Skip to content

Erityisen äärellä 

Kuva 1. Kuva aamupäivän webinaarista. 

Erityisen äärellä -seminaarissa paneuduttiin tutkittuun tietoon, käytännön kokemuksiin ja hyviin käytänteisiin. Sisällön suunnittelussa hyödynnettiin useissa eri hankkeissa, muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Oppijan oikeus – Opettajan taito -hakkeessa tuotettua tutkimustietoa ja opetusmateriaaleja. Hanke edistää yhdenvertaisuutta ja opiskelijan oikeutta saada erityistä tukea ja ohjausta, mikä oli myös Erityisen äärellä -seminaarin tavoite. Linkki hankkeen sivuille.

Seminaari toteutettiin kokonaan verkossa, jolloin mahdollisimman monella oli mahdollisuus osallistua. Mukana olikin yli 150 aiheesta kiinnostunutta osallistujaa eri puolilta Suomea.

”Webinaarina toteutettu erinomaisesti. Ei tarvinnut matkustaa ja tämä oli loistavaa! Aikatauluttaminen oli mahtavaa! Ei kukaan jaaritellut yli oman ajan ja asiat menivät joustavasti ja kivasti eteenpäin. Suuret kiitokset järjestäjille!”

Päivän kaikki aiheet käsittelivät eri näkökulmista opiskelijan erityistä tukea ja koulutuksen pedagogista saavutettavuutta eli sitä, miten kaikille opiskelijoille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella omien kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti. Innostavien ja monipuolisten esitysten inspiroimina osallistujat saivat uusi ideoita koulutuksen kehittämiseen sekä uutta intoa ja uskallusta kokeilla erilaisia erityisen tuen muotoja ja edistää saavutettavuutta.

”Yleisesti oli hienoa, että oli näin paljon etäopetukseen liittyvää asiaa, ideoita ja vinkkejä. Kaikki konkreettinen, sellainen, jota voi heti soveltaa omaan opetukseen tai ohjaukseen, on aina kallisarvoista tietoa :). Sain paljon uusi linkkejä hyviin lähteisiin, joihin perehdyn vielä.”

Kiitos kaikille esittäjille ja osallistujille!