiskeluaika on yksilöllinen. Voit opiskella omaan tahtiisi 1-3 vuodessa tai nopeammin. Opiskeluoikeutta on kolme vuotta. Kesä-, syys- ja kevätlukukaudet mahdollistavat opiskelun läpi vuoden.

Koulutus on osaamisperusteista, eli aiemmin hankittu osaamisesi huomioidaan. Opintojen aikana arvioit, kehität ja osoitat osaamistasi erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa sekä opiskelet uutta henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan. Jos toimit jo opettajan tehtävissä, voit osoittaa ja kehittää osaamista työssäsi.

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus. 

Opiskelumuodot vuonna 2021 

Opiskelusta kaikissa opiskelumuodoissa yleisesti 

 • Opiskelu on osaamisperusteista. Etenet opinnoissasi ohjauskeskustelun pohjalta laadittavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) mukaan arvioiden, kehittäen ja osoittaen osaamistasi erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa. Opiskeluaika on yksilöllinen ja opiskelu on mahdollista ympärivuotisesti.
 • Opiskelet lähi- ja etäopiskeluna, itsenäisesti ja tiimissä työskennellen sekä omassa työssä ja opetusharjoittelussa. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisia oppimisympäristöjä ja -välineitä sekä erilaisia työtapoja.
 • Aikataulutettu työskentely opiskeluryhmissä (19 opiskelupäivää) ajoittuu ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Tämän lisäksi opiskelet ja työstät osaamistavoitteita itsenäisesti ja tiimin kanssa muuna aikana. Opiskeluryhmien aikataulut julkaistaan haun alkaessa
 • Opiskeluryhmässä opiskelu painottuu opettajankoulutuksen ammattipedagogisen osaamisen opintoihin. Kasvatustieteelliset perusopinnot, valinnaiset opinnot ja opetusharjoittelun opiskelet oman HOPSin mukaan.
 • Opiskelupäivien sisältö muotoutuu opiskeluryhmän tarpeiden ja opiskelijoiden osaamisperusteisen opintopolun mukaisesti. Opiskelijoiden ohjaus on kiinteä osa opiskeluryhmän työskentelyä.
 • Opiskelu edellyttää verkkotyöskentelyvalmiutta ja tähän soveltuvia välineitä (tietokone, mikrofoni, web-kamera ja hyvin toimiva internetyhteys). Opiskelijalla tulee olla ohjelmistojen asennusoikeus tietokoneelleen.
 • Lisätietoa opinnoista Opiskelijan ohjeet -sivustolta

Monimuoto-opiskeluryhmät Rovaniemellä, Kajaanissa ja Oulussa

 • Osa opiskeluryhmille aikataulutetuista opiskelupäivistä toteutetaan lähiopetuksena ja osa yhteisissä webinaareissa verkkotyöskentelynä. Webinaareissa opiskelijat kokoontuvat samanaikaisesti verkkoympäristössä.
 • Webinaarien työskentelytavat ovat monipuolisia. Webinaareihin voi esimerkiksi sisältyä asiantuntijapuheenvuoroja, osaamisen osoittamisia ja opetustuokioita ennakkotehtävien pohjalta. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti webinaarien toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Monimuoto-opiskeluryhmiä toteutetaan neljä:

 • Rovaniemellä lähiopetus toteutetaan arkipäivisin ja reaaliaikainen webinaarityöskentely iltapäivisin.
 • Kajaanissa lähiopetus toteutetaan perjantai-iltaisin ja lauantaisin ja reaaliaikainen webinaarityöskentely iltapäivisin.
 • Oulussa toteutetaan kaksi monimuoto-opiskeluryhmää:
  • Kesällä alkavan ryhmän lähiopetus toteutetaan arkipäivisin ja reaaliaikainen webinaarityöskentely iltapäivisin.
  • Syksyllä alkavassa ryhmässä lähiopetus toteutetaan perjantai-iltaisin ja lauantaisin ja reaaliaikainen webinaarityöskentely arki-iltaisin. 

Verkko-opiskeluryhmät

 • Verkko-opiskeluryhmien opinnot alkavat lähiopetuksena. Opiskelu jatkuu verkossa, jossa opiskelijat kokoontuvat sovittuina ajankohtina webinaareissa.
 • Verkko-opiskeluryhmissä opiskelijat työskentelevät opiskelupäivien lisäksi tiimeissä sovitun aikataulun mukaisesti.  Opiskelu edellyttää sitoutumista tiimin toimintaan.
 • Verkko-opiskeluryhmiä toteutetaan kolme:
  • Kesällä alkava iltaopiskeluryhmä
  • Syksyllä alkava iltaopiskeluryhmä
  • Länsi-Lapin erillisvalintaryhmä:
   Länsi-Lapin erillisvalintaryhmään valitaan vain tähän opiskelumuotoon hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 20 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Opinnot alkavat lähiopetuksena Tornion alueella.  

