Skip to content

Osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan (eOSY)

Tavoitteena on edistää ja tukea maahanmuuttajataustaisten sekä heidän perheenjäseniensä yhteiskuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle integroitumista. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kohderyhmälle verkkopohjaisia kieliopintoja, monipuolistetaan hankeasiantuntijoiden verkkopedagogista osaamista maahanmuuttajien opettamisessa ja lisätään kohderyhmän tietoa koulutusvaihtoehdoista.

Hankkeen tavoitteet saavutetaan kahden työpaketin avulla.

Alkeistason suomi verkossa I

Työpaketissa 1 suunnitellaan ja toteutetaan pedagogisesti monipuolinen verkkototeutus yhdistettynä henkilökohtaiseen S2-tukeen alkeistasolla. Näin toteutettu opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa tutkintoopintojen aikana. Tämä palvelee myös työssä olevia kansainvälisiä osaajia sekä heidän perheenjäseniään.

Hankkeessa toteutetaan kaksi opintojaksoa, joiden laajuus on 3 op. Opintojaksoille ilmoittautuminen löytyy tästä.

Alkeistason suomi verkossa II

Työpaketissa 2 suunnitellaan ja toteutetaan digitaalinen kurssipohja suomen kielen alkeisopiskelun jälkeiseen kielitaidon vahvistamiseen ja kiinnostaviin ammattialoihin tutustumiseen ammatissa jo toimivien työntekijöiden haastatteluiden, koulutus- ja työpolkukuvausten sekä aiheeseen osallistavien tehtävien avulla. Toteutuksessa hyödynnetään oppimisanalytiikkaa. Suomen kielen lisäksi opintojaksoon integroidaan yhteiskunnallisesti tärkeitä osaalueita, joiden avulla opetetaan arkielämän ja työelämän termejä sekä samalla herätetään koulutuksesta kiinnostuneiden mielenkiintoa eri aloihin.

Hankkeessa toteutetaan yksi 5 op laajuinen verkko-opintojakso. Opintojaksolle ilmoittautuminen löytyy tästä.

Lisätietoja:

Katri Kosonenprojektipäällikkökatri.kosonen@oamk.fi