Skip to content

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 opintopistettä

Koulutus peruuntunut

Hakuaika 26.2.–17.5.2024, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.
Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana.

20 aloituspaikkaa

Koulutuksen tavoitteena on laaja-alaisen haavahoidon erikoisosaamisen kehittäminen. Koulutus antaa valmiudet toimia haavahoidon asiantuntijana sisältäen välittömän haavahoidon, ohjaamis-, konsultaatio-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n auktorisoidun haavahoitajan nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut: 

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee kehittämään haavahoitoa
 • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä
  kriittisesti
 • kykenee arvioimaan ja käyttämään eri alojen tietoja kliinisessä päätöksenteossa sekä tarvittaessa tekemään luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • ymmärtää haavahoidon ennaltaehkäisyn merkityksen ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa potilaan ja omaisten ohjaamisessa
 • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • toimii haavahoidon asiantuntijana potilaan omahoidon ja omaisten ohjaamisessa sekä moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • saa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op 

 • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus
 • Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 
 • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK) tai vastaava aiempi opistoasteen tutkinto.

Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.

Opiskelijan tulee toimia kliinisessä hoitotyössä koulutuksen aikana. Voimassaolevasta työsuhteesta on toimitettava todistus koulutuksen alkaessa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 26.2.–17.5.2024. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana.

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä) 
 2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä) 
 3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä) 
 4. Sosiaali- ja terveysalan työkokemus:
  • alle 1 vuosi = 0 pistettä
  • 1–2 vuotta = 1 piste
  • yli 2 vuotta = 2 pistettä. 

Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Huom. Opinnot edellyttävät toimimista kliinisessä hoitotyössä koulutuksen aikana.

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Mikäli hakijat ovat tasapistetilanteessa, hyväksytään kaikki tasapisteillä olevat opiskelijat.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015).

Osallistumismaksu laskutetaan pääsääntöisesti kahdessa erässä; koulutuksen alussa ja vuoden 2025 alussa.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä koulutuksen perumisesta tai koulutuksen keskeyttämisestä laskutetaan koko hinta. Poikkeuksena edellä mainittuun ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairaudet, jotka estävät koulutuksen aloittamisen / jatkamisen. Maksettuja maksuja ei palauteta

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 11.9.2024–20.5.2025. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa opiskelijan oppiminen liitetään oman työyhteisön haavahoidon osaamisen kehittämiseen.

Lähiopetuspäivät toteutetaan Oulun tai Oulaisten kampuksella:

 • 11.–12.9.2024 Oulainen
 • 10.10.2024 Oulu
 • 7.11.2024 Oulainen
 • 10.12.2024 Oulu
 • 21.1.2025 Oulainen
 • 25.2.2025 Oulu
 • 25.3.2025 Oulainen
 • 23.–24.4.2025 Oulu
 • 20.5.2025 Oulainen

Yhteyshenkilöt

Jylkkä Merja
Lehtori, Terveysala
040 1415679

Männistö Nina
Lehtori, Terveysala
040 1415696