Englanninkielinen opiskelu (erillisvalintaryhmä)

 • Opinnot alkavat lähiopetuksena. Opiskelu jatkuu verkossa, jossa opiskelijat kokoontuvat sovittuina ajankohtina webinaareissa.
 • Opiskelijat työskentelevät opiskelupäivien lisäksi tiimeissä sovitun aikataulun mukaisesti.  Opiskelu edellyttää sitoutumista tiimin toimintaan.
 • Opiskelijat valitaan vain tähän opiskeluryhmään hakeneista. Hakijan koulutusala ei vaikuta valintaan. Ryhmään valitaan 20 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.
 • Opetus on englanniksi, joten edellytyksenä on hyvä englannin suullinen ja kirjallinen kielitaito. Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella kielitaidon toteamiseksi.
 • Verkko-opiskelumuoto ei välttämättä oikeuta opiskeluun perustuvaan oleskelulupaan eikä viisumiin.
 • Lue lisää englanninkielisestä opettajankoulutuksesta 

Opintoryhmien aikataulut 2021

Julkaisemme lukuvuoden 2021 - 2022 opintoryhmien aikataulut vuoden 2021 haun alkaessa.    

» Katso tästä lukuvuoden 2020-2021 opintoryhmien aikataulut (pdf-tiedosto) 

Vuonna 2020 ammatilliseen opettajan-koulutukseen oli liki 700 hakijaa

Vuonna 2020 Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun osalta haussa olivat ammatillinen opettajankoulutus ja ammatillinen erityisopettajankoulutus. Ammatilliseen opettajankoulutukseen oli yhteensä 776 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita oli 611. Aloituspaikkoja Oamkin ammatilliseen opettajankoulutukseen on 220 eli yhtä aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita oli 2,8. 

Vuoden 2020 haussa alimmat pistemäärät eri koulutusaloilla ja erillisvalintaryhmissä olivat seuraavat:


Koulutusala Ensisijaiset hakijat Alin hyväksytty pistemäärä
Humanistinen kasvatusala 47 15
Kulttuuriala 29 11
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 71 7,5
Luonnontieteiden ala 17 5
Tekniikan ja liikenteen ala 100 4
Luonnonvara-ja ympäristöala 24 10
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 187 9
Matkailu-, ravitsemis- ja koulutusala 35 5
Muu koulutusala 3 14
Englanninkielinen erillisvalintaryhmä 66 9
Länsi-Lapin erillisvalintaryhmä 32 4,5

Alimpiin pistemääriin vaikuttaa vuosittaiset hakijamäärät ja hakijoiden koulutustaustat.
» Lue lisää tilastoista ja tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Lue opettajaopiskelijoiden kokemuksia

 • Opettajan opintojen kautta jakamaan omia kokemuksia

  Opettajan opintojen kautta jakamaan omia kokemuksia Seija Paasi aloitti ammatillisen opettajan opinnot kesäkuussa 2019. Valmistuttuaan hän haaveilee opettajan työstä ja siitä, että pääsisi jakamaan itselleen kertynyttä kokemusta sekä tietotaitoa...

 • Pitkäaikainen haave opettajan opinnoista toteutui

  Pitkäaikainen haave opettajan opinnoista toteutui Annukka Pitkänen toteutti kesäkuussa pitkäaikaisen unelmansa ja aloitti opettajan opinnot Ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Annukka on ollut tyytyväinen opintoihinsa. Annukka on ammatiltaan...

 • Opettajan pätevyydestä taitoja tulevaisuuteen

  Opettajan pätevyydestä taitoja tulevaisuuteen Karoliina Hulkko aloitti opettajan opinnot Ammatillisessa opettajankoulutuksessa kesäkuussa 2018. Karoliinan mukaan hyvä opettaja on jatkuvasti ajan hermoilla. Karoliinalla on takanaan puoli vuotta...

Kiinnostuitko opettajankoulutuksesta?

Jätä yhteystietosi, niin saat tietoa koulutuksesta ja hakemisesta. Voit halutessasi myös kysyä meiltä lisätietoja tai jättää palautetta tällä lomakkeella.

Täytä ainakin tähdellä (*) merkityt kohdat.