Skip to content

Vahvista osaamistasi erityisen tuen ja erityisopetuksen täydennyskoulutuksissa

Erityisen tuen piirissä olevien opiskelijoiden määrä on viime vuosina kasvanut. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä suuri osa opiskelijoista tulee tarvitsemaan tukea ja ohjausta opintojensa etenemiseksi. Opiskelijan toimintakykyyn vaikuttavista oireista merkittävimpiä ovat psykiatriset ja neuropsykiatriset häiriöt. Näiden määrä ja lähetteet tutkimuksiin ovat moninkertaistuneet viime vuosina. Erityishaasteena on viime aikoina lisääntynyt verkko-opiskelu, muun muassa neuropsykiatristen vaikeuksien tunnistaminen verkossa on haastavaa. Tule kehittämään osaamistasi erityisen tuen sekä erityisopetuksen toteuttamisen täydennyskoulutuksissa. 

Entä Jos – erityisestä tuesta toimintaan (2-12 op)

Entä Jos -hankkeessa vahvistetaan osallistujien tietoutta ja osaamista erilaisista oppimisen haasteista ja annetaan valmiuksia toimia asiantuntijan tehtävissä omassa työyhteisössään ja siihen liittyvissä verkostoissa. Hankkeen opetuspäivät muodostuvat vuorovaikutuksellisista luennoista, paneelikeskusteluista, käytännön harjoituksista, ryhmätyöskentelystä ja kokemus-/asiantuntijaosuuksista. Harjoitusten omakohtainen kokeminen on tärkeä osa koulutusta. Koulutuksen lisäksi harjoitellaan koulutuksen sisältöä omassa työssä ja tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen.

Hanke koostuu osaamisen hankkimisesta verkkokoulutusten ja webinaarien avulla sekä oman työn/työyhteisön/verkoston kehittämisestä. Tuotoksena myös opetusta avartava ja ajattelua kehittävä toiminnallinen peli, jonka avulla kehitetään erityisen tuen ja neuropsykiatrian osaamista. Koulutusten kohderyhmänä ovat ammatilliset opettajat, erityisopettajat, ohjaajat ja opot. Tervetuloa innostumaan ja onnistumaan!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan koulutuksiin tästä.

Erityisellä tuella omalle uralle (3-12 op) 

Mitä on erityinen tuki nyt ja tulevaisuudessa? Missä mennään ja mikä muuttuu? Onko erityisopettajan työnkuva murroksessa vai kaaoksessa muutosten keskellä? Näitä ja monia muita asioita pohdimme oppivelvollisuuden laajentumisen, TUVAn ja erityisopettajan ammatti-identiteetin viidakossa.  

Erityisellä tuella omalle uralle- hankkeessa on neljä 3 op:n koulutusosiota, joista kaksi ensimmäistä järjestetään kevään -22 aikana. Tavoitteena on kehittää erityisen tuen sekä erityisopetuksen toteutusta ja toimintamalleja, jotta ne tukevat pitkäjänteisesti oppimisen tukea tarvitsevan opiskelijan ammatillisen urapolun suunnittelua ja toteutusta. Hanke tukee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vahvistamalla erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kiinnittymisen opintoihin ja työelämään. Teemoina mm. erityisopettajan asiantuntijuuden ja konsultatiivisuuden kirkastuminen sekä vahvuudet ja valmiudet urasuunnittelussa. Tervetuloa kuulemaan lisää aloituswebinaariin 16.3. klo 14–16.  

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan koulutuksiin tästä.